เกี่ยวกับบริษัท > กิจกรรมเพื่อสังคม

แหล่งข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน > ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ

ซัมซุงร่วมบริจาคแท็บเล็ต 100 เครื่อง ส่งเสริมการเรียนออนไลน์ ผ่านโครงการ “มือถือนี้พี่ให้น้อง(เรียน)”  

08-12-2020
แบ่งปันข่าวสาร

 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมบริจาคแท็บเล็ต 100 เครื่องแก่โครงการ “มือถือนี้พี่ให้น้อง(เรียน)” ให้โรงเรียนภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา เพื่อมอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและช่วยให้นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเรียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

เมื่อโรคเปลี่ยนโลก โรงเรียนจึงต้องปรับตัว

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่ทั้งโลกเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์โควิด-19 ทั้งภาครัฐบาล เอกชน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปล้วนได้รับผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้ รวมไปถึงภาคการศึกษา เนื่องจากมาตรการรักษาระยะห่างที่ถูกบังคับใช้เพื่อป้องกันการติดต่อของโควิด19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติไม่สามารถทำได้ “การเรียนการสอนออนไลน์” จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ระบบการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทยขาดแคลนทรัพยากรในการเข้าถึงการเรียนในระบบออนไลน์ทำให้นักเรียนไม่สามารถได้รับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ทางโครงการร้อยพลังการศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนในสถานกาณ์เร่งด่วนนี้  จึงได้จัดทำโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเข้าถึงการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน และทักษะชีวิต ให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส โดยมีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 84 โรงเรียน ใน 30 จังหวัด และเข้าถึงนักเรียนมากกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนในรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ฟรี และสนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ได้ใช้เครื่องมือในการเรียนหลักสูตรออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม Winner Adventures และ Learn Anywhere ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้แบบสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สื่อการสอนที่มีสีสันแปลกตา หรือระบบการสะสมคะแนนที่มีรูปแบบเหมือนการเล่นเกม โดยคุณครูสามารถประยุกต์การเรียนออนไลน์เข้ากับการเรียนการสอนปกติ  ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

 

อนาคตของการศึกษาผ่านการเรียนออนไลน์

วาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ถูกสะท้อนออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ ทางซัมซุงจึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าถึงการศึกษารูปแบบใหม่อย่างเท่าเทียม การเรียนออนไลน์ไม่เพียงแต่จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โรคระบาด แต่ยังเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้แห่งอนาคต”

การเรียนออนไลน์สามารถทำให้เป็นรูปธรรมที่ประสบความสำเร็จได้ หากทุกโรงเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่จำเป็น ด้วยเหตุนี้ ทางซัมซุงจึงได้ร่วมติดตั้งโปรแกรม Winner Adventure ซึ่งเป็นโปรแกรมในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.บุรีรัมย์ จำนวน 20 เครื่อง และติดตั้งโปรแกรม Learn Anywhere โปรแกรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20 เครื่อง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จังหวัดตรัง จำนวน 30 เครื่อง และโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จ.ศรีสะเกษ จำนวน 20 เครื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอนาคตของการศึกษาออนไลน์ที่ทุกโรงเรียนควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

 

จากวิกฤตโรคระบาดสู่โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม

นายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.บุรีรัมย์  กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ทำการทดลองการสอนออนไลน์มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนในช่วงสถานการณ์โควิด19 ปัญหาหลักที่พบคือ นักเรียนขาดอุปกรณ์ในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ชั้นเรียนออนไลน์ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งผู้ปกครองยังมองว่าการเรียนออนไลน์คือการสร้างภาระให้เด็กและครอบครัวในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีราคาสูง ดังนั้น อุปกรณ์ที่ได้รับมาจากโครงการร้อยพลังการศึกษาจึงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยให้ทั้งนักเรียนระดับประถมและมัธยมได้เข้าถึงชั้นเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้น

ด.ญ.นิภาพร แสงสว่าง ชั้น ม.1 นักเรียนโรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า “อุปกรณ์ที่ได้รับทำให้หนูและเพื่อนๆ ได้เรียนแบบทั่วถึงมากขึ้น การเรียนออนไลน์แบบนี้สนุกกว่าการเรียนหนังสือแบบเดิม เพราะการเรียนออนไลน์มีสื่อการสอนที่มีสีสันและรูปแบบแปลกใหม่ที่น่าสนใจ แท็บแล็ตที่ได้รับจากทางซัมซุงทำให้การเรียนมีความต่อเนื่องมากขึ้น หนูได้เรียนผ่านโปรแกรม Winner มาตั้งแต่ชั้นป.5 และโปรแกรมนี้ได้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ทั้งการออกเสียงและการพูดทำให้หนูกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น

พบปัญหาด้านการบริการ ติดต่อ samsung.com/th/support
สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ nawanuch.s@samsung.com

แผนผังเว็บไซต์

กลับสู่ด้านบน