แหล่งข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน > ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับบริษัท > บุคลากรและองค์กร

เกี่ยวกับบริษัท

สร้างแรงบัลดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง ซัมซุงการพัฒนานวัตกรรมไปพร้อมกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง

08-03-2023
แบ่งปันข่าวสาร

ซัมซุงเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความเคารพต่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล  วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซัมซุงพร้อม
มอบแพลตฟอร์มต่างๆ ให้พนักงานหญิงและพร้อมนำเสนอว่าซัมซุงปฏิบัติตามแนวคิดด้านความเท่าเทียมในทุกมิติอย่างไร

 

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซัมซุงตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้สนับสนุนนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงการเสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิงในที่ทำงาน ยิ่งไปกว่านั้น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสถานที่ทำงานที่ดำเนินการตามนโยบาย DEI ที่ขับเคลื่อนได้ดีขึ้นสำหรับธุรกิจในหลายๆ ด้านรวมไปถึง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การรักษาบุคลากร และความสำเร็จทางการเงินที่สูงขึ้น

 

(จากซ้าย) คุณคลาร่า ฮาน (Clara Han) รองประธานองค์กร/หัวหน้ากลุ่ม ประจำฝ่ายจัดซื้อทีม 2 ของซัมซุง อิเลคโทรนิคส์, คุณเมแกน เดทไวเลอร์ (Megan Detwiler) จากซัมซุงออสติน เซมิคอนดักเตอร์, คุณมานาวี พาทัก (Manavi Pathak) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาซัมซุงอินเดีย เมืองบังกาลอร์, คุณอดัม อีเกิลฟิลด์ (Adam Eaglefield) จากซัมซุง สหราชอาณาจักร และคุณมาเรีย เฟอร์นันดา กอนซาเลซ (Maria Fernanda Gonzalez) จากซัมซุง เม็กซิโก

 

เพื่อเฉลิมฉลองให้กับวันสำคัญสากลนี้ ซัมซุงนิวส์รูมพูดคุยกับพนักงานในภูมิภาคเอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ รวมไปถึงอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เพื่อแบ่งปันเรื่อวราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรด้าน DEI ติดตามบทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่บอกเล่าเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ทำงานที่ทั้งปลอดภัยและครอบคุลมสำหรับพนักงานทุกๆ คนได้ด้านล่างนี้

 

การสื่อสารแบบเปิดช่วยให้พนักงานหญิงเสริมสร้างพลังให้กันและกันได้

 

นอกเหนือจากการเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มธุรกิจ Visual Display ของซัมซุง คุณฮานยังเป็นคุณแม่ที่มีลูก
ในวัยประถม 2 คนอีกด้วย

“เมื่อมีลูก ผู้หญิงยังคงเผชิญกับปัญหาด้านการสร้างและการสานต่อสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงาน แม้ว่าปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้ผู้ชายมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกมากขึ้นก็ตาม” คุณฮานอธิบาย “ด้วยเหตุนี้ ซัมซุงจึงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
ที่จะสร้างวัฒนธรรมอันจะส่งผลให้พนักงานได้รับการชื่นชมด้านการทำงานและสามารถก้าวหน้าได้ไม่ว่าจะมีเพศใด สัญชาติใด หรืออายุเท่าใดก็ตาม”

“เราพยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมที่คนทุกกลุ่มตระหนักและรับทราบถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสที่เท่ากัน ได้รับการประเมินอย่างยุติธรรม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีในสถานการณ์” คุณฮานยังกล่าวย้ำว่า
“เสียงของพนักงานทุกคนมีความหมาย และการพร้อมรับฟังทุกคนนั้นส่งผลดีต่อทั้งผลลัพธ์และประสิทธิภาพการทำงาน”

 

 

คุณเมแกน เดทไวเลอร์ (Megan Detwiler) วิศวกรของซัมซุง มีส่วนร่วมกับโครงการ Women in Technology at Samsung – WITS หลังจากเธอเริ่มทำงานที่ซัมซุงออสตินเซมิคอนดักเตอร์ไม่นาน ภายในโครงการคุณเดทไวเลอร์ดําเนินการแคมเปญต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ DEI ในหมู่พนักงาน นอกจากนี้ เธอยังได้รับเสียงชื่นชมจากผลงานต่างๆ ด้าน
การเสริมสร้างโอกาสด้านการพัฒนาทางอาชีพของ WITS ทั้งการจัดการประชุมในระดับอุตสาหกรรม การจัดห้องเรียน และการจัดการประชุมรายเดือน คุณเดทไวเลอร์เชื่อมั่นว่า ส่วนที่เยี่ยมยอดที่สุดของโครงการนี้คือพลังของชุมชน

