Materiały dla mediów > Informacje prasowe

O firmie > Odpowiedzialność

Produkty > Urządzenia mobilne

Samsung prezentuje portret technologiczny polskiego lekarza pierwszego kontaktu

28-10-2021
UDOSTĘPNIJ

https://bit.ly/3vwprgY

Polscy lekarze oczekują większego udziału technologii mobilnych w medycynie – wynika z badania IQVIA dla Samsung. Aż 96% z nich uważa, że smartfony mogłyby być szerzej wykorzystywane w sektorze medycznym, a 9 na 10 deklaruje, że monitorowanie stanu pacjenta przy pomocy profesjonalnych aplikacji znacznie usprawnia opiekę. E-medycyna to dla nich też szansa na większą elastyczność zawodową.

IQVIA na zlecenie Samsung zapytała lekarzy pierwszego kontaktu, którzy w placówkach publicznych pracują przez min 50% swojego czasu pracy, w jaki sposób korzystają oni w codziennej pracy ze smartfonów i tabletów. Wyniki badań wskazują, że niezależnie od swojego wieku, polscy lekarze w urządzeniach mobilnych dostrzegają potencjał zarówno na usprawnienie opieki nad pacjentami, jak i szasnę na własną większą elastyczność zawodową. Również po ustaniu pandemii.

 

Polskim lekarzom po drodze ze smartfonem

 

Niemal jednogłośnie ankietowani lekarze wszystkich grup wiekowych uznali, że technologie mobilne mogą i powinny znaleźć szersze zastosowanie w branży medycznej. 96% lekarzy biorących udział w badaniu uznało smartfony i tablety za narzędzia przydatne w ich codziennej pracy. Aż dwie trzecie deklaruje przy tym, że komputer i papierowe formularze wolałoby w pracy zastąpić tabletem bądź smartfonem. Jako powód 9 na 10 lekarzy wskazało większą elastyczność, jaką zapewnia im technologia mobilna, a także lepszą efektywność wykonywanej pracy. Na jednego specjalistę biorącego udział w badaniu przypadają średnio ponad 2 urządzenia mobilne, a najczęściej posiadaną w tej grupie zawodowej marką urządzeń mobilnych jest Samsung, bez względu na to czy jest to smartfon czy tablet. Połowa lekarzy preferuje korzystanie ze smartfonu, a jedna trzecia woli tablet. Swoją biegłość w zakresie ich obsługi trzy czwarte respondentów określa jako zaawansowaną.

 

Do czego lekarze wykorzystują technologie mobilne?

 

93% przebadanych lekarzy używa smartfonu i tabletu do wyszukiwania aktualnie potrzebnych informacji, a także sprawdzania klasyfikacji chorób (65%), zamienników i dawkowaniu leków (83%) oraz przysługujących pacjentom refundacji (78%). Lekarze na bieżąco śledzą też za pośrednictwem urządzeń mobilnych informacje o nowych farmakoterapiach i możliwościach leczenia (67%), a także sprawdzają służbową pocztę i konsultują się z innymi lekarzami. Smartfon służy im również do tego, by mogli być dostępni w nagłych wypadkach.

 

Lekarze: mHealth to przyszłość medycyny. Także po ustaniu pandemii

 

Kryzys sanitarno-epidemiologiczny w światowej branży medycznej przyspieszył rozwój rozwiązań z grupy mHealth. Również w polskich przychodniach publicznych, gdzie w czasie pandemii teleporady stanowiły ponad 66% wszystkich udzielanych porad dla jednej trzeciej lekarzy. Blisko 9 na 10 z nich uznało, że telemedycyna jest dobrą formą komunikacji z pacjentami niewymagającymi badania fizykalnego i będzie nim także po ustaniu pandemii. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Samsung wynika, że już teraz dwie trzecie specjalistów woli polecać swoim pacjentom ogólnodostępne aplikacje mobilne monitorujące stan zdrowia, pozwalające kontrolować np. codzienny poziom cukru, poziom ciśnienia, tętna niż tradycyjne dzienniczki w formie papierowej.

 

Bez względu na wiek i biegłość w obsłudze technologii, od systemów mHealth lekarze oczekują przede wszystkim intuicyjności i łatwości obsługi, niezawodności działania oraz kompatybilności z innymi aplikacjami, a także m.in. wsparcie ze strony dostawcy i możliwość kontaku z call center. Natomiast ich obawy najczęściej dotyczą bezpieczeństwo danych poufnych (43%) i wiarygodność informacji podawanych w aplikacji przez pacjentów (46%).

 

E-medycyna nadzieją na poprawę warunków leczenia – tak dla lekarzy, jak i pacjentów

 

Jak wynika z badania, rozwiązania typu mHealth to zdaniem lekarzy, nadzieja zarówno na polepszenie własnej sytuacji zawodowej, jak i na zapewnienie szybszej i bardziej kompleksowej opieki pacjentom. Najczęściej wskazywaną zaletą, przekonującą ankietowanych do mHealth okazała się możliwości zdalnej pracy w określonych dniach i z różnych miejsc. Na argument związany z dogodnością rozwiązań mobilnych dla nich samych jako kluczowy wskazało aż 41% lekarzy. Przy tym, zdaniem blisko 9 na 10 z nich, możliwość wykonywania pracy z dowolnego miejsca pozytywnie wpłynęłaby też na ich efektywność.

