Samsung Electronics kondigt nieuwe duurzaamheidsstrategie aan

19-09-2022
Share open/close
URL gekopieerd.

Samsung Electronics heeft zijn nieuwe duurzaamheidsstrategie aangekondigd. Hiermee sluit het bedrijf aan bij wereldwijde inspanningen om klimaatverandering aan te pakken. Het omvat toezeggingen om bedrijfsbreed netto nul (Net Zero) koolstofemissies te bereiken. Ook plannen om meer hernieuwbare energie te gebruiken, te investeren in en onderzoek te doen naar nieuwe technologieën om energie-efficiënte producten te ontwikkelen, waterhergebruik te vergroten en koolstofafvangtechnologie te ontwikkelen, maken onderdeel uit van Samsungs inspanningen.

 

De kern van het nieuwe plan is het bereiken van netto nul koolstofemissies (Scope 1 & Scope 2) voor alle activiteiten in de Device eXperience (DX) Divisie tegen 2030. Alle wereldwijde activiteiten, inclusief de Device Solutions (DS) Divisie, moeten tegen 2050 Net Zero opereren. De DX-divisie omvat de consumentenelektronica-activiteiten van het bedrijf, waaronder Mobile eXperience, Visual Display, Digital Appliances, Networks en Health & Medical Equipment, terwijl de DS-divisie de geheugen-, systeem-LSI- en halfgeleiderfabricage omvat.

 

Samsung Electronics heeft zich ook aangesloten bij RE100, een wereldwijd initiatief dat zich toelegt op het nastreven van 100 procent hernieuwbare energie. Als onderdeel van deze verbintenis is het bedrijf van plan om binnen vijf jaar de elektriciteitsbehoeften van alle internationale markten waar het actief is, buiten Korea, te voorzien van hernieuwbare energie.

 

Het nieuwe plan bouwt voort op de bestaande klimaatinspanningen van Samsung Electronics en breidt de reikwijdte van zijn programma’s en investeringen aanzienlijk uit. Samsung Electronics zal nieuwe technologieën ontwikkelen en verdere duurzame activiteiten implementeren.

 

“De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De gevolgen van nietsdoen zijn onvoorstelbaar en vereisen de bijdrage van ieder van ons, inclusief bedrijven en overheden”, aldus Jong-Hee Han, vice-voorzitter en CEO van Samsung Electronics. “Samsung reageert op de bedreigingen van klimaatverandering met een uitgebreid plan dat het verminderen van emissies, nieuwe duurzaamheidspraktijken en de ontwikkeling van innovatieve technologieën en producten omvat.”

 

De duurzaamheidsstrategie van Samsung Electronics omvat ook een bedrijfsbrede inspanning om de circulariteit van hulpbronnen gedurende de gehele levenscyclus van het product te verbeteren: van de inkoop van grondstoffen tot recycling en verwijdering. Het plan beschrijft ook investeringen in nieuwe technologieën om de emissies van procesgassen te verminderen en het energieverbruik in consumentenproducten te verminderen. Het bedrijf is ook van plan om technologieën voor koolstofafvang en -gebruik te onderzoeken en schadelijke fijne stofdeeltjes in de lucht aan te pakken.

 

Om innovatieve benaderingen rond duurzaamheid te stimuleren, zal Samsung Electronics tegen 2030 meer dan 5 miljard euro investeren, in onder meer het verminderen van procesgassen, het besparen van water, het uitbreiden van elektronische afvalinzameling en het verminderen van verontreinigende stoffen. Dat investeringscijfer is exclusief kosten voor de uitbreiding van hernieuwbare energie.

 

Directe en indirecte Net Zero koolstofemissies tegen 2050

Samsung Electronics wil tegen 2050 netto nul directe en indirecte koolstofemissies bereiken, waarbij de DX Division dat doel reeds tegen 2030 bereikt. Door netto nul directe en indirecte koolstofemissies te bereiken, verwacht Samsung Electronics ongeveer 17 miljoen ton koolstofdioxide-equivalente (CO2e) emissies te verminderen op basis van cijfers van 2021.