 

“โครงการ WITS ช่วยให้ดิฉันมีโอกาสติดต่อพูดคุยกับผู้คนในทุกภาคส่วนทั้งจากแผนกด้านเทคนิคและแผนกที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค และมีโอกาสพูดคุยกับพพนักงานทุกระดับของบริษัท ตั้งแต่ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงระดับ
รองประธาน” คุณเดทไวเลอร์เล่า “ที่ซัมซุง ผู้คนเหล่านี้  โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ WITS ต่างมีส่วนร่วมให้คุณพร้อมกับการทำงาน และยังช่วยสร้างหนทางให้คุณเติบโตและประสบความสำเร็จที่ซัมซุงได้”

 

“โครงการ WITS ช่วยให้ฉันมีพลัง ทั้งในแง่ความมั่นใจและความกล้าที่จะช่วยขยายเสียงให้กับผู้หญิงคนอื่นๆ เช่นกัน”
คุณเดทไวเลอร์สรุป

 

 

คุณมานาวี พาทัก (Manavi Pathak) หัวหน้าฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนาซัมซุงอินเดีย สาขาเมืองบังกาลอร์ เป็นหนึ่งในสมาชิก SWAN (Samsung Women’s Accelerated Network) คุณพาทักกล่าวถึงบทบาทของสถานที่ทำงานที่รวมพลังของคนทุกกลุ่มซึ่งจะช่วยเติมเต็มความต้องการของพนักงานหญิง อีกทั้งยังยังเน้นย้ำว่าโครงการต่างๆ และวัฒนธรรมด้าน DEI ของซัมซุงช่วยให้พนักงานหญิงที่มีความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ “พนักงานหญิงต้องการสิ่งต่างๆจากการทำงานมากขึ้น” คุณพาทักเริ่ม “ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาซัมซุงอินเดีย สาขาเมืองบังกาลอร์
เรามีโครงการพัฒนาผู้นำหญิง มีเป้าหมายการจ้างงานที่เน้นความหลากหลาย นโยบายด้านบริการการช่วยดูแลเด็ก
ในเวลาทำงาน การลาพิเศษ ตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น และอื่นๆ อีกมาก ซึ้งนโยบายเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางอาชีพของฉันและรวมไปถึงอาชีพของเพื่อนร่วมงานหญิงคนอื่นๆ ที่นี่”

 

“การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดวิธีการทำงานใหม่ๆ ผู้หญิงจำนวนมากต้องการทำงานให้กับบริษัท
ที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน ความหลากหลาย ความเท่าเที่ยม และการมีส่วนร่วมของทุกคน” คุณพาทักกล่าวเพิ่มเติม “องค์กรที่มีจุดเด่นในด้านเหล่านี้จะเป็นองค์กรที่ดึงดูดและรักษาผู้นำที่เป็นผู้หญิงได้”

 

 

คุณอดัม อีเกิลฟิลด์ (Adam Eaglefield) หัวหน้าทีมการมีส่วนร่วมของซัมซุงอิเลคโทรนิคส์สาขาสหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Women @Samsung ERG และทีม Male Allies ซึ่งทำกิจกรรมการให้คำแนะนำและเป็นโครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรหญิงที่มีความสามารถ คุณอีเกิลฟิลด์กล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการตระหนักถึงแนวคิด DEI นั้นคือข้อเท็จจริงว่า นอกเหนือจากการฟังเสียงของผู้หญิงแล้ว ผู้ชายยังต้องทลายกำแพงของอคติที่ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวและต้องทำความเข้าใจมุมมองของกันและกัน

 

“หัวใจสำคัญที่สุดของแนวคิดหรือการเคลื่อนไหวต่างๆ นั่นคือการเป็นพันธมิตรต่อกัน” คุณอีเกิลฟิลด์เล่า “ในกรณีนี้ เพื่อนพันธมิตรพนักงานชายสามารถมีส่วนช่วยให้พนักงานหญิงมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วนของธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ ทั้งการให้พนักงานหญิงก้าวขึ้นเป็นพนักงานอาวุโสมากขึ้น เพื่อให้พนักงานหญิงมีส่วนร่วมและสามารถแสดงพลังได้ในการประชุมทุกๆ วัน”

