Materiały dla mediów > Informacje prasowe

O firmie > Odpowiedzialność

Samsung Electronics ogłasza nową strategię środowiskową

15-09-2022
UDOSTĘPNIJ

https://bit.ly/3S1szLQ

- Osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r.; przystąpienie do globalnej inicjatywy RE100
- Energooszczędne i zasobooszczędne produkty umożliwiające konsumentom prowadzenie zrównoważonego stylu życia
- Inwestycje i rozwój innowacyjnych technologii w trosce o stan naszej planety; zastosowanie technologii wychwytywania związków węgla i zapewnienia czystego powietrza

 

 

Firma Samsung Electronics Co, Ltd. ogłosiła dziś swoją nową strategię środowiskową, która stanowi kompleksowy wkład w globalne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Strategia zawiera zobowiązania firmy do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla w całym przedsiębiorstwie, wykorzystywania energii odnawialnej w większym zakresie, inwestowania i badania nowych technologii w celu tworzenia energooszczędnych produktów, a także zwiększenia poziomu ponownego wykorzystania zużytej wody i opracowania technologii wychwytywania związków węgla.

 

Celem nadrzędnym nowego podejścia jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto (Scope 1 i Scope 2) we wszystkich działaniach pionu Device eXperience (DX) do 2030 r. oraz we wszystkich działaniach globalnych, w tym pionu Device Solutions (DS), do 2050 r. Pion DX obejmuje wszystkie produkty i rozwiązania w zakresie elektroniki użytkowej, w tym Mobile eXperience (m.in. smartfony), Visual Display (m.in. odbiorniki TV), Digital Appliances (urządzenia AGD), Networks (sprzęt sieciowy i telekomunikacyjny) oraz Health & Medical Equipment (urządzenia medyczne), natomiast pion DS odpowiada za rozwój produktów z grupy Memory, System LSI oraz Foundry (m.in. półprzewodniki).

 

Samsung Electronics dołączyła również do RE100, globalnej inicjatywy największych światowych firm, które podejmują zobowiązanie pozyskiwania 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W ramach swojej części zobowiązania firma planuje zaspokajać w ten sposób potrzeby energetyczne swoich oddziałów na całym świecie (z wyjątkiem Korei) już za pięć lat, za pomocą energii odnawialnej.

 

Nowy plan opiera się na dotychczasowych działaniach Samsung Electronics na rzecz klimatu, ale idzie znacznie dalej względem bieżących programów i inwestycji. Firma Samsung zamierza rozwijać nowe technologie i wdrażać kolejne zrównoważone działania, a wszystko to dla lepszej przyszłości nowych pokoleń.

 

„Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Konsekwencje braku reakcji na tę sytuację są niewyobrażalne. Wszyscy muszą się zaangażować: zarówno każdy z nas, jak i firmy i rządy” – mówi Jong-Hee Han, wiceprezes i dyrektor generalny Samsung Electronics. „Samsung reaguje na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi za pomocą kompleksowego planu, który obejmuje redukcję emisji, nowe działania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie innowacyjnych technologii i produktów, które nie będą zagrażać dobru naszej planety.”

 

Troska firmy Samsung Electronics o środowisko naturalne obejmuje również działania wewnątrz organizacji mające na celu zwiększenie ponownego wykorzystania zasobów w całym cyklu życia produktu, począwszy od pozyskiwania surowców, a skończywszy na recyklingu i utylizacji. Plan ten wskazuje również konkretne inwestycje w nowe technologie umożliwiające zmniejszenie emisji gazów technologicznych, jak również zmniejszenie zużycia energii przez końcowe produkty użytkowe. Firma planuje również rozwijać technologie wychwytywania i utylizacji związków węgla oraz poszukiwać rozwiązań eliminujących obecność szkodliwych cząstek stałych w powietrzu.

 

Rozumiejąc potrzebę innowacyjnego podejścia do zagadnienia zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko, do roku 2030 Samsung Electronics zainwestuje ponad 7 bilionów wonów (ok. 3,3 mld złotych) w różne firmowe inicjatywy środowiskowe, w tym dotyczące redukcji wytwarzanych gazów technologicznych, oszczędzania wody, rozszerzenia zbiórki odpadów elektronicznych i zmniejszenia wolumenu zanieczyszczeń. Powyższa kwota nie uwzględnia dodatkowych kosztów związanych ze zwiększeniem wykorzystania przez firmę energii odnawialnej.

 

Zerowa emisja pośrednia i bezpośrednia dwutlenku węgla do 2050 r.

