Samsung Electronics představuje novou strategii ochrany životního prostředí a boje proti klimatickým změnám

15/09/2022
Share open/close
URL byla zkopírovaná.

- Do roku 2050 hodlá firma dosáhnout nulových emisí a připojuje se k iniciativě RE100
- Šetrné produkty pomohou zákazníkům k udržitelnému životu
- Pokračují investice do vývoje inovativních technologií pro zlepšení životního prostředí

Společnost Samsung Electronics dnes představila novou ekologickou strategii, jejímž prostřednictvím se firma připojí k celosvětové snaze o zvládnutí klimatických změn. V rámci této strategie hodlá Samsung dosáhnout celofiremního snížení uhlíkových emisí na nulovou hodnotu, plánuje rozsáhlejší využití obnovitelné energie a chystá se investovat do vývoje nových technologií pro výrobu úsporných produktů. Mezi další plány patří i cirkulární využití vodních zdrojů a vývoj technologie zachycení uhlíkových sloučenin.

 

20220916_Samsung Sustainability_1000x563_KV

Hlavním cílem nové strategie je dosažení nulových emisí (v rozsahu Scope 1 a Scope 2) u všech operací v divizi Device eXperience (DX) do roku 2030 a u všech globálních operací včetně divize Device Solutions (DS) do roku 2050. Do divize DX patří všechny sekce zaměřené na spotřební elektroniku, tedy divize mobilních zařízení, zobrazovacích zařízení, digitálních spotřebičů, sítí i zdravotnického vybavení. Do divize DS patří sekce pamětí, LSI systémů a polovodičů.

 

Kromě toho se společnost Samsung Electronics připojila ke globální iniciativě RE100, jejímž cílem je dosáhnout ze 100 procent obnovitelné energie. V rámci této iniciativy hodlá společnost během pěti let převést na obnovitelnou energii všechny elektrické zdroje na všech zahraničních trzích, kde mimo Koreu působí.

 

Nový plán staví na současné strategii ochrany klimatu společnosti Samsung Electronics, výrazně ovšem rozšiřuje rozsah stávajících programů a investic. Samsung Electronics hodlá i nadále vyvíjet nové technologie a zavádět udržitelné postupy kvůli lepší budoucnosti celé lidské společnosti.

 

„Klimatická změna patří k největším výzvám dnešní doby. Kdybychom na ni nijak nereagovali, byly by výsledky nepředstavitelně zlé. Situace vyžaduje, abychom se do řešení zapojili všichni do jednoho, velké firmy a vlády nevyjímaje,“ prohlásil Jong-Hee Han, místopředseda správní rady a generální ředitel Samsung Electronics. „Naše společnost na hrozby klimatických změn reaguje prostřednictvím komplexního plánu, který počítá se snížením emisí, zavedením nových udržitelných postupů i vývojem inovativních technologií a produktů pro prospěch celé planety.“

 

Kromě toho se Samsung Electronics zavazuje i k celopodnikové snaze o posílení cirkulární ekonomiky zdrojů v rámci celé životnosti produktů, od surovin až po recyklaci a likvidaci. Plán také podrobně vysvětluje, jak hodlá firma investovat do nových technologií umožňujících snížení emisí z procesních plynů a snížení spotřeby energie ve spotřebitelských produktech. Firma se hodlá věnovat i technologiím umožňujícím zachycování a zpracování uhlíkových sloučenin a škodlivých částic v ovzduší.

 

Inovativní přístup k ekologické udržitelnosti vyžaduje značné investice a Samsung Electronics hodlá do ekologických iniciativ do roku 2030 vložit více než 7 bilionů KRW. Tyto investice se budou mimo jiné týkat omezování procesních plynů, ochrany vody, recyklace elektronického odpadu či snižování škodlivých látek v ovzduší. Do uvedené částky ovšem nepatří náklady na větší využití energie z obnovitelných zdrojů.

 

Nulové přímé i nepřímé emise uhlíku do roku 2050

Do roku 2050 hodlá společnost Samsung Electronics dosáhnout nulových přímých i nepřímých emisí uhlíku, přičemž divize DX by tento cíl měla splnit už v roce 2030. Dosažením této hodnoty Samsung Electronics ušetří ekvivalent 17 milionů tun ekvivalentních emisí oxidu uhličitého (CO2e) podle hodnot z roku 2021.