 

“ในฐานะเพื่อนพันธมิตร ผมตั้งใจจะรับฟังผู้หญิงและประสบการณ์ ความกังวล พลัง และความปรารถนาของพวกเธออย่างจริงจัง” คุณอีเกิลฟิลด์อธิบาย “เราต้องเรียนรู้มุมมองของกันและกัน รวมไปถึงสิ่งที่ทำให้แต่ละฝ่ายเหนือกว่า อคติที่ซ่อนอยู่ แต่อย่างไรก็ดี เราต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ ในเชิงบวก”

 

 

คุณมาเรีย เฟอร์นันดา กอนซาเลซ (Maria Fernanda Gonzalez) หัวหน้าอาวุโสผ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของ     ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ สาขาเม็กซิโก เธอเป็นสมาชิกกลุ่ม Women @Samsung (SEM-S)เธอเล่าถึงเหตุผลว่าทำไมเธอจึงชื่นชอบทำงานกับบริษัทที่เสริมสร้างพลังให้กับพนักงานหญิงและให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง

 

“ซัมซุงสนับสนุนฉันด้วยการมอบทุกช่องทางที่ฉันจะสามารถเติบโต ทั้งในแง่โอกาสที่จะก้าวสู่ตำแหน่งระดับบริหาร แต่ยังรวมถึงเครี่องมือที่จะช่วยให้ฉันก้าวไปไกลกว่าเป้าหมายของฉัน” คุณกอนซาเลซอธิบาย “ฉันสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความเห็นอกเห็นใจ และยินดีจะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ”

 

“ฉันเชื่อมั่นว่า จำนวนผู้บริหารหญิงที่แข็งแกร่งจะช่วยสร้างบันดาลใจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ได้ เราจะสามารถปิดช่องว่างด้านความแตกต่างระหว่างเพศในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้” คุณกอนซาเลซสรุป

 

การวบรวมข้อคิดเห็นของพนักงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์การทำงานของพนักงานหญิงผ่านกิจกรรมการพูดคุยระหว่างมื้อกลางวัน

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ทุกๆ คนสามารถเพลิดเพลินได้ ซัมซุงจึงจัดกิจกรรมและแคมเปญประจำปีมากมายสำหรับพนักงานของเราทั่วโลกเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิด DEI ทั้งวันสตรีสากล วันคนพิการสากล รวมไปถึงวันแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการเจรจาและการพัฒนา (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) ในวันสตรีสากลประจำปีนี้ ฝ่ายบริหารของซัมซุงและผู้บริหาหญิงจะจัดกิจกรรมการพูดคุยระหว่างมื้อกลางวันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการยกระดับแนวคิด DEI นอกจากนี้ ซัมซุงยังจะจัดกิจกรรม One Table    เพื่อพูดคุย จัดโดยคุณฮัน จอง ฮี เพื่อรับฟังข้อกังวลใจต่างๆ ที่พนักงานเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาพนักงานหญิงและคุณมาวัยทำงาน รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นผู้นำของผู้หญิง

 

แนวความคิดต่างๆ ที่เสนอในแต่ละกิจกรรมจะได้รับการส่งต่อไปให้เลขาธิการด้าน DEI ของซัมซุง และเข้าสู่แนวทางการจัดการองค์การต่อไป จากนั้น ผู้เข้าร่วมและผู้บริหารของแต่ละองค์กรจะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ซัมซุงจะสร้างความเท่าเทียมทางเพศอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อฝ่ายบริหาร ทั้งด้านทัศนคติของพนักงานไปจนถึงการปรับปรุงด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเสริมสร้างความหหลากหลาย ความเท่าเทียม และการรวมพลังของคนทุกกลุ่ม

 

สัปดาห์เพื่อผู้หญิงสากล เฉลิมฉลองให้กับความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่าง