 

Firma Samsung Electronics planuje osiągnięcie neutralności emisyjnej, zarówno w zakresie pośredniej, jak i bezpośredniej emisji CO2 netto, do 2050 roku, przy czym pion DX planuje osiągnąć swój cel do roku 2030. Osiągając neutralność emisyjną, Samsung Electronics zakłada zmniejszenie swoich emisji o równowartość około 17 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) względem danych z 2021 roku.

 

Aby zrealizować te zamierzenia, Samsung Electronics zainwestuje w innowacyjne technologie oczyszczania powietrza, które ograniczą emisję dwutlenku węgla. Firma planuje opracować nowe rozwiązania w celu znacznego zmniejszenia wolumenu generowanych gazów technologicznych – produktu ubocznego procesu wytwarzania półprzewodników – i zainstalować do 2030 roku urządzenia do oczyszczania na liniach produkcyjnych tego elementu. Samsung Electronics kontynuuje rozbudowę instalacji do wykorzystania ciepła odpadowego, a także rozważa wprowadzenie źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną, przez co zmniejszy zużycie LNG.

 

Firma Samsung Electronics dołączyła do inicjatywy RE100 na rzecz zmniejszenia pośredniej emisji dwutlenku węgla związanej ze zużyciem energii elektrycznej, aby do roku 2050 jej wszystkie globalne oddziały zasilane były wyłącznie energią ze źródeł odnawialnych. Ten plan zostanie już częściowo zrealizowany we wszystkich oddziałach firmy poza Koreą, w tym w pionie DX, w okresie najbliższych pięciu lat. Metody pozyskiwania energii odnawialnej będą obejmować m.in. przystąpienie do umów o zakup zielonej energii (PPA), zakup zielonych certyfikatów oraz udział w programach typu „green pricing.”

 

Jeśli chodzi o pełne zbilansowanie zużywanej energii energią ze źródeł odnawialnych, firma planuje osiągnąć ten cel w swoich oddziałach w Azji Południowo-Zachodniej i Wietnamie w 2022 roku, w Ameryce Środkowej i Łacińskiej w 2025 roku oraz w Azji Południowo-Wschodniej, WNP i Afryce w 2027 roku. W Stanach Zjednoczonych, Chinach i Europie, gdzie ten cel już został osiągnięty, Samsung Electronics planuje rozszerzyć zakres umów na zakup zielonej energii (PPA).

 

Inicjatywa RE100 wskazuje na Koreę, gdzie znajduje się wiele zakładów produkcyjnych Samsung Electronics, jako na jeden z krajów borykających się z największymi wyzwaniami w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jest to częściowo spowodowane charakterem krajowego rynku OZE, gdzie możliwości pozyskania zielonej energii przez przedsiębiorstwa są mocno ograniczone. Ponadto zapotrzebowanie na energię elektryczną zakładów produkcji półprzewodników stale wzrasta wraz ze zwiększaniem przez Samsung Electronics mocy produkcyjnych w celu zaspokojenia globalnego popytu. Firma będzie jednak zdecydowanie dążyć do zwiększenia pozyskiwania energii z OZE, mając na względzie bieżące wyzwania dla klimatu. Ponadto, Samsung Electronics stawia na zacieśnianie współpracy z różnymi interesariuszami, w tym konkurentami z branży technologicznej, organizacjami międzynarodowymi i organizacjami pozarządowymi.

 

 

Produkty o bardzo niskim zużyciu energii i obiegowość zasobów

 

Część zobowiązań firmy Samsung Electronics na rzecz lepszego stanu naszej planety obejmuje rozwijanie produktów, które są energooszczędne i zużywają mniej energii elektrycznej, a ich cykl życia jest bardziej zrównoważony, począwszy od pozyskiwania surowców aż po utylizację i recykling.

 

Półprzewodniki o bardzo niskim zużyciu energii i energooszczędne produkty elektroniczne

 

Samsung Electronics planuje rozwijać nowe technologie gwarantujące niski pobór mocy, co przełoży się na mniejsze zużycie energii przez popularną elektronikę użytkową. Chodzi o opracowanie nowych, niskoenergetycznych układów pamięci, dzięki czemu do 2025 roku roczne zużycie energii przez takie układy stosowane w centrach danych i urządzeniach mobilnych znacznie spadnie w porównaniu z obecnymi produktami.

 

Firma wdroży również technologie niskiego zużycia energii w głównych modelach siedmiu produktów elektroniki użytkowej: smartfonach, lodówkach, pralkach, klimatyzatorach, telewizorach, monitorach i komputerach stacjonarnych. Dzięki temu do roku 2030 poziom zużycia energii przez te urządzenia obniży się średnio o 30% w porównaniu z produktami o zbliżonych parametrach wyprodukowanych w roku 2019.

