O nas > Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Samsung Electronics

Firma – Informacje ogólne

 • Założona w 1969 r.
 • Wizja na rok 2020 Inspirować świat,
  tworzyć przyszłość
 • 320 671 pracowników
  w 73 krajach

  (stan na koniec 2017 r.)

Wyniki finansowe

 • Sprzedaż 239,6
 • Zysk operacyjny 53,6
 • Dochód netto 42,2
(2017 r.; bln KRW)

Wiodąca pozycja na rynku

Produkty z największym udziałem w rynku (2017 r.)

 • Telewizory
 • Telefony komórkowe
 • Smartfony
 • Pamięć
(DRAM, NAND, SSD)
 • Układy scalone
  sterowników wyświetlaczy
 • Układy scalone
  kart SIM
 • Wyświetlacze
  cyfrowe
 • Lodówki

Innowacje oraz badania i rozwój

 • 34centra badawczo-rozwojowe
 • 16,8bln Wydatki na badania i rozwój
  (KRW, 2017 r.)
 • 7globalnych
  biur designu

Społeczna odpowiedzialność

 • Globalne inwestycje
  w inicjatywy obywatelskie
  444 789(mln KRW, 2016 r.)
 • Edukacja i zatrudnienie
  Inteligentna
  szkoła
  Tech
  Institute
  Solve For
  Tomorrow

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

 • 188 mln ton gazów cieplarnianych – redukcja uzyskana w fazie użytkowania produktów(łącznie w latach 2009–2016)
 • 30 849 ton wykorzystanego ponownie plastiku z recyklingu(2016 r.)
 • 2,64 mln ton zebranych na całym świecie odpadów(łącznie w latach 2009–2016)

Mapa strony

Góra