O firmie > Odpowiedzialność

Samsung Electronics ogłasza wyniki za trzeci kwartał 2017 r.

03-11-2017
UDOSTĘPNIJ

http://bit.ly/2PvfXMK

31 października 2017 firma Samsung Electronics ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2017 roku. Jej przychody w tym okresie wyniosły 62,05 biliona KRW, co stanowi wzrost o 14,23 biliona KRW względem poprzedniego roku, podczas gdy zysk z działalności operacyjnej za III kw. osiągnął rekordowy poziom 14,53 biliona KRW, czyli zwiększył się o 9,33 biliona KRW.

 

Czynnikiem, który przyczynił się do dobrych wyników firmy Samsung w trzecim kwartale, było duże zapotrzebowanie na układy pamięci o wysokiej wydajności, stosowane w serwerach i flagowych urządzeniach mobilnych. Kluczowy dla wyników finansowych okazał się także segment półprzewodników, który odnotował znaczny wzrost zysków zarówno w skali rok do roku, jak i kwartał do kwartału. Wpływ na wyniki miała również dywizja odpowiedzialna za systemy LSI, dzięki zwiększonej sprzedaży DDI i czujników obrazu. Segment wyświetlaczy odnotował natomiast spadek zysków mimo wzrostu sprzedaży elastycznych paneli OLED stosowanych w smartfonach klasy premium. Wartym uwagi jest także segment urządzeń mobilnych, który odnotował wysoką sprzedaż, co było związane z wprowadzeniem na rynek smartfonu Galaxy Note8 i dobrą sprzedażą nowej serii smartfonów Galaxy J, jednak na skutek wyższego udziału sprzedaży smartfonów przeznaczonych na rynek masowy zyski w tym segmencie obniżyły się kwartał do kwartału.

 

Wysokowydajne układy pamięci 

Segment pamięci wykazał wysokie zyski za omawiany kwartał za sprawą sezonowego zapotrzebowania na układy pamięci o dużej gęstości zapisu. Jeżeli chodzi o technologię NAND, wysoki popyt wynikał z wprowadzenia na rynek flagowych smartfonów i rozwoju infrastruktury w chmurze. W przypadku DRAM, na wysokim poziomie utrzymał się popyt związany z ich wykorzystaniem w serwerach, urządzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych (PC) oraz konsolach do gier.

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie OLED był związany z większym zapotrzebowaniem klientów na elastyczne wyświetlacze stosowane w nowych flagowych smartfonach. Zyski kwartał do kwartału obniżyły się jednak, co było spowodowane wyższymi kosztami uruchomienia nowej linii produkcyjnej OLED i zwiększoną konkurencją w obszarze sztywnych paneli. Zyski w segmencie LCD w trzecim kwartale były niższe, ponieważ nierównowaga podaży i popytu doprowadziła do spadku średniej ceny sprzedaży paneli LCD. Poza tym wzrost mocy produkcyjnych w branży LCD ma w dalszym ciągu wpływ na ceny.

 

 

Rozwiązania mobilne i telewizory

Segment urządzeń mobilnych odnotował istotny wzrost sprzedaży, co wynikało z globalnego wprowadzenia na rynek nowego modelu flagowego Galaxy Note8, a także z dobrych wyników serii Galaxy J. Pomimo tego przychody i zyski kwartał do kwartału obniżyły się, co było związane z większym udziałem w sprzedaży modeli średniej i niższej klasy.

 

Segment telewizorów Samsung wykazał znaczny wzrost zysków, dzięki wyższej sprzedaży urządzeń klasy premium, w tym telewizorów QLED. Ze względu na wyższe koszty paneli telewizyjnych LCD i spadek zapotrzebowania na rynku telewizorów zyski rok do roku okazały się jednak nieznacznie niższe.