 

Om deze inspanningen te stimuleren, zal Samsung Electronics fors investeren in innovatieve technologieën voor verwerkingsfaciliteiten die koolstofemissies verminderen. Het bedrijf is van plan nieuwe technologieën te ontwikkelen om procesgassen – een bijproduct van de halfgeleiderproductie – aanzienlijk te verminderen. Ook zal het tegen 2030 zuiveringsfaciliteiten installeren in zijn halfgeleiderproductielijnen. Samsung Electronics zal de faciliteiten voor het gebruik van afvalwarmte blijven uitbreiden en overweegt om elektrische warmtebronnen te introduceren om het gebruik van LNG-ketels te verminderen.

 

Samsung Electronics heeft zich aangesloten bij RE100, in een gezamenlijke inspanning om indirecte koolstofemissies door stroomverbruik te verminderen, en streeft ernaar om tegen 2050 de elektriciteitsbehoeften voor alle activiteiten wereldwijd te vervullen met hernieuwbare energie. Als onderdeel van dit initiatief wil Samsung Electronics binnen dit en vijf jaar hernieuwbare energie gebruiken voor alle activiteiten buiten Korea en de DX-divisie. De inkoopmethoden voor hernieuwbare energie van het bedrijf omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het ondertekenen van stroomafnameovereenkomsten, het kopen van hernieuwbare energiecertificaten en deelname aan groene prijsprogramma’s.

 

Het doel om hernieuwbare energie te gebruiken voor elektriciteitsbehoeften is gesteld op 2022 voor Zuidwest-Azië en Vietnam; 2025 voor Midden- en Latijns-Amerika; en 2027 voor Zuidoost-Azië, het GOS en Afrika. In de VS, China en Europa, die het gebruik van elektrische energie al hebben gekoppeld aan hernieuwbare energie, is Samsung Electronics van plan om meer hernieuwbare stroomafnameovereenkomsten aan te gaan.

 

RE100 noemt Korea, waar veel van de productiefaciliteiten van Samsung Electronics zijn gevestigd, als een van de meest uitdagende landen om hernieuwbare energie te gebruiken. Dit is deels te wijten aan de hernieuwbare energiemarkt van het land, waar de inkoopopties voor bedrijven weliswaar uitgebreid worden, maar beperkt blijven. Bovendien zijn, om aan de wereldwijde vraag te voldoen, de elektriciteitsbehoeften van halfgeleiderproductiefaciliteiten toegenomen door een uitbreiding van de productiecapaciteit. Het bedrijf zal er echter naar streven om hernieuwbare energie proactiever in te zetten, waarbij de urgentie van de huidige klimaatuitdagingen wordt erkend. Het bedrijf zal ook de samenwerking met verschillende belanghebbenden versterken, waaronder collega’s in de technologie-industrie, internationale organisaties en ngo’s.

 

Producten met ultralaag vermogen en circulariteit van grondstoffen

Samsung Electronics streeft naar energie-efficiënte producten die minder elektriciteit verbruiken, en een duurzamere levenscyclus van het product als geheel, van de inkoop van grondstoffen tot verwijdering en recycling.

 

Samsung Electronics is van plan om nieuwe energiezuinige technologieën aan te boren om het energieverbruik in dagelijkse consumentenelektronica te verminderen. Dit omvat de ontwikkeling van nieuwe geheugenchips met ultralaag vermogen die tot doel hebben het jaarlijkse stroomverbruik van geheugenproducten die worden gebruikt in datacenters en mobiele apparaten tegen 2025 aanzienlijk te verminderen in vergelijking met de huidige producten.

 

Het bedrijf zal ook energiezuinige technologieën implementeren in belangrijke modellen van zeven consumentenelektronicaproducten – smartphones, koelkasten, wasmachines, airconditioners, TV’s, monitoren en PC’s – met als doel het stroomverbruik tegen 2030 met gemiddeld 30 procent te verlagen in vergelijking met producten met dezelfde specificaties in 2019.

 

In een volgende fase zal Samsung Electronics reductiedoelstellingen voor de middellange tot lange termijn vaststellen voor de uitstoot in de waardeketen (Scope 3). Samsung Electronics zal zich ook richten op nieuwe benaderingen om emissies te verminderen in de toeleveringsketens, logistiek en hulpbronnen, en leveranciers ondersteunen bij het vaststellen van hun emissiedoelstellingen en reductie-inspanningen.

