O nas > Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Samsung Electronics

Firma – Informacje ogólne

  • Założona w 1969 r.
  • Wizja na rok 2020 Inspirować świat,
    tworzyć przyszłość
  • 320 671 pracowników
    w 73 krajach

    (stan na koniec 2017 r.)

Wyniki finansowe

  • Sprzedaż 239,6
  • Zysk operacyjny 53,6
  • Dochód netto 42,2
(2017 r.; bln KRW)

Wiodąca pozycja na rynku

Produkty z największym udziałem w rynku (2017 r.)

  • Telewizory
  • Telefony komórkowe
  • Smartfony
  • Pamięć
(DRAM, NAND, SSD)
  • Układy scalone
    sterowników wyświetlaczy
  • Układy scalone
    kart SIM
  • Wyświetlacze
    cyfrowe
  • Lodówki

Innowacje oraz badania i rozwój

  • 34centra badawczo-rozwojowe
  • 16,8bln Wydatki na badania i rozwój
    (KRW, 2017 r.)
  • 7globalnych
    biur designu

Społeczna odpowiedzialność

  • Globalne inwestycje
    w inicjatywy obywatelskie
    444 789(mln KRW, 2016 r.)
  • Edukacja i zatrudnienie
    Inteligentna
    szkoła
    Tech
    Institute
    Solve For
    Tomorrow

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

  • 188 mln ton gazów cieplarnianych – redukcja uzyskana w fazie użytkowania produktów(łącznie w latach 2009–2016)
  • 30 849 ton wykorzystanego ponownie plastiku z recyklingu(2016 r.)
  • 2,64 mln ton zebranych na całym świecie odpadów(łącznie w latach 2009–2016)

Mapa strony

Góra