Samsung analyseert de slaapkwaliteit tijdens 716 miljoen nachten

26-10-2023
Share open/close
URL gekopieerd.

Gemiddelde Belg is ’s nachts een nerveuze pinguïn

 

Samsung deed het grootste slaaponderzoek ooit. Uit de 716 miljoen geanalyseerde nachten, blijkt dat de wereld voor een slaapdilemma staat. We slapen wereldwijd slechter dan ooit: de slaapschuld ligt vooral bij jongeren hoog. Toch blijkt de Belg gemiddeld genomen lang genoeg te slapen.  

Steeds meer mensen begrijpen dat slaap belangrijk is voor je gezondheid. Data uit de Samsung Health-app leren dat mensen steeds meer interesse hebben voor hun slaappatroon: het aantal gebruikers dat een jaar lang minstens één keer per week actief[1] hun slaap registreerde, is de voorbije twee jaar met 182% toegenomen[2].

Toch blijft de vraag bestaan: hebben we goed geslapen? Samsung beantwoordt nu deze vraag met een van de grootste onderzoeken[3] naar slaapgezondheid ooit. De techgigant analyseerde wereldwijd 716 miljoen nachten om het slaapgedrag van de Samsung Health-gebruikers in kaart te brengen. Helaas blijkt dat de kwaliteit van onze slaap afneemt. De wereld staat dus voor een slaapdilemma.

 

De wereld slaapt minder maar de Belg meer

De gemiddelde slaapduur is wereldwijd gedaald van 7 uur en 3 minuten naar 6 uur en 59 minuten. Dat is onder de drempel van 7 uur die wordt aanbevolen door de National Sleep Foundation. (Grafiek 1) Opmerkelijk is dat de gemiddelde slaapduur in België boven deze aanbevolen drempel ligt. Belgen slapen gemiddeld 7 uur en 28 minuten.

Een ander opvallend aspect is de toename van de tijd dat we wakker zijn tijdens de slaap. De slaapefficiëntie (de verhouding tussen de werkelijke slaaptijd en de totale tijd die we elke nacht in bed doorbrengen) neemt hierdoor af, wat de slaapkwaliteit niet ten goede komt.

 

 

Er is een afname te zien van de slaapduur en slaapefficiëntie bij alle geslachten, leeftijdsgroepen en onderzochte regio’s:

  • De meest opvallende daling van de slaapefficiëntie zagen we bij vrouwen. (Grafiek 2)
  • Onder oudere demografische groepen zien we een grotere daling van de slaapefficiëntie. Opvallend is dat de daling onder personen ouder dan 70 jaar bijna tweemaal zo groot is als die onder twintigers. (Grafiek 3)
  • In Noord-Amerika is de grootste afname van slaapefficiëntie te zien. In Azië bleef het niveau het laagst. (Grafiek 4)
  • Buiten Europa en Noord-Amerika hadden alle regio’s een slaapduur van minder dan zeven uur. (Grafiek 4)

 

 

 

Slaapschuld grote gevolgen voor jongeren

Inconsistente slaappatronen hebben ook invloed op de slaapkwaliteit. Slaapschuld – een maatstaf voor slaapinconsistentie die de kloof aangeeft tussen de hoeveelheid slaap op weekdagen en die in het weekend – speelt ook een negatieve rol in de mondiale slaapproblemen.

De slaapschuld is het hoogst onder jongeren. Twintigers hebben bijna het dubbele van de slaapschuld van 70-plussers: respectievelijk 49 minuten versus 29 minuten (Grafiek 5). Per regio heeft Azië met 41 minuten de laagste slaapschuld, terwijl Latijns-Amerika met 47 minuten de hoogste heeft. België positioneert zich tussen deze regio’s met een gemiddelde slaapschuld van 42 minuten en 47 seconden. Wereldwijd slapen mensen in het weekend gemiddeld 44 minuten extra (Grafiek 6).

 

 

Pinguïns tellen in plaats van schapen

Om een dieper inzicht te krijgen in mondiale slaappatronen, heeft Samsung de verschillende soorten slapers onderverdeeld in slaapdieren[4]. Elk van de acht slaapdieren vertegenwoordigt een duidelijk slaappatroon met unieke kenmerken voor wat betreft slaapduur, slaapconsistentie en wakkertijd – factoren die samen de slaapkwaliteit beïnvloeden (Grafiek 7).

Interessant genoeg zien de meeste mensen wereldwijd (een derde van de deelnemers) zichzelf als ‘Nerveuze Pinguïns’. Ze hebben een gezond slaap-waakritme, maar ervaren vaak onderbrekingen tijdens de slaap, wat zorgt voor een lagere slaapefficiëntie. Dit patroon komt overeen met de neerwaartse trend van het afgelopen jaar. (Grafiek 8) Ook in België herkennen de meeste mensen zichzelf in het slaappatroon van de “Nerveuze Pinguïns”.