 

 

Perspektywy wzrostu

Firma przewiduje, że w czwartym kwartale utrzyma się wysoki popyt w segmencie pamięci za sprawą dużego zapotrzebowania na komponenty do serwerów i urządzeń mobilnych. Wzrost sprzedaży elastycznych paneli OLED i wprowadzenie nowych sztywnych paneli OLED pozwolą zwiększyć zyski w segmencie wyświetlaczy. Segment LCD będzie musiał jednak zmierzyć się z sezonowymi spadkami, połączonymi ze wzrostem podaży paneli. W segmencie urządzeń mobilnych firma będzie dążyć do utrzymania wysokich zysków poprzez zwiększanie sprzedaży flagowych urządzeń, w tym rozszerzenie dystrybucji Galaxy Note8. Segment AGD oczekuje dalszego wzrostu przychodów opartego na zwiększeniu sprzedaży nowych urządzeń, w tym pralek z technologią QuickDriveTM i odkurzaczy POWERstick PRO. Segment telewizorów skupi się na intensyfikacji sprzedaży urządzeń klasy premium, w tym telewizorów QLED i telewizorów wielkoformatowych.

 

Przewidując perspektywy biznesowe na 2018 r., firma oczekuje wzrostu zysków głównie w segmencie komponentów, ponieważ sytuacja na rynku pamięci prawdopodobnie pozostanie nadal korzystna, a poza tym przewiduje się zwiększenie sprzedaży elastycznych paneli OLED. W przypadku segmentu pamięci, popyt na NAND o wysokiej wydajności zwiększy się ze względu na rosnące zapotrzebowanie na wyższą pojemność danych na serwerach i urządzeniach mobilnych.

 

Firma oczekuje wzrostu na rynku DRAM w związku z rozwojem technologii w obszarach: big data, AI (sztucznej inteligencji) i machine learning (uczenia maszynowego), w których szybsze przetwarzanie i analiza danych mają kluczowe znaczenie. Rozwój technologiczny urządzeń mobilnych z podwójnym aparatem fotograficznym, czujnikami 3D i rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji będzie wspierać wzrost DRAM. Jeżeli chodzi o przyszłoroczne perspektywy Systemu LSI oraz segmentu półprzewodników i mikroprocesorów, Samsung będzie w dalszym ciągu wspierać wzrost zysków poprzez zwiększanie dostaw urządzeń 10-nano i czujników obrazu, a także będzie skupiać się na wzmocnieniu konkurencyjności w sub-procesie 7-nano poprzez inwestycje w infrastrukturę związaną z EUV.

 

W segmencie wyświetlaczy firma Samsung będzie wciąż dążyć do osiągnięcia wzrostu poprzez zaspokajanie zapotrzebowania rynkowego na elastyczne wyświetlacze OLED w miarę zyskiwania przez OLED statusu podstawowego rozwiązania w smartfonach. Mimo oczekiwanej intensyfikacji konkurencji globalnej w segmencie paneli LCD w 2018 r. Samsung będzie starać się zwiększyć swoją rentowność poprzez umocnienie współpracy z kluczowymi klientami i rozszerzenie oferty paneli wielkoformatowych Quantum Dot o wysokiej rozdzielczości i bez ramek.

 

W segmencie urządzeń mobilnych firma Samsung wzmocni swoją wiodącą pozycję na rynku urządzeń klasy premium, dzięki flagowym smartfonom oraz poprawi rentowność poprzez optymalizację oferty swoich urządzeń. Poza tym firma będzie starać się zabezpieczyć możliwości wzrostu działalności poprzez nowe technologie, takie jak 5G, a także poprzez rozwój kompetencji w zakresie obsługi i oprogramowania.

 

W segmencie elektroniki użytkowej, firma Samsung będzie w dalszym ciągu skupiać się na zwiększaniu sprzedaży urządzeń klasy premium i rozwoju działalności B2B.

 

 

Dobre wyniki segmentu półprzewodników

Działalność w zakresie półprzewodników w trzecim kwartale odnotowała zyski w kwocie 9,96 biliona KRW przy przychodach skonsolidowanych na poziomie 19,91 biliona KRW.