 

Het maximaliseren van circulariteit gedurende de gehele levenscyclus van het product

Samsung Electronics zal zich nog meer inspannen om de circulariteit van elektronica gedurende de gehele levenscyclus van een product te verbeteren, van de inkoop van grondstoffen tot verwijdering en recycling, en ervoor zorgen dat elke hulpbron wordt gebruikt met zo min mogelijk impact op het milieu.

 

Dit begint allemaal met het opnieuw beoordelen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in productontwikkeling. Samsung Electronics heeft een nieuw Circular Economy Lab opgericht om uitgebreid onderzoek te voeren naar materiaalrecyclingtechnologieën en processen voor het winnen van hulpbronnen uit afval. Daarnaast is Samsung Electronics van plan om tegen 2030 een systeem op te zetten waarin mineralen uit alle ingezamelde afgedankte batterijen kunnen worden hergebruikt.

 

Ook tegen 2030 wil het bedrijf dat 50 procent van het plastic in de producten bestaat uit gerecycled hars. In 2050 moet dit cijfer zijn gestegen naar 100 procent. De Galaxy Z Fold4 bevat al gerecycled plastic afkomstig uit afgedankte visnetten. Deze succesvolle toepassing zal binnenkort worden uitgebreid naar andere producten.

 

Om duurzaamheid na productgebruik te stimuleren, zal Samsung Electronics de beschikbaarheid van zijn elektronische afvalinzamelingssysteem tegen 2030 uitbreiden van ongeveer 50 landen naar ongeveer 180 landen. Met behulp van dit systeem wil het bedrijf tussen 2009 en 2030 een cumulatieve 10 miljoen ton elektronisch afval inzamelen, het hoogste doel in de industrie. Tegen 2050 moet dit een cumulatieve 25 miljoen ton zijn. Samsung Electronics zal ook actief een upcyclingprogramma promoten dat gebruikte smartphones verzamelt en hergebruikt voor andere doeleinden, zoals IoT-apparaten (Internet of Things).

 

Maatregelen voor waterbesparing en behandeling van verontreinigende stoffen

Samsung Electronics wil ook waterbronnen zo efficiënt mogelijk inzetten. Naarmate de productiecapaciteit in Korea voor halfgeleiders toeneemt, zal tegen 2030 de dagelijkse behoefte aan water voor de halfgeleideractiviteiten naar verwachting verdubbelen ten opzichte van het huidige niveau. Het bedrijf streeft er echter naar om het hergebruik van water te maximaliseren, zodat de werkelijke wateronttrekkingen op het niveau van 2021 blijven.

 

Voor de DX-divisie is het bedrijf van plan om waterhergebruik te bevorderen door zijn waterzuiveringsfaciliteiten te verbeteren en tegen 2030 dezelfde hoeveelheid water te herstellen als het verbruikt door middel van waterherstelprojecten zoals verbetering van de waterkwaliteit en beekherstel.

 

Tegelijkertijd streeft de DS-divisie ernaar om nieuwe technologieën toe te passen voor de verwijdering van lucht- en waterverontreinigende stoffen die worden uitgestoten tijdens het productieproces van halfgeleiders. Ook zullen deze stoffen behandeld worden voordat ze worden geloosd om ervoor te zorgen dat ze vanaf 2040 bijna geen extra impact op het milieu hebben.

 

Samsung Electronics streeft ernaar om tegen 2025 een platinum ‘Zero Waste to Landfill’-certificering te verkrijgen voor alle wereldwijde activiteiten. Deze certificering wordt uitgegeven door de wereldwijde veiligheidscertificeringsorganisatie Underwriters Laboratories (UL).

 

Investeren in en ontwikkelen van innovatieve technologieën voor een duurzame toekomst

Samsung Electronics beoogt de toonaangevende technologie van het bedrijf toe te passen bij het aanpakken van wereldwijde klimaatuitdagingen. In het bijzonder zal het bedrijf zich richten op het ontwikkelen van technologieën voor koolstofafvang en -gebruik om koolstofemissies te verminderen, en schone luchttechnologieën om fijnstof te verminderen.