  • Onder oudere gebruikers zien we hogere percentages ‘Voorzichtige Herten’, wat betekent dat een persoon een kortere slaapduur en langere wakkertijden heeft. Bijna 40% van de zeventigers heeft het ‘Voorzichtige Hert’ als slaapdier, bijna tien keer meer dan twintigers. Het percentage vertoont een consistente toename naarmate de leeftijdsgroep ouder wordt. (Grafiek 9)
  • Onder twintigers zien we naast een hogere vertegenwoordiging van ‘Gevoelige Egels’ ook meer ‘Zonschuwe Mollen’ vergeleken met oudere leeftijdsgroepen. Deze categorieën hebben problemen met slaapconsistentie en komen steeds vaker voor naarmate de leeftijd afneemt. (Grafiek 9)

 

 

 

Slaapcoaching helpt

Samsung biedt een reeks slaapcoachingprogramma’s aan om de slaapkwaliteit te verbeteren. Het techbedrijf is ervan overtuigd dat kleine, dagelijkse gewoonteveranderingen kunnen leiden tot een betere slaapkwaliteit. Deze programma’s coachen en motiveren de gebruiker, gebaseerd op zijn uniek slaapdier, door een maand lang met de Galaxy Watch6 samen aan de slag te gaan. De tool motiveert mensen onder meer om ‘s ochtends snel uit bed komen, een regelmatige wektijd te hebben en overdag actief te zijn.

Samsung analyseerde hoeveel gebruikers dankzij coaching een slaapdier van een hoger niveau bereiken (Grafiek 10). Als je bijvoorbeeld ‘Jagende Alligator’ was in niveau 3, wordt de coaching als effectief gezien als je doorgaat naar niveau 1 of 2. En wat blijkt? De coaching werkt echt:

  • Sommige gebruikers ervaarden een betere slaapkwaliteit naarmate ze meer slaapcoaching kregen. Bij alle dieren zagen we bovendien een grotere verbetering na twee maanden coaching dan na slechts één maand.
  • Bij 94% van de ‘Uitgeputte Haai’ – mensen die een zichtbaar slaapgebrek hebben en geen goede slaap kunnen bereiken – verbeterde de slaapkwaliteit na slechts twee maanden coaching.

 

 

Kleine gewoonteveranderingen zorgen voor een betere slaapkwaliteit. Zoveel is duidelijk. De Galaxy Watch6-reeks en Samsung Health coachen je naar een gezondere slaap met beter inzicht in je eigen slaappatroon.

Ga voor meer informatie over de Galaxy Watch6-serie naar www.samsungmobilepress.com , news.samsung.com/global of www.samsung.com/galaxy-watch.

 

 

[1] Niet bedoeld voor gebruik in medische detectie, diagnose, behandeling. Uitsluitend bedoeld voor algemene wellness- en fitnessdoeleinden.

[2] Er is een vergelijking gemaakt tussen de gegevens van Samsung Health-gebruikers van januari tot mei van 2021 en dezelfde periode van 2023.

[3] De bevindingen analyseren ongeveer 716 miljoen slaapnachten verzameld van 2021. Juni tot 2023. Mei van de Galaxy Watch-serie.

[4] Vereist slaapgegevens van minstens 7 dagen, inclusief 2 vrije dagen.

Producten > Mobile

Voor vragen aan de klantenservice neem contact op met samsung.com/be/support
Voor persvragen neem contact op met h.wilmet@samsung.com.

Bekijk de laatste verhalen over Samsung

Meer informatie
Naar boven

Uw cookies beheren

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Beheer uw instellingen voor onze cookies hieronder.

Noodzakelijke cookies (essentieel)

Deze cookies zijn essentieel omdat ze u in staat stellen op de website te surfen. Deze categorie kan niet worden uitgeschakeld.

Cookie Domein Doel
AWSALBCORS news.samsung.com AWS Application Load Balancer Cookie. Load Balancing Cookie: om de sessie in kaart te brengen. Zelfde waarde als AWSALB.
AWSALB news.samsung.com Application AWS Load Balancer ontvangt een vraag van een client, stuurt deze naar een doel, genereert een cookie (AWSALB) die informatie over dat doel opslaat, versleutelt de cookie, en slaat deze op in het antwoord aan de client.
PHPSESSID news.samsung.com De PHPSESSID cookie maakt deel uit van PHP en stelt websites in staat om seriële staatgegevens op te slaan. Deze cookie wordt op de Actionwebsite gebruikt om een gebruikerssessie op te zetten en staatgegevens over te maken via een tijdelijke cookie die meestal een sessiecookie wordt genoemd. Deze PHPSESSID cookie heeft geen specifieke looptijd en verdwijnt zodra de sessie wordt gesloten.
COOKIECONSENT news.samsung.com Wordt gebruikt om de cookie-instemmingsstatus van de gebruiker op te slaan.

Analytische of prestatiecookies (optioneel)

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals welke pagina's u het vaakst bezoekt. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Cookie Domein Doel Looptijd
_ga .samsung.com Wordt gebruikt om sitebezoekers te onderscheiden. Het registreert een unieke identificatie om statistische gegevens te verzamelen over hoe een bezoeker de website gebruikt. 1 jaar
_ga_4NP4ZVXGJS .samsung.com Wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden. 1 jaar