 

Segment pamięci wykazał wysokie zyski za omawiany kwartał, co było związane z dużym zapotrzebowaniem ze strony wszystkich obszarów zastosowań, jak również z korzystną sytuacją w zakresie popytu i podaży. Jeżeli chodzi o NAND, podczas gdy ogólne zapotrzebowanie utrzymywało się na korzystnym poziomie ze względu na wprowadzenie na rynek flagowych smartfonów i rozwój infrastruktury w chmurze, firma Samsung aktywnie reagowała na potrzeby ze strony rynków urządzeń o wartości dodanej i wysokiej gęstości zapisu, takich jak SSD NVME dla centrów obliczeniowych. W przypadku DRAM wysoki popyt wynikał z rozwoju infrastruktury w chmurze i trendu w kierunku urządzeń o większej gęstości zapisu. Firma skupiła się na maksymalizacji zysku poprzez zaspokajanie zapotrzebowania na zróżnicowane urządzenia, takie jak układy DRAM powyżej 64 GB i układy mobilne DRAM o niskim zużyciu energii.

 

Przewidując perspektywy dla układów NAND w czwartym kwartale, zakłada się dalsze ograniczenia dostępności zastosowań mobilnych i SSD, co będzie spowodowane utrzymującym się wysokim zapotrzebowaniem na układy o wysokiej gęstości zapisu, które znajdują zastosowanie w urządzeniach mobilnych oraz centrach obliczeniowych. W związku z tym firma będzie dążyć do zapewnienia struktury asortymentu w większym stopniu ukierunkowanej na zysk. Jeżeli chodzi o dalsze prognozy na 2018 r., trend w kierunku zastosowań mobilnych układów NAND o wysokiej wydajności i wysokiej gęstości zapisu będzie się utrzymywać. Jednocześnie przewiduje się przyśpieszenie zastosowań serwerowych SSD w miarę pojawiania się zapotrzebowania w obszarze big data. W związku z tym firma Samsung skupi się na zwiększaniu podaży V-NAND, jednocześnie rozwijając i zwiększając produkcję NAND piątej generacji.

 

Biorąc pod uwagę perspektywy DRAM w czwartym kwartale, oczekuje się wysokiego sezonowego popytu na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne (PC) przy jednoczesnej rozbudowie centrów obliczeniowych. W tym kontekście firma Samsung skupi się na konkurencyjności cenowej poprzez wspieranie migracji procesów 1xnm. Dalsze prognozy na 2018 r. przewidują utrzymanie wysokiego popytu w związku z rozbudową centrów obliczeniowych, podczas gdy zapotrzebowanie związane ze wzrostem ilości treści w produktach mobilnych będzie rosnąć ze względu na rozpowszechnienie podwójnych aparatów, czujników 3D i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. W związku z tym firma skupi się na wspieraniu produktów klasy 10 nm i zwiększaniu sprzedaży zróżnicowanych urządzeń, takich jak HBM, szerokopasmowe LPDDR4X.

 

Jeżeli chodzi o segment Systemu LSI, wysokie zyski wynikały ze wzrostu sprzedaży procesorów mobilnych dla smartfonów średniej i niższej klasy oraz czujników obrazu dla smartfonów, podczas gdy wprowadzanie na rynek modeli flagowych telefonów podniosło sprzedaż OLED DDI. Oczekuje się, że sezonowe osłabienie popytu na procesory i czujniki obrazu ograniczy wzrost w czwartym kwartale. W 2018 r. firma skupi się na utrzymaniu wzrostu sprzedaży procesorów mobilnych i OLED DDI, a także zwiększeniu sprzedaży czujników ruchu wraz z rozszerzeniem zastosowania podwójnych aparatów w smartfonach. Poza tym Samsung będzie dążyć do rozszerzenia swojej oferty przeznaczonej dla IoT, VR i zastosowań samochodowych.

 

W segmencie półprzewodników i mikroprocesorów dobre wyniki były związane ze zwiększoną sprzedażą urządzeń mobilnych 10-nano, a korzystny wpływ miała stabilizacja rentowności i sezonowy wzrost. Wsparcie dla zysków zapewniło także zwiększone zapotrzebowanie na zróżnicowane urządzenia, takie jak mobilne DDI 32-nano oraz czujniki obrazu 65-nano. Jeżeli chodzi o prognozy na czwarty kwartał, mimo potencjalnie ograniczonego wzrostu, firma przewiduje dywersyfikację węzła 10-nano od zastosowań mobilnych po zastosowania w obszarze wydobywania kryptowaluty (cryptocurrency mining), przy jednoczesnej dywersyfikacji bazy klientów dla nowego asortymentu 8-nano. W 2018 r. firma Samsung zwiększy dostawy urządzeń 10-nano i czujników obrazu poprzez masową produkcję w linii S3 i przesunięcie linii pamięci 11 do segmentu półprzewodników, a także wzmocnienie konkurencyjności sub-procesu 7-nano dzięki zainwestowaniu w infrastrukturę związaną z EUV.