 

Het Carbon Capture Research Institute werd in september 2021 opgericht binnen het Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), een primeur in de halfgeleiderindustrie. De belangrijkste missie van het Instituut is het ontwikkelen en commercialiseren van technologieën voor koolstofafvang en -gebruik die het mogelijk maken om koolstof die wordt geloosd uit halfgeleiderindustrieën op te slaan en er een bruikbare hulpbron van te maken. De door het Instituut ontwikkelde technologieën zullen na 2030 eerst worden toegepast op halfgeleiderproductielijnen en vervolgens op andere delen van het bedrijf en zijn leveranciers.

 

Het bedrijf zal ook schone luchttechnologieën ontwikkelen, inclusief nieuwe filtratiesystemen, om fijnstof te verminderen.

 

Daarnaast is Samsung Electronics van plan om groene startups te identificeren en erin te investeren. Het bedrijf ondersteunt ook projecten die klimaatverandering aanpakken via zijn C-Lab, het acceleratieprogramma voor in-house venture incubatie en externe start-ups.

 

Verantwoording en het bijhouden van de voortgang

Om verantwoording af te kunnen leggen, zal Samsung Electronics zijn inspanningen objectief laten verifiëren door aangewezen organisaties. De prestaties worden beoordeeld via het certificeringssysteem van het Samsung Institute of EHS Strategy en geverifieerd door een verificatiecommissie voor koolstofreductie met externe experts.

 

Het bedrijf heeft implementatieroadmaps ontwikkeld voor elk milieudoel, inclusief de doelstellingen voor netto nul en circulaire economie, en zal de voortgang en een robuuste implementatie opvolgen via de Sustainability Council, voorgezeten door de CEO, en het Sustainability Committee, bestaande uit externe bestuurders.

 

Corporate > MVO

Persinformatie > Persberichten

Download

  • New_Environmental_Strategy_dl1.jpg

  • New_Environmental_Strategy_dl4.jpg

  • New_Environmental_Strategy_dl3.jpg

  • New_Environmental_Strategy_dl2.jpg

Voor vragen aan de klantenservice neem contact op met samsung.com/nl/support.
Voor persvragen neem contact op met c.sin@samsung.com.

Bekijk de laatste verhalen over Samsung

Lees meer
Naar boven

Beheer jouw cookies

We gebruiken cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Beheer jouw instellingen voor onze cookies hieronder.

Noodzakelijke cookies (essentieel)

Deze cookies zijn essentieel, omdat ze je in staat stellen om op de website te surfen. Deze categorie kan niet worden uitgeschakeld.

Cookie Domein Doel
AWSALBCORS news.samsung.com AWS Application Load Balancer Cookie. Load Balancing Cookie: wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker te koppelen aan de AWS Load Balancer. Zelfde waarde als AWSALB
AWSALB news.samsung.com Application AWS load balancer ontvangt een verzoek van de browser van de gebruiker en stuurt deze door naar de AWS load balancer, deze genereert een cookie genaamd AWSALB. Deze informatie wordt gecodeerd en de cookie versleuteld, dit wordt gedeeld met de browser van de gebruiker.
PHPSESSID news.samsung.com The PHPSESSID cookie is onderdeel van PHP en maakt het mogelijk voor de website om regelmatig deze data op te slaan. Op de website wordt deze data gebruikt om een gebruikerssessie op te slaan in een tijdelijke cookie, ook wel sessie cookie genoemd. Wanneer de sessie wordt afgesloten, oftewel de website wordt gesloten, wordt tevens deze cookie verwijderd.
COOKIECONSENT news.samsung.com Wordt gebruikt om de cookie consent status op te slaan.

Analytische of prestatiecookies (optioneel)

Deze cookies verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina's je het vaakst bezoekt. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt gebruikt om onze website te verbeteren.

Cookie Domein Doel Vervaltijd
_ga .samsung.com Wordt gebruikt om sitebezoekers te onderscheiden. Het registreert een unieke identificatie om statistische gegevens te verzamelen over hoe een bezoeker de website gebruikt. 1 jaar
_ga_K7SY1YBXXW .samsung.com Wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden. 1 jaar