Inspirace a silnější pozice žen v Samsungu: Za inovacemi je diverzita, rovnost a inkluze

08/03/2023
Share open/close
URL byla zkopírovaná.

V Samsungu panuje pevné přesvědčení, že zásadní podmínkou pro úspěch inovací je firemní kultura založená na diverzitě, rovnosti a inkluzi (DEI). Chceme, aby bylo jasně vidět, že to s rovností myslíme opravdu vážně, a proto při příležitosti Mezinárodního dne žen 8. března dáváme našim zaměstnankyním příležitost k vyjádření.

 

Jako globální lídr v oblasti technologií a inovací jde Samsung příkladem – prosazuje rovnost žen a mužů a staví se za silnější postavení všech žen na pracovišti. Podle výzkumů se to vyplatí i ekonomicky – když firma vsadí na diverzitu, rovnost a inkluzi, mívá lepší výsledky, zaměstnanci pracují s větší energií, nemají tendenci odcházet, a to se záhy projeví i finančně.

 

Zleva: viceprezidentka Clara Han z Procurement Group 2, Megan Detwiler z divize Samsung Austin Semiconductor, Manavi Pathak z institutu Samsung R&D Institute India-Bangalore (SRI-B), Adam Eaglefield ze Samsungu U.K. a Maria Fernanda Gonzalez ze Samsungu Mexico

 

Při příležitosti Mezinárodního dne žen jsme si v Newsroomu povídali o firemní kultuře diverzity, rovnosti a inkluze se zaměstnankyněmi a zaměstnanci z Asie, Severní Ameriky, Evropy, jihozápadní Asie a Střední a Jižní Ameriky. V rozhovorech níže si můžete přečíst, jak Samsung vytváří bezpečné a inkluzivní pracovní prostředí pro zaměstnankyně a zaměstnance po celém světě.

 

 

Když se ženy otevřenou komunikací podporují navzájem

 

 

Clara Han pracuje jako ředitelka nákupu v divizi zobrazovacích zařízení a k tomu se stará o dvě děti ve školním věku.

 

„Do rodičovství se v poslední době aktivně zapojuje víc mužů než dřív, přesto dělá ženám budování kariéry vzhledem k mateřským povinnostem pořád problémy,“ tvrdí. „Právě kvůli tomu se Samsung soustavně snaží vytvářet pracovní prostředí, v němž zaměstnanci mohou růst a získat uznání bez ohledu na gender, národnost či věk. Pracujeme na prostředí, které respektuje rozdílnou povahu a projevy lidí a každý v něm dostane stejnou příležitost. Každý se také dočká spravedlivého hodnocení své práce a má možnost vydat ze sebe v každé situaci to nejlepší. Každý hlas má váhu, na každém záleží – když lidem opravdu nasloucháte, má to pozitivní vliv na pracovní výkony a efektivitu.“

 

 

Technička Megan Detwiler se už krátce po nástupu do divize Samsung Austin Semiconductor zapojila do ženské firemní iniciativy Women in Technology at Samsung (WITS). V rámci tohoto programu organizuje kampaně na podporu diverzity, rovnosti a inkluze mezi zaměstnanci. Cení si příležitostí k profesnímu rozvoji, které iniciativa WITS ženám ve firmě nabízí, mimo jiné prostřednictvím oborových konferencí, vzdělávacích kurzů i pravidelných setkání. Osobně pro ni ovšem největší cenu má smysl pro komunitu, který díky programu převládá.

 

„Díky programu WITS se dokážu spojit s lidmi v rámci celé firmy, potkávám se s pracovníky z technických i netechnických oborů na všech úrovních řízení od běžných techniků až po viceprezidenty,“ vysvětluje Megan. „Kolegyně si na Samsungu a na programu WITS cení, že se tu nepočítá jen úspěch, ale zároveň máme příležitost doopravdy růst. Díky iniciativě WITS jsem se naučila, jak se prosadit a jak být slyšet. Teď mám tedy dostatek sebedůvěry a odvahy k tomu, abych dávala zaznít i hlasům dalších žen.“

 

 

Manavi Pathak, ředitelka pro vzdělávání a organizační vývoj, Samsung R&D Institute India-Bangalore (SRI-B), je také aktivní členkou ženské firemní organizace Samsung Women’s Accelerated Network (SWAN). Vysvětluje, jak se v inkluzivním pracovním prostředí daří ženám plnit své potřeby a jak firemní iniciativy zaměřené na diverzitu, rovnost a inkluzi pomáhají talentovaným zaměstnankyním k úspěchu.