 

 

Lepsze wyniki segmentu wyświetlaczy dzięki elastycznym panelom OLED

Segment wyświetlaczy odnotował przychody skonsolidowane na poziomie 8,28 biliona KRW i zysk z działalności operacyjnej w kwocie 0,97 biliona KRW za trzeci kwartał. Wzrost przychodów wynikał z doskonałej sprzedaży paneli elastycznych. Łączne zyski obniżyły się jednak, co było związane z wyższymi kosztami rozruchu nowej linii produkcyjnej OLED i spadkiem średniej ceny sprzedaży paneli LCD.

 

Biorąc pod uwagę segment OLED, wzrost sprzedaży kwartał do kwartału wynikał z większego zapotrzebowania na elastyczne wyświetlacze przeznaczone do nowych flagowych urządzeń wprowadzanych na rynek. Zyski obniżyły się jednak, co było spowodowane zwiększoną konkurencją w obszarze sztywnych paneli OLED i kosztami rozruchu nowej linii produkcyjnej OLED.

 

Przychody w segmencie LCD w trzecim kwartale zmniejszyły się z uwagi na spadek średniej ceny sprzedaży paneli LCD. Poza tym wzrost mocy produkcyjnych w branży LCD ma w dalszym ciągu wpływ na ceny.

 

W czwartym kwartale Samsung oczekuje wzrostu sprzedaży w segmencie OLED, ze względu na większe zapotrzebowanie na panele elastyczne i sztywne. W segmencie LCD firma przewiduje jednak w dalszym ciągu pewną nierównowagę podaży i popytu związaną ze wzrostem mocy produkcyjnych w branży, jak również z sezonowym spadkiem zapotrzebowania. W związku z tym Samsung będzie starać się zapewnić rentowność poprzez obniżenie kosztów produkcji i zwiększanie wydajności, a przede wszystkim poprzez zwiększanie udziału w asortymencie urządzeń najwyższej klasy, takich jak panele wielkoformatowe, o wysokiej rozdzielczości wyposażone w technologię Quantum Dot.

 

W 2018 r. Samsung oczekuje, że urządzenia OLED zyskają status podstawowego rozwiązania w branży smartfonów, szczególnie w miarę szerszego zastosowania paneli elastycznych w modelach najwyższej klasy. Firma planuje koncentrację na osiągnięciu stałego wzrostu na podstawie zapotrzebowania klientów na wyświetlacze elastyczne i poprzez zróżnicowane urządzenia najwyższej klasy. Zgodnie z oczekiwaniami w segmencie LCD intensyfikacja konkurencji pomiędzy producentami paneli, jak również rozbudowa mocy produkcyjnych w branży zostanie zbilansowana wzrostem rynku na panele telewizyjne klasy premium, takie jak UHD i panele wielkoformatowe. Biorąc pod uwagę te warunki rynkowe, firma Samsung będzie w dalszym ciągu poprawiać rentowność poprzez wzmacnianie współpracy strategicznej z głównymi klientami, jak również rozszerzenie asortymentu o wartości dodanej.

 

Dobre wyniki w obszarze smartfonów wspierają segment urządzeń mobilnych

Dział IT i Komunikacji Mobilnej (IT & Mobile Communications) odnotował przychody skonsolidowane na poziomie 27,69 biliona KRW i zysk z działalności operacyjnej w kwocie 3,29 biliona KRW za omawiany kwartał.

 

Sprzedaż smartfonów Samsung zwiększyła się, co było związane z globalnym wprowadzeniem na rynek nowego modelu flagowego Galaxy Note8, a także z dobrymi wynikami nowego modelu Galaxy J 2017. Ogólnie przychody i zyski kwartał do kwartału obniżyły się, co było związane z wyższą sprzedażą modeli średniej i niższej klasy.