 

W przyszłości Samsung Electronics wyznaczy średnio- i długoterminowe cele w obszarze redukcji emisji zachodzących w całym łańcuchu wartości (Scope 3). Firma Samsung Electronics zajmie się również opracowaniem nowego podejścia do redukcji emisji w takich obszarach, jak łańcuchy dostaw, logistyka i obiegowość zasobów, a także będzie wspierać swoich dostawców w projektowaniu ich własnych celów emisyjnych i działań na rzecz klimatu.

Zwiększanie ponownego wykorzystania zasobów w całym cyklu życia produktu

 

Samsung Electronics podwoi wysiłki na rzecz zamkniętego obiegu zasobów w całym cyklu życia produktów elektronicznych, począwszy od pozyskiwania surowców, a skończywszy na utylizacji i recyklingu. Dzięki temu każdy zasób będzie wykorzystywany przy jak najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.

 

Pierwszym krokiem będzie ponowna ocena wykorzystania zasobów naturalnych przy projektowaniu produktów. Firma Samsung Electronics powołała do życia nowe Laboratorium Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy Lab), w którym prowadzi kompleksowe badania nad technologiami recyklingu materiałów i procesami pozyskiwania zasobów z odpadów. Nowe rozwiązania mają zapewnić maksymalizację ponownego wykorzystania zasobów. Ponadto do 2030 roku firma planuje stworzyć system, który pozwoli na ponowne wykorzystanie minerałów pozyskanych ze wszystkich zużytych baterii, których pozbędą się konsumenci.

 

Również do 2030 roku, 50% tworzyw sztucznych używanych w produktach firmy będzie zawierało żywicę pochodzącą z recyklingu. Do roku 2050 ten poziom wzrośnie do 100%. Już Smartfon Galaxy Z Fold4 został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu starych sieci rybackich. Ten niewątpliwie udany projekt zostanie wkrótce rozszerzony na inne produkty firmy.

 

W trosce o równowagę ekologiczną Samsung Electronics planuje rozszerzyć swój program odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych z 50 do około 180 krajów do 2030 roku. Dzięki temu w latach 2009-2030 firma planuje zebrać łącznie 10 mln ton odpadów, co jest najbardziej ambitnym celem w całej branży, oraz łącznie 25 mln ton do 2050 roku. Samsung Electronics zamierza również aktywnie promować program tzw. upcyklingu, w ramach którego będzie zużyte smartfony będą wykorzystywane ponownie do innych celów, np. jako urządzenia IoT (Internetu rzeczy).

 

Ochrona wody i usuwanie zanieczyszczeń

 

Firma Samsung Electronics planuje zmaksymalizować efektywność wykorzystania zasobów wodnych. Wraz z rozwojem zdolności produkcyjnych półprzewodników w Korei przewiduje się, że do 2030 roku dzienne zapotrzebowanie na wodę w krajowych zakładach Samsung Electronics podwoi się w stosunku do obecnego poziomu. Firma zobowiązuje się jednak do maksymalizacji ponownego wykorzystania wody, co pozwoli utrzymać wartość rzeczywistych poborów na poziomie z 2021 roku.

 

W przypadku pionu DX firma planuje usprawniać system ponownego wykorzystania wody poprzez unowocześnianie urządzeń uzdatniania oraz podejmie wysiłki w celu utrzymania do roku 2030 zbliżonego wolumenu zużycia wody poprzez projekty odtwarzania zasobów wody, poprawę jej jakości i odtwarzania cieków wodnych.

 

Jednocześnie pion DS planuje zastosowanie nowych technologii usuwania zanieczyszczeń powietrza i wód wytwarzanych podczas procesu produkcji półprzewodników oraz uzdatniania wody technologicznej przed jej zrzutem, tak aby od 2040 roku nie miała ona prawie żadnego niepożądanego wpływu na środowisko.

 

Na poziomie całej organizacji Samsung Electronics planuje uzyskać do roku 2025 certyfikat Zero Waste to Landfill Certification na poziomie Platinum. Certyfikat dla wszystkich oddziałów firmy na świecie ma wydać globalna organizacja certyfikująca Underwriters Laboratories (UL).

 

Inwestycje i rozwój innowacyjnych technologii na rzecz zrównoważonej przyszłości

 

Firma Samsung Electronics zamierza wykorzystywać tworzone przez siebie wiodące technologie na potrzeby rozwiązywania globalnych wyzwań klimatycznych. W szczególności firma skupi się na usprawnianiu technologii wychwytywania i wykorzystywania związków węgla w celu zmniejszenia jego emisji oraz na tworzeniu rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza i zmniejszania ilości cząstek stałych w atmosferze, co obecnie uznaje się za najbardziej palące, globalne wyzwanie dla ochrony środowiska naturalnego.

