O firmie > Ludzie i kultura

O firmie > Odpowiedzialność

Zdrowie środowiska to nasze zdrowie

on 16-04-2020
UDOSTĘPNIJ

https://bit.ly/2KazVM9

Chociaż wszelkie nasze działania zwrócone są obecnie w stronę kryzysu epidemiologicznego, nie zapominajmy także o trosce o naszą planetę. W tym szczególnym okresie możemy stosować kilka ekologicznych praktyk, takich jak unikanie palenia śmieci, odpowiedzialne zarządzanie odpadami w domach czy dobrze przemyślane zakupy.

środowisko_2

Dbajmy o powietrze i klimat

Smog w Polsce przyczynia się do ponad 45 tysięcy przedwczesnych śmierci rocznie. W jaki sposób możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń? Przede wszystkim nie palmy śmieci i nie używajmy niskiej jakości paliw stałych w przestarzałych kotłach.

 

Przyczyniając się do redukcji wykorzystania paliw kopalnych nie tylko poprawimy jakość powietrza, ale także pomożemy hamować wzrost średniej rocznej temperatury na świecie. Pomijając oczywiste, związane ze zmianami klimatu, zagrożenia dla życia i zdrowia, jakimi są gwałtowne zjawiska pogodowe (np. możliwe podtopienia i zalania) wzrost temperatur może spowodować także szereg bezpośrednich zagrożeń zdrowotnych, takich jak fale upałów – szczególnie groźnych dla grup bardziej narażonych, np. osób starszych czy przewlekle chorych. 

 

Dbajmy o porządek na świecie – segregujmy odpady!

Podczas robienia zakupów często używamy plastikowych opakowań i szeroko rozumianych tworzyw sztucznych. Pamiętajmy, aby plastik, który przechodzi przez nasze ręce nie przedostawał się do środowiska i trafiał zawsze do dedykowanego pojemnika na odpady. Starajmy się także w miarę możliwości szukać sposobów ponownego wykorzystania toreb i minimalizować ilość odpadów.

 

Obecność cząstek mikroplastiku potwierdzono już w różnych zakątkach globu, łącznie z oddalonymi od cywilizacji obszarami polarnymi czy odległymi częściami łańcuchów górskich. Zaobserwowano także plastik zalegający w oceanach, skąd łatwo przedostaje się on – za pośrednictwem stworzeń morskich – do łańcuchów pokarmowych, w tym… do naszych żołądków. Odpowiedź na pytanie, jak nasze organizmy reagują na obecność mikroplastiku pozostaje otwarta. Odpowiedzmy sobie jednak na pytanie, czy naprawdę chcemy ryzykować? 

 

W tym miejscu warto podkreślić znaczenie prawidłowego postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów, takimi jak np. elektrośmieci czy baterie. Nieodpowiedzialna gospodarka tymi odpadami powoduje przedostawanie się do środowiska szkodliwych substancji. Dlatego tak ważna jest skrupulatność w postępowaniu z elektroodpadami – po zakończeniu pandemii można je oddać w specjalnych punktach zbiórki, wymienić w sklepie przy zakupie nowego towaru, a sprzęt działający bądź nadający się do naprawy przekazać organizacjom prowadzącym zbiórki i wymiany produktów używanych. Podobnie zużyte baterie – wrzucajmy je tylko do specjalnie przygotowanych do tego pojemników lub przekazujmy do punktów zbiórki, a akumulatory zwracajmy do sklepu przy zakupie nowego produktu.

 

Konsekwencje przedostawania się groźnych zanieczyszczeń do gleb i wód mogą być bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia. Zauważalny jest związek między spożywaniem pokarmów skażonych metalami ciężkimi, a zapadalnością na nowotwory. 

 

Dbajmy o naturę i pozostawmy jej przestrzeń!

W obliczu kryzysu, z którym obecnie zmagamy się warto przemyśleć ograniczenie naszej ingerencji w świat przyrody. Jeśli będziemy dalej zwiększali swój nacisk na obszary, które należy zostawić naturze, wówczas wzrastać będzie ryzyko kryzysów epidemiologicznych, będących skutkiem przejęcia przez ludzkość chorób odzwierzęcych. Zatem w naszym codziennym życiu, zasiedlając nowe obszary starajmy się pozostawić część przestrzeni, w którą nie będziemy ingerować – miejsce które będzie naszą ostoją natury. Podobnie postąpić możemy będąc już właścicielem ogrodu lub działki. Taka wyznaczona przestrzeń będzie miała dla nas wspaniałe wartości edukacyjno-obserwacyjne.

 

To, co możemy z pewnością zrobić dla własnego dobra i zdrowia, to porzucenie myślenia o nietykalności naszego świata. Jesteśmy nieodłączną częścią przyrody, zatem dbajmy o jej dobry stan, aby zapewnić lepsze warunki życia dla nas samych.

 

Autorem tekstu jest Krzysztof Zych – ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Szczególnie interesuje się wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi miastami i ich mieszkańcami. Wyznawca teorii, że charakter miast kształtują przede wszystkim mieszkańcy i podejmowane przez nich decyzje.

https://bit.ly/2KazVM9

W tematach związanych ze wsparciem dla produktów zapraszamy na stronę samsung.com/pl/support.
Kontakt dla mediów: samsungmedia.pl/contacts.

Mapa strony

Góra