 

Zgodnie z prognozami w czwartym kwartale popyt na smartfony i tablety wzrośnie ze względu na szczyt sprzedaży przypadający na koniec roku.

 

Mimo oczekiwanej intensyfikacji konkurencji w segmencie premium, firma planuje skupić się na utrzymaniu dobrych przychodów i zysków dzięki sprzedaży modeli flagowych.

 

W 2018 r. oczekuje się ożywienia wzrostu rynku smartfonów, jednak trudne warunki działalności prawdopodobnie utrzymają się ze względu na intensyfikację konkurencji i wyższe koszty surowców.

 

Firma będzie dążyć do wzmocnienia swojej wiodącej pozycji w segmencie urządzeń najwyższej klasy i poprawy rentowności poprzez optymalizację oferty urządzeń. Poza tym Samsung będzie starać się zabezpieczyć możliwości wzrostu działalności poprzez nowe technologie, takie jak 5G, a także rozwój kompetencji w zakresie obsługi i oprogramowania.

 

Jednocześnie w trzecim kwartale segment sieci (Networks Business) odnotował spadek ze względu na ograniczenie inwestycji związanych z LTE realizowanych przez klientów globalnych. W czwartym kwartale i w dłuższej perspektywie firma oczekuje zwiększenia podaży rozwiązań sieciowych 5G następnej generacji na głównych rynkach rozwiniętych.

 

 

Koncentracja segmentu elektroniki na produktach klasy premium

Segment elektroniki użytkowej (Consumer Electronics), w tym wyświetlaczy i urządzeń cyfrowych, odnotował przychody skonsolidowane na poziomie 11,13 biliona KRW i zysk z działalności operacyjnej w kwocie 0,44 biliona KRW za trzeci kwartał.

 

Pomimo niższego zapotrzebowania na rynkach rozwiniętych, zwiększona sprzedaż telewizorów QLED klasy premium zapewniła znaczną poprawę zysków w segmencie wyświetlaczy (Visual Display Business) Samsung. Ze względu na wyższe koszty paneli telewizyjnych LCD i spadek zapotrzebowania na rynku telewizorów zyski rok do roku okazały się jednak nieznacznie niższe.

 

W czwartym kwartale Samsung skupi się na umacnianiu swojej dominacji w asortymencie QLED i telewizorów wielkowymiarowych, jak również na wzmocnieniu wzrostu B2B, w tym w obszarze cyfrowej komunikacji wizualnej i kinowych paneli LED (Cinema LED).

 

Przewiduje się, że w 2018 r. ważne wydarzenia sportowe, takie jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i Zimowe Igrzyska Olimpijskie, będą napędzać zapotrzebowanie na telewizory UHD i telewizory wielkowymiarowe. Samsung umocni swoją wiodącą pozycję na rynku telewizorów klasy premium, a także będzie dalej zwiększać rentowność poprzez rozbudowę asortymentu telewizorów QLED i telewizorów wielkowymiarowych.

 

W segmencie urządzeń cyfrowych (Digital Appliances), koszty inwestycyjne w działalności B2B spowodowały spadek zysków względem poprzedniego roku, mimo umiarkowanego wzrostu ogólnego popytu rynkowego i dobrej sprzedaży klimatyzatorów i pralek w Korei.

 

Oczekuje się, że nowe produkty, takie jak pralki z technologią QuickDriveTM i odkurzacze POWERstick, będą wspierać wzrost przychodów w czwartym kwartale.

 

W 2018 r. przewiduje się, że segment urządzeń cyfrowych (Digital Appliances) zwiększy sprzedaż urządzeń klasy premium, jak również wzmocni działalność B2B i kanały sprzedaży online.

 

###

 

* Uwaga: Szczegółowe informacje na temat inwestycji kapitałowych Samsung Electronics oraz zysków akcjonariuszy zostaną udostępnione w momencie złożenia sprawozdań do krajowych organów finansowych, jednak przed konferencją telefoniczną dotyczącą zysków za trzeci kwartał.

