แหล่งข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน > ข่าวประชาสัมพันธ์

สินค้า > สมาร์ทโฟน

ซัมซุง จับมือวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาความรู้ด้านแอปพลิเคชั่น

05-10-2017
แบ่งปันข่าวสาร

 

กรุงเทพฯ (5 ตุลาคม 2560) – บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT) ลงนามความร่วมมือทางการวิชาการ โดยมีนายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแก่คณาจารย์รวมถึงบุคลากรในวิทยาลัยฯ ผ่านการให้ความรู้และสนับสนุนชุดพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาระหว่างการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่ความรู้ด้านเทคโนโลยีอื่นๆ โดยพิธีลงนามฯ นี้จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ซัมซุงประเทศไทย อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

 

ความร่วมมือครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการเปิดโอกาสแก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยซัมซุงจะสนับสนุนชุดพัฒนาแอปพลิเคชั่นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์พกพาของซัมซุงหรือ Samsung Knox Standard SDK (Software Development Kit) ให้บุคลากรในวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับเขียนแอปพลิเคชั่นเฉพาะสำหรับองค์กรการศึกษา นอกจากนี้ ซัมซุงไม่เพียงจัดมอบชุดพัฒนาฯ เท่านั้น แต่ยังจะจัดกิจกรรมร่วมกับทางวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง  เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่คณาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ให้สามารถเริ่มต้นเขียนแอปพลิเคชั่นสำหรับการศึกษาได้ด้วยตนเอง

 

 

 

นายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “หนึ่งในสิ่งที่ซัมซุงให้ความสำคัญเสมอมาคือการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน เราเชื่อมั่นในการพัฒนาบุคลากรผ่านการศึกษาซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการสร้างคน โดยเราเล็งเห็นว่านักศึกษาเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่สามารถช่วยผลักดันอนาคตของชาติ ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษาไทยได้รับโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นด้านความรู้ทางเทคโนโลยีจากการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นเฉพาะสำหรับการศึกษา จะช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของนวัตกรรมโลกได้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0”

 

ทั้งนี้ ซัมซุงยังเชื่อมั่นในหลักการแบบ Co-possibility หรือหลักการความเป็นไปได้แบบพึ่งพากัน โดยนอกจากทางวิทยาลัยและนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ซัมซุงเองยังได้เรียนรู้แง่มุมต่างๆ จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน โดยร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นใหม่ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบปัญหาด้านการบริการ ติดต่อ samsung.com/th/support
สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ nawanuch.s@samsung.com

แผนผังเว็บไซต์

กลับสู่ด้านบน