เกี่ยวกับบริษัท > กิจกรรมเพื่อสังคม

ซัมซุงจัดค่าย Future Career Bootcamp ซีซั่น 2 แนะนำเทคโนโลยี AI-Big Data-Automation กระตุ้นเด็กไทยรับมือความท้าทายตลาดแรงงาน

06-02-2020
แบ่งปันข่าวสาร

 

ในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ส่งผลให้การใช้ชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในรูปแบบเดิม รวมไปจนถึงการประกอบอาชีพของคนในสังคม หลายอาชีพถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรกล หลากหลายทักษะที่ฝึกฝนกันมาอย่างยาวนานกลับไม่ได้รับความสำคัญ เพราะมีเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาแทนที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมที่ติดตามข้อมูลด้านเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดจึงได้สานต่อค่าย Samsung Future Career Bootcamp Season 2 เพื่อมอบความรู้ให้เด็กและเยาวชนไทยได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ผลักดันให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตน เลือกเส้นทางอาชีพในอนาคตของพวกเขา และพร้อมรับมือโลกอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างกว้างขวาง ตามวิสัยทัศน์ มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนคตที่ดีร่วมกัน หรือ ‘Together for Tomorrow! Enabling People’ ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงทั่วโลก

 

ในครั้งนี้ซัมซุงยกเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ทั้งจักรกลอัติโนมัติ (Automation) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) และ Big Data มาอธิบายให้เด็กๆ เข้าใจถึงบทบาทของเทคโนโลยีเหล่านี้ที่จะมีต่อตลาดอาชีพในอนาคตอันใกล้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กและเยาวชนไทย ได้คิดถึงความท้าทายที่พวกเขาจะต้องพบเจอในอนาคต ซัมซุงในฐานะบริษัทที่ทำโครงการด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสของเยาวชนไทย หากเด็กๆ มีการเตรียมความพร้อมที่ดีก็จะสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพเป้าหมายในอนาคตได้ตามที่หวัง

 

 

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม ซัมซุงทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมมาโดยตลอด การให้การศึกษากับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับอนาคต เป็นเรื่องสำคัญที่ซัมซุงพยายามขับเคลื่อนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินผ่านโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษาต่างๆ รวมถึง Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มุ่งให้เด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเอง และสามารถวางแผนเลือกอาชีพเป้าหมายได้ตามที่หวังไว้ ผ่านการทำแบบทดสอบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) และรับชมวิดีทัศน์แนะนำอาชีพที่หลากหลายกว่า 50 อาชีพ บนเว็บแอพลิเคชั่น ซึ่งมีทั้งอาชีพที่เป็นที่ต้องการของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน และอาชีพที่จะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในยุคดิจิทัล

 

ค่าย Samsung Future Career Bootcamp ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยเป็นส่วนต่อยอดจากเว็บแอพลิเคชั่น Samsung Career Discovery มีลักษณะเป็นค่ายการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ซัมซุงพยายามทำให้พวกเขาเห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างไร และเราจะสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่ออาชีพในอนาคตหรือการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร นอกจากนั้น เด็กๆ จะได้ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพเป้าหมาย และค้นพบความท้าทายในโลกอนาคต ซึ่งซัมซุงมั่นใจว่าการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยตั้งแต่วันนี้ จะช่วยให้พวกเขาสามารถคาดการณ์โอกาสและความท้าทายทางอาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขามีทักษะในการทำงานร่วมกับนวัตกรรมต่างๆ ในอนาคตได้อีกด้วย” นายวาริท กล่าวเสริม

 

การเรียนการสอนภายในค่าย Samsung Future Career Bootcamp เน้นการเจาะลึกไปที่เทคโนโลยีที่กำลังทวีความสำคัญในปัจจุบัน อาทิเช่น จักรกลอัตโนมัติ (Automation) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับเด็กรุ่นใหม่ แต่ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงในหลักสูตรการศึกษามากนัก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ชวนให้เด็กๆ คิดทบทวนถึงอาชีพในอนาคตของตัวเองผ่านสื่อการเรียนรู้ของซัมซุง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เกี่ยวกับอาชีพในฝัน ว่าจะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรบ้าง ทำให้นักเรียนสามารถค้นหาคำตอบด้านความมั่งคงและโอกาสทางอาชีพของพวกเขา พร้อมทั้งยังสามารถวางแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนั้นๆ และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน โดยการเรียนรู้แบบ Active Learning ไม่เพียงช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ด้วย

 

 

นายสุวิจักขณ์ โชติกเดชาณรงค์ นักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่า การมาค่าย Samsung Future Career Bootcamp ในวันนี้ช่วยให้ได้เข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นว่ามีความสำคัญอย่างไร และในอนาคตจะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของอาชีพต่างๆ ในอนาคตยังไง อย่าง Automation ก็ไม่ได้จะเข้ามาแทนที่คน แต่จะช่วยทุ่นแรงคนให้ลำบากน้อยลงครับ ก่อนมาเข้าค่ายผมยังไม่แน่ใจว่าอยากจะเรียนด้านไหน แต่ตอนนี้ ผมก็มั่นใจแล้วว่าอยากเรียนสายคอมพิวเตอร์ เพราะสนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ในอนาคตเทคโนโลยีอาจจะเข้ามาในชีวิตเราอีกมาก แต่ในฐานะเด็กยุคใหม่ผมมั่นใจว่าสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้”

 

 

นางสาววาสินี ดำรงค์มงคลกุล คุณครูโรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี ผู้มีสีหน้าสดใสตลอดกิจกรรมกล่าวว่า “วันนี้มาค่ายได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลากหลาย ได้เข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่ามันคืออะไร เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตของนักเรียนในอนาคตจะพัฒนาดีขึ้น แต่ก็มีอีกหลายอาชีพที่จะหายไปเช่นกัน นอกจากนี้การได้มาพูดคุยกับคุณครูจากจังหวัดอื่นเองก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอเดียการแนะแนวด้วยค่ะ” คุณครูวาสินียังกล่าวเสริมว่า “ในตอนนี้หลายโรงเรียนน่าจะมีปัญหาเดียวกันคือ นักเรียนไม่รู้ความชอบหรือความถนัดของตัวเอง ทำให้เกิดปัญหาระยะยาว เช่น การเสียเวลาไปเรียนต่อด้านที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัดทำให้เสียทั้งเงิน เวลา และโอกาส แต่แบบทดสอบพหุปัญญาจะเป็นตัวช่วยให้เด็กค้นหาตัวตน ความถนัด ความชอบ และลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากแรงกดดันด้านต่างๆ อีกด้วยค่ะ”

 

ทั้งนี้ Samsung Future Career Bootcamp เป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้คุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยในกิจกรรม Samsung Future Career Bootcamp Season 2 มีคุณครู นักเรียน และนักศึกษากว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม และในส่วนของเว็บแอพลิเคชั่น Samsung Career Discovery ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 1.4 ล้านคน นอกจากนี้ ซัมซุงยังเตรียมที่จะสานต่อโครงการด้านการศึกษาที่มุ่งเสริมความพร้อมและสร้างทักษะดิจิทัลให้เยาวชนไทย สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ รวมถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการผลักดันให้เยาวชนไทยมีทักษะดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

พบปัญหาด้านการบริการ ติดต่อ samsung.com/th/support
สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ nawanuch.s@samsung.com

แผนผังเว็บไซต์

กลับสู่ด้านบน