 

 

※ Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zysk z działalności operacyjnej w poszczególnych segmentach na podstawie K-IFRS (2016~2017 3Q)

(Jednostka: biliony KRW) 2016 2017
1Q 2Q 3Q 4Q ROK 1Q 2Q 3Q
Sprzedaż CE 10,07 11,04 10,78 13,21 45,10 10,34 10,92 11,13
IM 27,60 26,56 22,54 23,61 100,30 23,50 30,01 27,69
Półprzewodniki 11,15 12,00 13,15 14,86 51,16 15,66 17,58 19,91
DP 6,04 6,42 7,06 7,42 26,93 7,29 7,71 8,28
DS 17,18 18,43 20,29 22,26 78,15 22,85 25,25 28,02
Razem 49,78 50,94 47,82 53,33 201,87 50,55 61,00 62,05
Zysk opera­cyjny CE 0,50 1,00 0,79 0,43 2,71 0,38 0,32 0,44
IM 3,89 4,32 0,10 2,50 10,81 2,07 4,06 3,29
Półprzewodniki 2,63 2,64 3,37 4,95 13,60 6,31 8,03 9.96
DP -0,27 0,14 1,02 1,34 2,23 1,30 1,71 0,97
DS 2,33 2,79 4,40 6,34 15,85 7,59 9,69 10,85
Razem 6,68 8,14 5,20 9,22 29,24 9,90 14,07 14,53

 

Uwaga 1: Sprzedaż w ramach każdego z segmentów obejmuje również sprzedaż wewnętrzną pomiędzy segmentami.

Uwaga 2: CE – Segment Elektroniki Użytkowej, IM – Segment IT i Komunikacji Mobilnej, DS – Segment Urządzeń, DP – Segment Wyświetlaczy.

Uwaga 3: Informacja na temat zysków rocznych jest przekazywana dla działów biznesowych wg stanu na rok 2017.

 

http://bit.ly/2PvfXMK

W tematach związanych ze wsparciem dla produktów zapraszamy na stronę samsung.com/pl/support.
Kontakt dla mediów: samsungmedia.pl/contacts.

Mapa strony

Góra

Zarządzaj plikami cookies

Używamy plików cookies, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.
Zarządzaj ustawieniami naszych plików cookies poniżej.

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookies są niezbędne, ponieważ umożliwiają poruszanie się po witrynie. Tej kategorii nie można wyłączyć.

Plik cookies Domena Cel
AWSALBCORS news.samsung.com Plik cookies Load Balancer aplikacji AWS. Plik cookies umożliwiający wykorzystanie techniki Load Balancing: służy do mapowania sesji do instancji serwera. Wartość taka sama jak AWSALB.
AWSALB news.samsung.com Load Balancer aplikacji AWS otrzymuje najpierw żądanie od klienta, kieruje je do wymaganego miejsca docelowego, generuje plik cookies o nazwie AWSALB, który koduje informacje o wybranym miejscu docelowym, szyfruje plik cookies i włącza go do odpowiedzi do klienta.
PHPSESSID news.samsung.com Plik cookies PHPSESSID jest natywny dla aplikacji PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie danych stanu po serializacji. Na stronie internetowej Action (Działanie) używa się go w celu ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych przy pomocy tymczasowego pliku cookies, który zwykle określa się jako sesyjny plik cookies. Ponieważ plik cookies PHPSESSID nie ma określonego czasu wygaśnięcia, znika po zamknięciu klienta.
COOKIECONSENT news.samsung.com Służy do przechowywania statusu zgody na pliki cookies udzielonej przez użytkownika.

Analityczne lub wydajnościowe pliki cookies (opcjonalnie)

Te pliki cookies zbierają informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, na przykład które strony odwiedzasz najczęściej. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki służą do ulepszania działania witryny.

Plik cookies Domena Cel Czas wygaśnięcia
_ga .samsung.com Używany do rozróżniania gości odwiedzających stronę. Rejestruje on unikalną identyfikację do celów zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez gościa. 1 rok
_ga_5C57W9Q9JC .samsung.com Używane do utrzymania stanu sesji 1 rok