O firmie > Odpowiedzialność

DEKRA: Autoryzowane Serwisy Samsung Electronics w Polsce na piątkę z plusem

on 11-06-2018
UDOSTĘPNIJ

http://bit.ly/2w8C4BB

Samsung Electronics podpisał 3-letnią umowę z firmą DEKRA, specjalizującą się w dziedzinie bezpieczeństwa, audytów, inspekcji i nadzorów technicznych. W ramach zawartego kontraktu, DEKRA zobowiązana jest do prowadzenia regularnych audytów autoryzowanych placówek serwisowych Samsung we wszystkich oddziałach firmy w Europie. Dotychczasowe kontrole potwierdziły wysoki poziom usług świadczonych w polskich serwisach firmy. Średnia ocena autoryzowanej placówki Samsung w Polsce w ubiegłym roku wyniosła aż 91,3 punktów procentowych na 100 możliwych. Aż 50 serwisów firmy działających nad Wisłą otrzymało też od inspektorów DEKRA najwyższą notę i zostało zaklasyfikowanych do klasy A.

Początki współpracy firm Samsung i DEKRA sięgają 2016 roku. To wówczas został uruchomiony roczny program pilotażowy. W oparciu o wytyczne dostarczone przez firmę Samsung Electronics, DEKRA opracowała wymagania standardu organizacji autoryzowanego serwisu. Stworzony w ten sposób formularz posłużył jako wzór do przeprowadzenia ponad 1 000 audytów w placówkach serwisowych Samsung w całej Europie. Za kontrole w Serwisach Autoryzowanych odpowiadają niezależni, lokalni audytorzy firmy DEKRA.

 

 

Techniczna doskonałość

Aby sprostać wymaganiom klientów i zapewnić szybką i profesjonalną obsługę, każdy Serwis Autoryzowany musi wdrożyć i utrzymywać rygorystyczne standardy korporacyjne dotyczące procesu naprawczego obejmujące m.in. szkolenia techniczne, zarządzanie gospodarką części zamiennych, ochronę przed elektrycznością antystatyczną (ESD) i inne. Dzięki temu mamy pewność wysokiej jakości wykonywanych usług serwisowych, co przekłada się na zadowolenie klientów z używanych produktów Samsung. Zgodność z tymi właśnie standardami jest przedmiotem oceny audytorów DEKRA.

 

 

Audyt od A do D

Audyty Serwisów Autoryzowanych Samsung Electronics prowadzone są przez inspektorów firmy DEKRA od kwietnia do września. Działania audytowe obejmują sprawdzenie od 12 do 14 obszarów działania serwisu, a sam formularz zawiera około 200 pytań. Sprawdzana jest również praca techników w terenie, gdzie audytor dokonuje ewaluacji jakości usługi wykonanej w trakcie wizyty u klienta. Dane zebrane przez inspektorów DEKRA, wraz z pełną dokumentacją, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych na portalu internetowym.

 

Wyniki audytów firmy DEKRA prezentowane są w postaci procentowej, gdzie 100 punktów procentowych oznacza wynik wzorowy. W zależności od osiągniętych rezultatów, placówki mogą uzyskać odpowiednią klasę: A, B, C lub D. Aby osiągnąć najwyższą klasę (A), placówka musi zdobyć co najmniej 90 punktów procentowych. Z kolei klasa D przysługuje placówkom, które w trakcie wizyty kontrolnej zanotowały wynik poniżej 70 punktów procentowych.

 

 

Polskie placówki serwisowe Samsung Electronics z wysokimi ocenami

Współpraca z firmą DEKRA pozwoliła Samsung Electronics na unifikację systemu kontroli nad wszystkimi placówkami serwisowymi koncernu na Starym Kontynencie. Dzięki powierzeniu tego zadania zewnętrznej firmie, zagwarantowana została niezależność w ocenie placówek, bez względu na warunki pracy w danym kraju. W minionym roku średnia ocena wszystkich niemal 80 polskich serwisów Samsung Electronics wyniosła 91,3 punktów procentowych.

 

Wysokie noty uzyskane przez polskie placówki serwisowe Samsung są kolejnym potwierdzeniem wysokiego poziomu jakości obsługi klienta, która nie kończy się na dostarczeniu urządzenia do odbiorcy końcowego. Opieka posprzedażna dopełniająca walory samego produktu staje się ważnym elementem budującym relację z marką i coraz częściej przyczynia się do decyzji zakupowych –  mówi Roman Żeleźnik z Samsung Electronics Polska.

 

Wszystkie działania podejmowane przez firmę Samsung Electronics prowadzą do zapewnienia jak najlepszej i ustandaryzowanej obsługi serwisowej na terenie całej Europy.

 

TAGI,

UDOSTĘPNIJ
http://bit.ly/2w8C4BB

W tematach związanych ze wsparciem dla produktów zapraszamy na stronę samsung.com/pl/support.
Kontakt dla mediów: samsungmedia.pl/contacts.

Mapa strony

Góra