 

„Ženy po sobě po pracovní stránce požadují víc,“ tvrdí Manavi. „V institutu Samsung R&D Institute India-Bangalore fungují programy, ve kterých se ženy učí vést a řídit týmy, máme stanovené cíle v oblasti diverzity v personalistice, podporujeme programy péče o děti, máme možnost čerpat speciální volno nebo flexibilní pracovní dobu. To vše pomáhalo v profesním růstu jak mně, tak i dalším kolegyním v Samsung Research.“

 

„S našimi pracovními postupy výrazně zamávala covidová krize. Čím dál víc žen chce pracovat pro firmy, ve kterých se klade důraz na změny v kultuře, na flexibilitu, pohodu zaměstnanců, diverzitu, rovnost a inkluzi,“ dodává Manavi. „Firmy, které v tomhle ohledu obstojí a jdou příkladem, jsou pro ženské vůdčí osobnosti mnohem atraktivnější.“

 

 

Adam Eaglefield, manažer Engagement Teamu ve společnosti Samsung Electronics U.K., je rovněž členem týmu Women @Samsung ERG a přidružené skupiny Male Allies. Tato iniciativa pořádá mentorské a networkingové programy zaměřené na rozvoj talentovaných zaměstnankyň. Podle něj je při prosazování myšlenek diverzity, rovnosti a inkluze zapotřebí nejen ženám naslouchat, ale zároveň překonávat podvědomé předsudky a chápat odlišná stanoviska.

 

„V každé iniciativě záleží především na spojenectví a vzájemnosti,“ vysvětluje. „V tomhle případě mohou muži ženám pomáhat při prosazování ve všech činnostech a na všech úrovních v rámci podniku nebo oboru, od zastoupení ve vedení firmy až po hlídání, aby ženy dostaly dostatečné slovo na běžných poradách.“

 

„Jako spojenec žen si neustále hlídám, že jim dokážu aktivně naslouchat a chápat jejich zkušenosti, frustrace, nadšení a touhy,“ dodává Adam. „Musíme se učit nahlížet skutečnosti z pohledu toho druhého, měli bychom si být vědomi vlastních privilegií a podvědomých předsudků. Nejdůležitější ze všeho je spolupráce v pozitivním duchu.“

 

 

Maria Fernanda Gonzalez, senior manažerka pro public relations a komunikaci v Samsung Electronics Mexico, je kromě toho členkou ženského sdružení Women at Samsung (SEM-S). Vyprávěla nám, proč si cení práce pro společnost, která posiluje postavení žen a vyznává kulturu rovnosti.

 

„V Samsungu jsem dostala veškerou možnost růst – jak ve vedoucí funkci, tak co se vlastních cílů týče,“ vypráví Maria Fernanda. „Můžu proto fungovat jako empatická týmová hráčka, která přispívá k rozvoji ostatních členů týmu. A jsem přesvědčená, že když bude počet silných žen na vedoucích místech růst a když tyhle ženy budou inspirovat další generaci, podaří se genderovou mezeru v technologických oborech zacelit.“

 

 

Iniciativy Lunch Talk a One Table: Jak získat zpětnou vazbu zaměstnanců a vylepšit pracovní zkušenost žen

V rámci vytváření příjemného pracovního prostředí pořádá Samsung každoročně pro své zaměstnance po celém světě akce a kampaně na oslavu významných dnů pro diverzitu, rovnost a inkluzi. Mezi ně nepochybně patří Mezinárodní den žen, Mezinárodní den osob se zdravotním postižením a Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj. U příležitosti letošního Mezinárodního dne žen uspořádalo vedení Samsungu tzv. Lunch Talk neboli pracovní oběd, na kterém firemní manažeři a manažerky diskutovali o způsobech, jak při prosazování myšlenek diverzity, rovnosti a inkluze nejlépe postupovat. Další akcí bude One Table neboli kulatý stůl, na kterém si Jong-Hee Han vyposlechne problémy různých zaměstnankyň, například vývojářek nebo pracujících maminek. Diskuse se povede o tom, jak ženy ve vedoucích funkcích nejlépe podporovat.

 

Návrhy, které na těchto akcích zazní, následně projedná výbor pro diverzitu, rovnost a inkluzi, a začlení je do řízení organizace. Účastníci a vedoucí pracovníci jednotlivých organizací budou diskutovat o tom, jak může společnost Samsung o genderovou rovnost i nadále důsledně usilovat. Podněty se mohou týkat celkového prostředí ve firmě i konkrétních systémových vylepšení.

