เกี่ยวกับเรา > ข้อมูลโดยสรุปเบื้องต้น

ข้อมูลโดยสรุปเบื้องต้น

Samsung Electronics

เกี่ยวกับบริษัท

 • ก่อตั้งในปี 1969
 • 267,937 จำนวนพนักงาน
  ใน 74 ประเทศ
  (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2020)

ผลประกอบการด้านการเงิน

 • รายได้ 236.8
 • กำไรจากการดำเนินงาน 36.0
 • กำไรสุทธิ 26.4
(ณ ปี 2020 หน่วย: ล้านล้านวอนเกาหลี)

ความเป็นผู้นำตลาด

ซัมซุงเป็นผู้นำตลาดในหลากหลายผลิตภัณฑ์

 • โทรทัศน์
 • โทรศัพท์มือถือ
 • สมาร์ทโฟน
 • หน่วยความจำ(DRAM, NAND Flash, SSD)
 • ป้ายดิจิทัล
 • ตู้เย็น
 • SIM Card IC
 • Display
  Driver IC

นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา

 • 39ศูนย์วิจัยและพัฒนา
 • 21.2ล้านล้าน งบประมาณการวิจัยและพัฒนา
  (หน่วย: วอนเกาหลี ณ ปี 2020)
 • 7ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรมเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงทั่วโลก คือ การมุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน (Together for Tomorrow! Enabling People) เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชน เจเนอเรชั่นแห่งอนาคตผ่านการศึกษา เพื่อให้ทุกคนค้นพบศักยภาพของตัวเองและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกของเราให้ดียิ่งขึ้น

 • วิสัยทัศน์

  มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน

 • แนวคิด

  การศึกษาเพื่อพัฒนาเจเนอเรชั่นแห่งอนาคต

Samsung
Solve for Tomorrow
Samsung
Innovation Campus

แผนผังเว็บไซต์

กลับสู่ด้านบน