 

Kvůli dosažení těchto cílů bude Samsung Electronics výrazně investovat do inovativních technologií pro čisticí zařízení, která dokážou uhlíkové emise redukovat. Firma plánuje vývoj nových technologií schopných výrazně omezit produkci procesních plynů, k jejichž vzniku při výrobě polovodičů dochází. Čisticí jednotky by se na výrobních linkách pro polovodiče měly instalovat do roku 2030. Samsung Electronics bude i nadále rozšiřovat zařízení pro využití odpadového tepla, uvažujeme i o zavedení elektrických tepelných zdrojů kvůli omezení kotlů na LNG.

 

Společnost Samsung Electronics se připojila i k iniciativě RE100, jejímž cílem je spolupracovat na snižování nepřímých emisí uhlíku způsobených spotřebou energie. Do roku 2050 chce při využití elektřiny kompletně po celém světě přejít na obnovitelné zdroje. Veškerá činnost mimo Koreu a kompletní operace divize DX by přitom měly plně využívat obnovitelnou energii již za pouhých pět let. Mezi firemní metody získávání obnovitelné energie bude patřit například uzavírání dohod o nákupu energie (PPA), certifikáty o nákupu obnovitelné energie nebo účast v ekologických cenových programech.

 

V roce 2022 by společnost měla při spotřebě elektřiny kompletně využívat obnovitelné zdroje v jihozápadní Asii a ve Vietnamu, v roce 2025 ve Střední a Latinské Americe a v roce 2027 v jihovýchodní Asii, v Rusku, v některých dalších postsovětských zemích a v Africe. V USA, v Číně a v Evropě už tohoto cíle bylo dosaženo a Samsung Electronics tu plánuje nadále rozšiřovat dohody o nákupu energie z obnovitelných zdrojů (PPA).

 

Korea, v níž se nachází celá řada výrobních závodů Samsung Electronics, patří podle dokumentů iniciativy RE100 k zemím, kde je přechod na obnovitelné zdroje nejobtížnější. Částečně za to může tamní trh s obnovitelnou energií, kde se možnosti nákupu pro korporace začínají rozšiřovat, ale pořád jsou velmi omezené. A navíc neustále roste spotřeba energie v zařízeních na výrobu polovodičů, protože firma Samsung Electronics průběžně rozšiřuje své výrobní kapacity, aby pokryla světovou poptávku. I tak ovšem Samsung Electronics hodlá proaktivně prosazovat využití obnovitelných zdrojů, protože to současné klimatické změny vyžadují. Firma kromě toho posílí spolupráci s nejrůznějšími hráči na trhu, mimo jiné i s dalšími technologickými společnostmi, mezinárodními institucemi a neziskovými organizacemi.

 

 

Produkty s mimořádně nízkou spotřebou a cirkulace zdrojů

Součástí snah firmy Samsung Electronics o lepší životní prostředí na planetě je i soustavná práce na energetické úspornosti firemních produktů a také úspora elektřiny při jejich výrobě. Zároveň usilujeme o vyšší udržitelnost produktů během celého životního cyklu, od využití surovin až po likvidaci a recyklaci vysloužilých výrobků.

 

 

Polovodiče s mimořádně nízkou spotřebou a úsporná elektronika

Společnost Samsung Electronics hodlá zavádět nové úsporné technologie, díky nimž běžná spotřební elektronika spotřebuje méně elektřiny. Znamená to mimo jiné vývoj nových paměťových čipů s mimořádně nízkou spotřebou, jejichž účelem je do roku 2025 výrazně snížit roční množství elektřiny využívané paměťovými produkty v datových centrech a mobilních zařízeních.

 

Kromě toho společnost využije úsporné technologie v důležitých modelech v sedmi odvětvích spotřební elektroniky, která tvoří chytré telefony, chladničky, pračky, klimatizace, televizory, monitory a počítače. Cílem je snížit spotřebu energie do roku 2030 v průměru o 30 procent v porovnání s produkty se stejnými specifikacemi z roku 2019.