และความเท่าเทียมทางเพศ

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล รองประธานของซัมซุง คุณ ฮัน จอง ฮี รวมถึงประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณ คี ฮยอน กยอง ร่วมกันแถลงเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของความเท่าเทียมกันทางเพศและหลักการ DEI ต่อพนักงานแผนก DX โดยรองประธานฮันใช้โอกาสนี้เน้นย้ำคุณค่าของความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความตั้งใจของคุณฮันที่จะ “มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทุกจากภูมิหลังที่หลากหลาย
ให้พวกเข้ารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร”นอกจากนี้ คุณฮันยังเน้นย้ำถึงเป้าหมายที่จะช่วยให้พนักงาน “แสดงศักยภาพของตนออกมาอย่างเต็มที่ในองค์กรที่มีโอกาสอย่างเท่าเทียม”

 

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์จัดกิจกรรมรวมกลุ่มของผู้บริหารและพนักงานหญิงทั่วโลก จัดการประชุมประจำปีและกิจกรรมอีกมากเพื่อเชื่อมโยงเพื่อนพนักงานหญิงและเพื่อการพัฒนาทางอาชีพ

 

ผู้บริหารและพนักงานทั่วโลกของซัมซุงประมาณ 5,000 คนที่สนใจ DEI มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน 33 ERG ของซัมซุงซึ่งนําเสนอทุกอย่างตั้งแต่การสร้างเครือข่ายและการให้คําปรึกษาไปจนถึงการศึกษาที่ ERG กลุ่มเหล่านี้ทํางานอย่างหนักไม่เพียงแต่เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานซัมซุงเท่านั้น แต่ยังเป็นอาสาสมัครและตอบแทนชุมชนท้องถิ่นด้วย ในหมู่พวกเขา ERG ของผู้หญิงขนาดใหญ่-scale เหล่านี้ดําเนินโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาอาชีพของผู้บริหารและพนักงานหญิง โดยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสามารถของสตรีในที่ทํางาน

 

ผู้บริหารและพนักงานของซัมซุงทั่วโลกกว่า 5 พันคนที่สนใจแนวคิด DEI เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มด้านทรัพยากรเพื่อบุคลากร (ERGs) จำนวนกว่า 33 ครั้ง ซึ่งนำเสนอ ทั้งการสร้างเครือข่าย การให้คำปรึกษา ไปจนถึงกิจกรรมเชิงให้ความรู้ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ทำงานอย่างหนักเพื่อยกระดับประสบการณ์ของพนักงานซัมซุง และยังมีการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อคืนประโยชน์
สู่ชุมชนในท้องถิ่นด้วย ในกิจกรรมกลุ่ม ERGs ขนาดใหญ่เพื่อพนักงานหญิงนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาอาชีพของผู้บริหารและพนักงานหญิง โดยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสามารถของผู้หญิงในที่ทํางาน

 

นับตั้งแต่ปี 2017 กลุ่ม One Family Council จัดกิจกรรมการกุศลประจำปีสำหรับหญิงสาวที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยชื่อกิจกรรม “Pink Box” ที่ Suwon Digital City ในปีนี้ จะมีการมอบพวงกุญแจ DIY ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับผู้หญิง และข้อความให้กำลังใจ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมวัยรุ่นจำนวน 100 คน

 

ทุกปี ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์จัดจะมอบ “Pink Box” ที่บรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับผู้หญิง เพื่อช่วยให้วัยรุ่นหญิงในครอบครัวด้อยโอกาสสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงทั้งกายและใจ

 

นอกเหนือจากการเสนอวันหยุดพักผ่อนสําหรับพนักงานหญิง การส่งของขวัญ และอื่นๆ อีกมาก ในช่วงสัปดาห์ ของวันสตรีสากล สำนักงานสาขาของซัมซุงในต่างประเทศก็จัดการประชุมกับพนักงานหญิงจัดการสัมมนาเรื่อง DEI ที่จัดโดยบุคลากรภายนอก และการอภิปรายกลุ่มเช่นกัน

 

ซัมซุงมุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ที่เป็นมากกว่าที่ทำงาน สร้างการเติบโตของพนักงานโดยให้พวกเขาแสดงศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่ ซัมซุงจะมุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทั้งพนักงานและบริษัทสามารถเติบโตและก้าวไปสู่อนาคต
ที่ดีกว่าไปด้วยกัน

พบปัญหาด้านการบริการ ติดต่อ samsung.com/th/support
สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ nawanuch.s@samsung.com

แผนผังเว็บไซต์

กลับสู่ด้านบน