เกี่ยวกับเรา > ข้อมูลโดยสรุปเบื้องต้น

ข้อมูลโดยสรุปเบื้องต้น

Samsung Electronics

เกี่ยวกับบริษัท

 • ก่อตั้งในปี 1969
 • 266,673 จำนวนพนักงาน
  ใน 74 ประเทศ
  (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2021)

ผลประกอบการด้านการเงิน

 • รายได้ 279.6
 • กำไรจากการดำเนินงาน 51.6
 • กำไรสุทธิ 39.9
(ณ ปี 2021 หน่วย: ล้านล้านวอนเกาหลี)

ภาคธุรกิจหลัก

ฝ่ายประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ / ดีไวซ์

 • ธุรกิจจอแสดงผล / ธุรกิจจอภาพ
 • ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ธุรกิจ โมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์
 • ธุรกิจเครือข่าย
 • ธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์

ฝ่ายโซลูชันด้านอุปกรณ์

 • ธุรกิจหน่วยความจำ
 • ธุรกิจ System LSI
 • ธุรกิจด้านการผลิตแผงวงจร

นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา

 • 39ศูนย์วิจัยและพัฒนา
 • 22.4ล้านล้าน งบประมาณการวิจัยและพัฒนา
  (หน่วย: วอนเกาหลี ณ ปี 2021)
 • 7ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรมเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงทั่วโลก คือ การมุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน (Together for Tomorrow! Enabling People) เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชน เจเนอเรชั่นแห่งอนาคตผ่านการศึกษา เพื่อให้ทุกคนค้นพบศักยภาพของตัวเองและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกของเราให้ดียิ่งขึ้น

 • วิสัยทัศน์

  มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน

 • แนวคิด

  การศึกษาเพื่อพัฒนาเจเนอเรชั่นแห่งอนาคต

Samsung
Solve for Tomorrow
Samsung
Innovation Campus
Samsung
Smart School
*โครงการ CSR อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

แผนผังเว็บไซต์

กลับสู่ด้านบน