เกี่ยวกับบริษัท > กิจกรรมเพื่อสังคม

บทความ

เกี่ยวกับบริษัท > บุคลากรและองค์กร

เกี่ยวกับบริษัท

ซัมซุงปั้นช่างเทคนิค ยกระดับการบริการศูนย์บริการทั่วประเทศ ผ่านโครงการทวิภาคีกับอาชีวศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

18-07-2018
แบ่งปันข่าวสาร

 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Samsung Dual Vocational Education Program) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เตรียมผลักดันนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ที่สำเร็จการฝึกทักษะวิชาชีพช่างเทคนิค เข้าสู่การทำงานจริงในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ พร้อมต้อนรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 เข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพอีกร่วม 40 คน หนึ่งในกลยุทธ์เสริมศักยภาพการให้บริการลูกค้าของซัมซุงให้ดียิ่งขึ้น

 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือ Samsung Dual Vocational Education (Samsung DVE) เข้าสู่ปีที่ 3 ในปีนี้ เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ ในสาขา ช่างเทคนิคสาขาระบบเครื่องทำความเย็น ช่างเทคนิคสาขาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และช่างเทคนิคสาขาโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาอาชีวะให้เป็นฝีมือชนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานไทยและอาเซียน

 

 

มร. จอง ซุง ปาร์ค ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้ นอกจากจะเป็นการยืนยันเจตนารมย์ในการนำความเชี่ยวชาญของซัมซุงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยแล้ว  ยังถือเป็นความสำเร็จหลายขั้น ทั้งในเรื่องการสร้างงานสาขาช่างเทคนิค ซึ่งเป็นที่ต้องการมากของตลาดแรงงานไทย และผลิตทรัพยากรช่างเทคนิคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานซัมซุง เพื่อกลับเข้ามาเป็นบุคลากรของบริษัท และส่งมอบการบริการให้ลูกค้าของซัมซุงอีกอีกด้วย”
 

ด้านดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวถึงความร่วมมือในปีที่ 3 ครั้งนี้ว่า “โครงการ ทวิภาคีกับซัมซุงนี้เป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะเรื่องการให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริง ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงพร้อมที่จะเข้าสู่โลกการทำงานได้ทันที นอกจากนั้นยังได้รับโอกาสที่จะร่วมงานต่อกับซัมซุงซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ทางเราเชื่อมั่นในมาตรฐานของซัมซุง และหวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อมอบความรู้ที่มากกว่าเพียงทักษะซ่อมบำรุง แต่ให้วิธีคิดริเริ่ม จนไปถึงสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นได้”
 

หลักสูตรของโครงการในปีที่ 3 นี้ จะมีความเข้มข้น ทั้งในเรื่องทักษะที่ซัมซุงสอนให้นักศึกษา เริ่มต้นจากการให้ความรู้เกี่ยวกับทุกผลิตภัณฑ์ของซัมซุง ในฐานะผู้นำนวัตกรรมระดับโลก อัพเดทความรู้ใหม่ๆ เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เปิดตัว สอนให้นักศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชัน ในการวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไข เพื่อเพิ่มความแม่นยำในกระบวนการซ่อม และฝึกประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึงการการเทรนนิ่งโดยวิศวกรของซัมซุงที่มีประสบการณ์สูง เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มงานแต่ละด้าน นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวิร์คชอป เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและทบทวนความรู้อยู่เสมอ เมื่อผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติงานครบ 1 ปี นักศึกษาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จะได้บรรจุเป็นพนักงานประจําของศูนย์บริการซัมซุงในตําแหน่งช่างเทคนิค เป็นระยะเวลาอีก 1 ปีเป็นอย่างน้อย
 

นอกจากนี้ ซัมซุงยังลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Live Chat ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกโทรศัพท์ สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านการพิมพ์ข้อความได้  บริการ Remote Service หรือการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาจากระยะไกล โดยลูกค้าไม่ต้องนำเครื่องเข้าศูนย์บริการ ทั้งยังมีคอลเซ็นเตอร์ที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หน้าร้านซัมซุงแบรนด์ชอป 117 แห่ง ศูนย์บริการซ่อม 42 แห่ง จุด Drop-Off เพื่อนำผลิตภัณฑ์ส่งซ่อมกว่า 1,300 จุด ทั่วประเทศ และรถรับส่งสำหรับบริการ In Home Service อีกร่วม 100 คัน หลังจากโครงการความร่วมมือในปีที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ในอีก 2 ปีข้างหน้า ซัมซุงจะผลิตช่างเทคนิคฝีมือดีออกสู่ตลาดแรงงานทั้งหมดกว่า 100 คน เพื่อส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

พบปัญหาด้านการบริการ ติดต่อ samsung.com/th/support
สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ nawanuch.s@samsung.com

แผนผังเว็บไซต์

กลับสู่ด้านบน