 

Kromě toho si společnost Samsung Electronics nastavuje střednědobé a dlouhodobé cíle snižování spotřeby pro emise z hodnotového řetězce (Scope 3). Soustředí se také na nové přístupy ke snížení emisí v různých oblastech, k nimž patří dodavatelské řetězce, logistika či cirkulární využívání zdrojů. Při stanovení cílů pro snížení emisí společnost podporuje i svoje dodavatele.

 

 

Cirkulární využívání zdrojů v celém produktovém životním cyklu

Společnost Samsung Electronics hodlá zesílit i úsilí o cirkulární využívání zdrojů a surovin při výrobě spotřební elektroniky v celém produktovém životním cyklu, od využití surovin až po recyklaci a likvidaci vysloužilých produktů. Každý produkt by tak měl mít co nejmenší dopad na životní prostředí.

 

Na začátku tohoto procesu je nutno pečlivě zvážit, jakým způsobem je zapotřebí využívat suroviny a zdroje při vývoji produktů. Firma Samsung Electronics za tímto účelem zřídila speciální laboratoř Circular Economy Lab, v níž probíhá komplexní výzkum recyklačních technologií a procesů získávání a využití surovin z odpadů. Tyto technologie hodlá maximálně využívat v praxi a podporovat tak cirkulární využívání zdrojů. Do roku 2030 chce zavést i systém extrakce minerálů z použitých baterií pro další využití.

 

Do roku 2030 by také 50 procent plastů využívaných v produktech Samsung Electronics mělo využívat recyklovanou pryskyřici. Do roku 2050 toto číslo naroste na celých 100 procent. Již při výrobě chytrého telefonu Galaxy Z Fold4 společnost využila plasty z vyřazených rybářských sítí a z dalšího mořského odpadu. Akce byla úspěšná, takže tyto materiály budou použity i v dalších produktech.

 

Kvůli udržitelnému uplatnění produktů po skončení jejich životnosti plánuje společnost Samsung Electronics rozšířit území, na němž funguje systém sběru elektronického odpadu, ze zhruba 50 současných zemí na 180 států do roku 2030. Mezi roky 2009 a 2030 by tak společnost měla shromáždit celkem 10 milionů tun elektronického odpadu, což je nejvyšší číslo v celém oboru. Do roku 2050 pak toho číslo naroste na 25 milionů tun. Kromě toho bude Samsung Electronics aktivně podporovat upcyklovací program, v jehož rámci se sbírají použité telefony a využívají se pro jiné účely, např. jako zařízení pro internet věcí (IoT).

 

 

Ochrana vody a způsoby čištění

Samsung Electronics rovněž plánuje maximálně zvýšit efektivitu využívání vodních zdrojů. Kapacita pro výrobu polovodičů v domovské Koreji neustále roste a denní spotřeba vody by se tak měla do roku 2030 oproti současnému stavu zdvojnásobit. Společnost proto hodlá maximálně využívat recyklaci vody a skutečná spotřeba by tak v porovnání s rokem 2021 neměla stoupnout vůbec.

 

U divize DX plánuje firma podpořit recyklaci vody vylepšením čističek a zavedením projektů na obnovu použité vody, jejíž množství by se v roce 2030 mělo vyrovnat množství vody čerstvě vyčerpané.

 

Divize DS zase hodlá zavádět nové technologie, které odstraní ze vzduchu a z vody nečistoty vzniklé během výroby polovodičů, aby nedošlo prakticky k žádnému negativnímu vlivu na životní prostředí. Tyto technologie mají kompletně fungovat v roce 2040.

 

Na celofiremní úrovni chce Samsung Electronics získat do roku 2025 platinový certifikát Zero Waste to Landfill (nulový odpad na skládku) vydávaný globální certifikační organizací Underwriters Laboratories (UL).

 

 

Investice do vývoje inovativních technologií pro udržitelnou budoucnost

Své vyspělé technologie hodlá Samsung Electronics využívat i při řešení globálních klimatických problémů. Zaměří se především na vývoj technologií pro zachycování a využívání uhlíku s cílem snížit uhlíkové emise. Dále se bude věnovat technologiím pro čištění vzduchu, díky nimž hodlá snížit množství pevných částic v ovzduší – ty se v poslední době staly v oblasti životního prostředí naléhavým celosvětovým problémem.