 

Telemedycyna i mHealth to według lekarzy również szansa dla samych podopiecznych. Przede wszystkim na lepszy dostęp do bardziej kompleksowej opieki. 66% przebadanych lekarzy przyznało, że monitorowanie stanu zdrowia przy pomocy urządzeń mobilnych może zwiększać zaangażowanie pacjentów w proces leczenia. Innymi wskazywanymi zaletami telemedycyny były skrócenie kolejek do lekarzy i zoptymalizowanie czasu porady, dzięki dostępności zgromadzonych w aplikacji danych czy utrzymywanie stałego kontaktu z pacjentami. „mHealth przekłada się na ułatwienie kontaktu z pacjentem, jego częstotliwość i większą kontrolę m.in. nad przyjmowaniem zaleconych leków, ale także kompleksowość opieki” – tłumaczy jeden z respondentów badania IQVIA dla Samsung.

 

„Technologia coraz silniej zaznacza swoją obecność w codziennej pracy lekarzy – mówi dr Bogdan Falkiewicz, lekarz i Dyrektor Działu Consultingu & PMR IQVIA w Polsce – W ciągu ostatnich lat zarówno lekarze, jak i pacjenci doświadczyli rewolucji technologicznej, między innymi za sprawą Internetowego Konta Pacjenta, które integruje informacje o pacjencie i przepisywanych mu terapiach, szczepieniach, badaniach diagnostycznych. Widzimy tendencję wzrostową zainteresowania lekarzy rozwiązaniami technologicznymi, które pomagają im monitorować stan zdrowia swoich pacjentów, dzięki czemu mogą precyzyjniej kontrolować chorobę.”

 

Badanie IQVIA dla Samsung[1] to pierwsza odsłona Samsung Mobile Trend Index – serii raportów Samsung na temat trendów i użycia technologii mobilnych w środowiskach pracy. Kolejne raporty w ramach Mobile Trend Index będą ukazywały się cyklicznie.

 

[1] Badanie na próbie 100 lekarzy pierwszego kontaktu na zlecenie Samsung przeprowadziła we wrześniu 2021 roku IQVIA Technology Solutions Poland. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów CATI z elementami metodologii CAWI. Wielkość miejscowości oraz województwo stanowiły parametry doboru kwotowego do badania i mają odzwierciedlenie w badanej populacji lekarzy, których główną specjalizacją jest medycyna rodzinna lub chorób wewnetrznych (interniści). Wszyscy ankietowani ponad 50% czasu pracy spędzają w przychodniach publicznych POZ. Staż zawodowy badanych wynosił od 3-35 lat, a wiek 30-59 lat.

https://bit.ly/3vwprgY

W tematach związanych ze wsparciem dla produktów zapraszamy na stronę samsung.com/pl/support.
Kontakt dla mediów: samsungmedia.pl/contacts.

Mapa strony

Góra

Zarządzaj plikami cookies

Używamy plików cookies, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.
Zarządzaj ustawieniami naszych plików cookies poniżej.

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookies są niezbędne, ponieważ umożliwiają poruszanie się po witrynie. Tej kategorii nie można wyłączyć.

Plik cookies Domena Cel
AWSALBCORS news.samsung.com Plik cookies Load Balancer aplikacji AWS. Plik cookies umożliwiający wykorzystanie techniki Load Balancing: służy do mapowania sesji do instancji serwera. Wartość taka sama jak AWSALB.
AWSALB news.samsung.com Load Balancer aplikacji AWS otrzymuje najpierw żądanie od klienta, kieruje je do wymaganego miejsca docelowego, generuje plik cookies o nazwie AWSALB, który koduje informacje o wybranym miejscu docelowym, szyfruje plik cookies i włącza go do odpowiedzi do klienta.
PHPSESSID news.samsung.com Plik cookies PHPSESSID jest natywny dla aplikacji PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie danych stanu po serializacji. Na stronie internetowej Action (Działanie) używa się go w celu ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych przy pomocy tymczasowego pliku cookies, który zwykle określa się jako sesyjny plik cookies. Ponieważ plik cookies PHPSESSID nie ma określonego czasu wygaśnięcia, znika po zamknięciu klienta.
COOKIECONSENT news.samsung.com Służy do przechowywania statusu zgody na pliki cookies udzielonej przez użytkownika.

Analityczne lub wydajnościowe pliki cookies (opcjonalnie)

Te pliki cookies zbierają informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, na przykład które strony odwiedzasz najczęściej. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki służą do ulepszania działania witryny.

Plik cookies Domena Cel Czas wygaśnięcia
_ga .samsung.com Używany do rozróżniania gości odwiedzających stronę. Rejestruje on unikalną identyfikację do celów zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez gościa. 1 rok
_ga_5C57W9Q9JC .samsung.com Używane do utrzymania stanu sesji 1 rok