Продукти Samsung > ТВ та Аудіо

Samsung Neo QLED – поєднання передових інновацій та екологічності

14-09-2021
ПОДІЛИТИСЯ

Щоб захистити довкілля й боротися зі змінами клімату, сучасні технологічні компанії мають більш зважено ставитися до інновацій.

 

Samsung Electronics прагне імплементувати принципи екологічної сталості в усі аспекти своєї діяльності. Під час розробки продукції детально продумуються способи мінімізації її впливу на довкілля на кожному етапі життєвого циклу – від планування й виробництва до споживання й переробки.

 

Так, компанія розробляє енергоефективні напівпровідникові чипи, екологічне пакування й енергоощадні технології, а також надає споживачам можливість використати повторно упаковку й старі девайси. За допомогою таких конкретних заходів Samsung спонукає користувачів долучатися до важливої місії: збереження ресурсів і зменшення свого вуглецевого сліду.

 

Ці зусилля відображено в телевізійній лінійці Samsung, зокрема в 75-дюймовому Neo QLED (QN90A). Інфографіка нижче детальніше розповість, як компанія реалізувала екологічний підхід в одному зі своїх найновіших дисплеїв.

 

 

 

 

Samsung`s Neo QLED TV Takes a Full Circle Approach to Sustainability Телевізори Samsung Neo QLED і циркулярний підхід до сталого розвитку

 

Energy Efficiency Енергоефективність
1. Planning

Eco-conscious Design Process

1. Планування

Екологічно свідоме проєктування

2. Parts

Components Matter

2. Склад

Деталі важливі

3. Products

Sustainable Accessories

3. Продукція

Екологічні аксесуари

4. Use

Energy Conscious

4. Використання

Заощадження енергії

Resource Circulation Циркуляція ресурсів
5. Development

Less Materials, Less Impact

5. Розробка

Менше матеріалів, менший вплив

6. Packaging

Sustainable Packaging

6. Пакування

Екологічна упаковка

7. Collection

`Re+` (Re-Plus) Program

7. Накопичення

Програма Re+ (Re-Plus)

8. Upcycling

Unboxing Green

8. Повторне використання

Корисна упаковка

01

Planning : Eco-conscious Design Process

01

Планування: екологічно свідоме проєктування

From Product design to recycling, Samsung takes a full circle approach to sustainability by evaluating the potential environmental impact of a product’s lifecycle. Від розробки продукту до його переробки – Samsung застосовує циркулярний підхід до сталого розвитку, оцінюючи потенційний вплив продукту на довкілля протягом його життєвого циклу.
02

Parts : Components Matter

02

Склад: деталі важливі

The panel uses proprietary Quantum Mini LED that improves light efficiency by over 11 percent,* offering greater energy efficiency than contemporary LCD panels. Світлодіоди Quantum Mini від Samsung покращують світловіддачу на 11%*, завдяки чому Neo QLED більш енергоефективний, ніж сучасні LCD-панелі.
03

Products : Sustainable Accessories

03

Продукція: екологічні аксесуари

The Neo QLED TV QN90A series’ remote control does away with disposable batteries and can be powered by ambient light or sunlight** through an embedded solar panel. Пульт дистанційного керування, що йде в комплекті з телевізорами Neo QLED (QN90A), не потребує одноразових батарейок і може заряджатися від внутрішнього чи зовнішнього освітлення** завдяки вбудованій сонячній панелі.
04

Use : Energy Conscious

04

Використання: заощадження енергії

Improved backlight unit and power supply board reduce energy consumption by about a quarter (1/4).*** TV functions like Motion Lighting and Eco Sensor also help conserve energy. Вдосконалені модуль підсвітки та плата живлення зменшують енергоспоживання приблизно на чверть (1/4)***. Функції на кшталт Motion Lighting та Eco Sensor також допомагають заощаджувати енергію.
05

Development : Less Materials, Less Impact

05

Розробка: менше матеріалів, менший вплив

The size of Quantum Mini LED (1/40 the height of a conventional LED) made it possible for Samsung to create a slimmer and lighter TV, which requires less resources to build. Завдяки розмірам світлодіодів Quantum Mini (1/40 від висоти звичайного світлодіода) Samsung вдалося створити тонший і легший телевізор, який потребує менше ресурсів під час виробництва.
06

Packaging : Sustainable Packaging

06

Пакування: екологічна упаковка

In addition to using sustainable materials like recycled plastic to wrap the TV and its accessories, metal staples have been replaced with glue to enhance the box’s recyclability. Окрім використання в упаковці телевізорів і аксесуарів екологічних матеріалів, наприклад, переробленого пластику, металеві скоби було замінено клеєм, щоб спростити подальшу переробку коробки.
07

Collection : `Re+` (Re-Plus) Program

07

Накопичення: програма Re+ (Re-Plus)

A global take-back and recycling program that supports Circular Economy in 55 countries. All told, Samsung recovered over 4.5 million tons of products from 2009 to 2020. Глобальна програма зі збирання й повторного використання ресурсів, що підтримує циркулярну економіку в 55 країнах. Упродовж 2009 – 2020 років Samsung вдалося зібрати загалом понад 4,5 млн тонн продукції.
08

Upcycling : Unboxing Green

08

Повторне використання: корисна упаковка

‘Eco-Packaging’ empowers consumers to reduce their environmental footprint by repurposing the cardboard box into a creative household solution such as a magazine rack and a pet’s den. Екоупаковка стимулює користувачів зменшити свій вплив на довкілля шляхом перетворення картонних коробок на креативні предмети інтер’єру, як-от підставку для журналів чи будиночок для домашніх улюбленців.
*Compared with LED/ Lens, Mini LED’s light efficiency is up by about 11,6%, internal research indicates. *Внутрішнє дослідження свідчить про те, що Mini LED мають на 11,6% більшу світловіддачу, ніж світлодіодні лінзи.
**Solar Cell Remote Control comes with QLED TV and lifestyle TV models for 2021. **Пульт дистанційного керування на сонячній батареї є в комплекті з моделями інтер’єрних та телевізорів QLED 2021 року.
***Compared with the same 75-inch class TV manufactured the previous year (Korea Energy Agency). ***Порівнюючи з 75-дюймовими телевізорами такого ж класу, виробленими торік (Korea Energy Agency).

З будь-яких питань, пов'язаних з сервісним обслуговуванням, будь ласка, звертайтеся на сайт samsung.com/support.
З питань співпраці зі ЗМІ, будь ласка, пишіть на press.ua@samsung.com.

Карта сайту

Вгору