 

V září 2021 společnost zřídila za tímto účelem na půdě institutu Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) výzkumné centrum pro zachycování uhlíku Carbon Capture Research. V oboru polovodičů jde o průlomovou novinku. Hlavním účelem nového centra je vyvíjet technologie pro zachycení a další využití uhlíku a jejich uvádění na běžný komerční trh. Pomocí těchto technologií bude možné shromažďovat a ukládat uhlík unikající do ovzduší v závodech na výrobu polovodičů a přeměnit jej na využitelný zdroj. Technologie vyvinuté v rámci výzkumného centra hodlá Samsung Electronics po roce 2030 instalovat na výrobních linkách, následně i v dalších provozech a u dodavatelů.

 

Kromě toho hodlá firma vyvíjet technologie na čištění vzduchu, například nové filtrační systémy pro omezení pevných částic. Od roku 2030 se je chystá nabízet místním komunitám a obcím.

 

Samsung Electronics také plánuje vyhledávat slibné startupové firmy, které podporují inovativní ekologické technologie, a investovat do nich. Nápady a projekty zaměřené na řešení klimatických změn hodlá podporovat prostřednictvím svého startupového akceleračního inkubátoru C-Lab.

 

 

Odpovědnost a monitorování výsledků

Aby bylo zřejmé, že za své snahy a aktivity hodlá Samsung Electronics nést plnou odpovědnost, chce si veškeré výsledky nechat ověřovat u nezávislých organizací. Kvůli hodnocení výsledků se firma zapojuje do certifikačního systému EHS Strategy, o verifikaci se postará organizace Carbon Reduction Verification Committee.

 

Kromě toho společnost vytvořila konkrétní prováděcí plány pro jednotlivé ekologické cíle, například pro nulové emise nebo cirkulární ekonomiku. Na monitorování výsledků bude dohlížet tzv. Rada pro udržitelnost, které předsedá generální ředitel, a Výbor pro udržitelnost složený z externích ředitelů.

Společnost > Jiné

Produkty > Jiné

Společnost > Společenská zodpovědnost

Materiály pro novináře > Tiskové zprávy

Stáhnout

  • 20220916_Samsung-Sustainability_1216x780_attachment.png

V případě, že jste zákazník a potřebujete pomoc či poradit, kontaktujte prosím samsung.com/cz/support/contact.
V případě, že jste novinář či influencer a máte dotaz či požadavek, kontaktujte prosím news.samsung.com/cz/contact-us.

Přečtěte si další články

Více zde
Nahoru

Spravovat cookies

Soubory cookie používáme, aby se vám naše webové stránky lépe prohlížely. Níže můžete upravit nastavení cookies.

Nutné cookies (povinné)

Tyto soubory cookie jsou nezbytné, protože umožňují pohyb po webových stránkách. Tuto kategorii nelze zakázat.

Název cookie Doména Účel
AWSALBCORS news.samsung.com Používán k mapování relace.
AWSALB news.samsung.com Požadavek uživatele je přesměrován k cíli a generuje AWSALB, které kóduje informace o tomto cíli, zašifruje cookies soubor a zašle ho zpět uživateli.
PHPSESSID news.samsung.com Umožňuje webovým stránkám ukládat stavové údaje. Používá se ke zřízení uživatelské relace a k přenosu stavových údajů přes dočasnou cookie. Nemá časové ohraničení a je odstraněna při uzavření prohlížeče uživatele.
COOKIECONSENT news.samsung.com Ukládá údaje o souhlasu uživatele.

Analytické nebo výkonnostní cookies (nepovinné)

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, například které sekce navštěvujete nejčastěji. Všechny shromážděně informace se používají ke zlepšení funkčnosti webu.

Název cookie Doména Účel Expirace
_ga .samsung.com Slouží k rozlišení návštěvníků webu. Zaznamenává jedinečnou identifikaci za účelem shromažďování statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá. 1 rok
_ga_42T6Z4WGZR .samsung.com Slouží k přenosu dat mezi jednotlivými webovými stránkami při procházení webu. Ukládá návštěvníkovy preference, aby prohlížení webových stránek bylo pohodlnější a efektivnější. 1 rok