 

We wrześniu 2021 roku, w ramach Zaawansowanego Instytutu Technologii firmy Samsung (SAIT), powołano Instytut Badawczy Wychwytywania Związków Węgla. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w branży produkcji półprzewodników. Misją instytutu jest opracowanie i komercjalizacja technologii wychwytywania i wykorzystania związków węgla, które umożliwią magazynowanie węgla jako produktu ubocznego przez zakłady produkujące półprzewodniki i przekształcenie go w zasób, który będzie można ponownie wykorzystać. Technologie opracowane przez instytut zostaną w pierwszej kolejności zastosowane na liniach produkcyjnych półprzewodników po 2030 roku, a następnie w innych pionach firmy, w tym u dostawców.

 

Firma będzie również rozwijać technologie oczyszczania powietrza, w tym nowe systemy filtracji, w celu redukcji ilości cząstek stałych. Po 2030 roku firma planuje umożliwić czerpanie korzyści z omawianych rozwiązań także społecznościom lokalnym.

 

Dodatkowo Samsung Electronics zamierza wyszukiwać i inwestować w startupy wspierające innowacyjne, zielone technologie. Firma angażuje się również w promowanie pomysłów i wspieranie projektów dotyczących walki ze zmianami klimatu poprzez swój C-Lab, czyli firmowy inkubator przedsiębiorczości i akcelerator start-upów.

 

Rozliczanie i monitorowanie postępów

 

Aby zapewnić odpowiedni poziom monitorowania swoich postępów w dążeniu do podjętych zobowiązań klimatycznych, firma Samsung Electronics zamierza zlecać obiektywną ocenę swoich działań i osiągnięć wyznaczonym organizacjom zewnętrznym. Działania te będą podlegać weryfikacji poprzez uczestnictwo w systemie certyfikacji Samsung Institute of EHS Strategy oraz ze strony Komisji Weryfikacyjnej ds. Redukcji Emisji Dwutlenku Węgla, w skład której wchodzą eksperci zewnętrzni.

 

Firma opracowała już strategie (mapy drogowe) wdrożeniowe dla każdego celu środowiskowego, w tym celów neutralności emisyjnej i gospodarki cyrkularnej. Poza tym Samsung Electronics zamierza monitorować postępy wdrożeniowe z pomocą Rady Zrównoważonego Rozwoju, której przewodniczy dyrektor generalny firmy, oraz Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, w którego skład wchodzą szefowie innych pionów.

https://bit.ly/3S1szLQ

W tematach związanych ze wsparciem dla produktów zapraszamy na stronę samsung.com/pl/support.
Kontakt dla mediów: samsungmedia.pl/contacts.

Mapa strony

Góra

Zarządzaj plikami cookies

Używamy plików cookies, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.
Zarządzaj ustawieniami naszych plików cookies poniżej.

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookies są niezbędne, ponieważ umożliwiają poruszanie się po witrynie. Tej kategorii nie można wyłączyć.

Plik cookies Domena Cel
AWSALBCORS news.samsung.com Plik cookies Load Balancer aplikacji AWS. Plik cookies umożliwiający wykorzystanie techniki Load Balancing: służy do mapowania sesji do instancji serwera. Wartość taka sama jak AWSALB.
AWSALB news.samsung.com Load Balancer aplikacji AWS otrzymuje najpierw żądanie od klienta, kieruje je do wymaganego miejsca docelowego, generuje plik cookies o nazwie AWSALB, który koduje informacje o wybranym miejscu docelowym, szyfruje plik cookies i włącza go do odpowiedzi do klienta.
PHPSESSID news.samsung.com Plik cookies PHPSESSID jest natywny dla aplikacji PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie danych stanu po serializacji. Na stronie internetowej Action (Działanie) używa się go w celu ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych przy pomocy tymczasowego pliku cookies, który zwykle określa się jako sesyjny plik cookies. Ponieważ plik cookies PHPSESSID nie ma określonego czasu wygaśnięcia, znika po zamknięciu klienta.
COOKIECONSENT news.samsung.com Służy do przechowywania statusu zgody na pliki cookies udzielonej przez użytkownika.

Analityczne lub wydajnościowe pliki cookies (opcjonalnie)

Te pliki cookies zbierają informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, na przykład które strony odwiedzasz najczęściej. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki służą do ulepszania działania witryny.

Plik cookies Domena Cel Czas wygaśnięcia
_ga .samsung.com Używany do rozróżniania gości odwiedzających stronę. Rejestruje on unikalną identyfikację do celów zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez gościa. 1 rok
_ga_5C57W9Q9JC .samsung.com Używane do utrzymania stanu sesji 1 rok