Materiały dla mediów > Informacje prasowe

O firmie > Odpowiedzialność

Innowacje #DlaPlanety. Samsung poszukuje startupów, które zmienią świat na lepszy

on 20-09-2019
UDOSTĘPNIJ

http://bit.ly/31GSnmM

W Samsung Inkubator w Białymstoku właśnie rozpoczął się nabór do I tury inkubacji. Do współpracy zapraszane są startupy, których misją jest stworzenie rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesnego świata, określone w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rekrutacja potrwa do połowy października.

W ramach kontynuacji działań na rzecz wspierania młodych przedsiębiorców, w kwietniu tego roku uruchomiony został trzeci – po rzeszowskim i lubelskim – Inkubator w Białymstoku. Podlaska przestrzeń jest wypełnieniem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Samsung, która zakłada stworzenie sieci inkubatorów biznesu w Polsce Wschodniej. Partnerami projektu są Centrum UNEP/GRID-Warszawa – organizacja pozarządowa realizująca w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zrzeszający największą w regionie społeczność startupową oraz HugeTech.

 

Samsung Inkubator Białystok będzie skupiać się na projektach, które stanowią odpowiedź na 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele te obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój, pokój na świecie czy sprawiedliwość społeczna. Szczególnie docenione zostaną projekty, które spełniają kilka celów jednocześnie – środowiskowych, gospodarczych i społecznych (tzw. triple bottom line). Przed przystąpieniem do rekrutacji warto, aby przedsiębiorcy odpowiedzieli sobie na kilka pytań dotyczących swoich koncepcji, które pomogą im pozytywnie przejść proces rekrutacji. Powinni zastanowić się m.in. nad tym, na jakie wyzwania społeczne i środowiskowe odpowiada ich pomysł, czy w jakiś sposób zmniejszy on negatywny wpływ człowieka na środowisko lub też, czy przyczyni się do bardziej efektywnego używania surowców, energii czy już istniejących dóbr.

 

Dlaczego warto zgłosić swój pomysł?

Celem programu Samsung Inkubator jest stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju projektów. Dlatego Inkubator w Białymstoku to nie tylko bezpłatna przestrzeń dla startupów, wyposażona w najnowsze urządzenia firmy Samsung, dostępna przez 24/7. Inkubator wyróżnia także to, że młodzi innowatorzy otrzymują wsparcie technologiczne i merytoryczne na każdym etapie rozwoju – od fazy koncepcyjnej do prototypu. Mogą liczyć także na pomoc doświadczonych inżynierów z Samsung R&D Institute Poland, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tworzenia globalnych produktów. Poza wsparciem merytorycznym, Samsung zapewnia także promocję oraz pomoc w poszukiwaniu inwestorów. Co więcej, najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie finansowe od firmy Samsung, przy zachowaniu pełni praw do swoich koncepcji.

 

Zgłoszenia można nadsyłać, korzystając z formularza dostępnego na stronie:  https://bialystok.startupinkubator.pl

http://bit.ly/31GSnmM

W tematach związanych ze wsparciem dla produktów zapraszamy na stronę samsung.com/pl/support.
Kontakt dla mediów: samsungmedia.pl/contacts.

Mapa strony

Góra