 

 

Globální ženský týden: Oslava diverzity, inkluze a genderové rovnosti

Na oslavu Mezinárodního dne žen vydali místopředseda správní rady Jong-Hee Han a prezident a generální ředitel Kye Hyun Kyung společné prohlášení, v němž zdůrazňují význam genderové rovnosti, diverzity a inkluze pro všechny zaměstnance divize DX. Místopředseda Han podtrhl důležitost těchto hodnot a prohlásil, že „celá organizace bude usilovat o vytvoření firemní kultury, v níž se budou cítit doma všichni zaměstnanci, ať už pocházejí z jakéhokoli prostředí.“ Také řekl, že je jeho cílem „pomoci zaměstnancům plně rozvinout svůj potenciál prostřednictvím rovných příležitostí“.

 

Samsung Electronics pořádá akce pro vedoucí zaměstnankyně a další pracovnice po celém světě, organizace diskusní fóra a ženské programy pro networking a kariérní růst.

 

V rámci Samsungu funguje po celém světě 33 ženských pracovních skupin zaměřených na networking, mentoring či další vzdělávání, do jejich činnosti se zapojuje přibližně pět tisíc manažerek, manažerů a dalších zaměstnanců firmy. Tyto skupiny usilovně pracují na vylepšování pracovního prostředí v Samsungu, prosazují dobrovolnické aktivity a finanční podporu místních komunit. Mezi hlavní cíle patří networking a kariérní rozvoj vedoucích pracovnic a zaměstnankyň, případně zlepšování pracovních pozic žen v rámci celé firmy.

 

Od roku 2017 pořádá organizace One Family Council v Suwonu každoročně charitativní akci Pink Box pro mladé ženy z rodin s nízkými příjmy. Letos 100 dívek ve středoškolském věku dostane „růžový box“ s předměty ženské hygieny, upomínkovými předměty a povzbuzujícími vzkazy.

 

Každý rok Samsung rozdává dárkové „růžové boxy“ dívkám z rodin s nízkými příjmy.

 

V týdnu, kdy se slaví Mezinárodní den žen, nabízejí zahraniční regionální centrály zaměstnankyním volné dny a předávají jim dárky. Kromě toho také pořádají setkání se zaměstnankyněmi, webové semináře s externími lektory a panelové diskuse zaměřené na diverzitu, rovnost a inkluzi.

 

Samsung hodlá i nadále vytvářet pracovní prostředí, které neslouží jen jako pouhé pracoviště, ale umožňuje zaměstnancům naplno rozvinout jejich potenciál, a tak podporuje jejich růst. Utváříme tak další důležité kroky na cestě k lepší budoucnosti.

V případě, že jste zákazník a potřebujete pomoc či poradit, kontaktujte prosím samsung.com/cz/support/contact.
V případě, že jste novinář či influencer a máte dotaz či požadavek, kontaktujte prosím news.samsung.com/cz/contact-us.

Přečtěte si další články

Více zde
Nahoru

Spravovat cookies

Soubory cookie používáme, aby se vám naše webové stránky lépe prohlížely. Níže můžete upravit nastavení cookies.

Nutné cookies (povinné)

Tyto soubory cookie jsou nezbytné, protože umožňují pohyb po webových stránkách. Tuto kategorii nelze zakázat.

Název cookie Doména Účel
AWSALBCORS news.samsung.com Používán k mapování relace.
AWSALB news.samsung.com Požadavek uživatele je přesměrován k cíli a generuje AWSALB, které kóduje informace o tomto cíli, zašifruje cookies soubor a zašle ho zpět uživateli.
PHPSESSID news.samsung.com Umožňuje webovým stránkám ukládat stavové údaje. Používá se ke zřízení uživatelské relace a k přenosu stavových údajů přes dočasnou cookie. Nemá časové ohraničení a je odstraněna při uzavření prohlížeče uživatele.
COOKIECONSENT news.samsung.com Ukládá údaje o souhlasu uživatele.

Analytické nebo výkonnostní cookies (nepovinné)

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, například které sekce navštěvujete nejčastěji. Všechny shromážděně informace se používají ke zlepšení funkčnosti webu.

Název cookie Doména Účel Expirace
_ga .samsung.com Slouží k rozlišení návštěvníků webu. Zaznamenává jedinečnou identifikaci za účelem shromažďování statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá. 1 rok
_ga_42T6Z4WGZR .samsung.com Slouží k přenosu dat mezi jednotlivými webovými stránkami při procházení webu. Ukládá návštěvníkovy preference, aby prohlížení webových stránek bylo pohodlnější a efektivnější. 1 rok