เกี่ยวกับบริษัท > กิจกรรมเพื่อสังคม

แหล่งข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน > ข่าวประชาสัมพันธ์

ซัมซุงปั้นเยาวชนในโครงการ Samsung Innovation Campus จากผู้เรียน สู่ผู้ช่วยสอน ส่งต่อความรู้โค้ดดิ้งสู่เด็กรุ่นใหม่

04-08-2021
แบ่งปันข่าวสาร

 

ซัมซุงเผยเรื่องราวความสำเร็จของ นายภาสกร ภัทรภากร นวัตกรรุ่นเยาว์จากโครงการ Samsung Innovation Campus (SIC) รุ่นแรกในปี 2019 ซึ่งได้พลิกบทบาทจากผู้เรียนมาเป็นผู้ช่วยสอนของโครงการฯ ส่งต่อความรู้ด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชนไทย

 

ภาสกรมีความความสนใจในคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็ก โดยแรงบันดาลใจของเขามาจากความต้องการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง เนื่องจากเขาคิดว่าเกมที่เขาเคยเล่นอยู่ในขณะนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบพอ ซึ่งก่อนที่จะได้เข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus ภาสกรได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่าน YouTube และฝึกฝนฝีมือด้วยตนเองจากที่บ้าน แต่การเรียนรู้ด้วยตนเองยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง ภาสกรจึงได้เข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในระดับมืออาชีพ

 

 

ในโครงการ Samsung Innovation Campus ภาสกรได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ Scratch การเขียนภาษาซี (C-Programming) การใช้งาน RUR-PLE เพื่อเรียนรู้ภาษาไพธอน (Python) ตลอดจนการควบคุมอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ที่ช่วยให้เขาได้พัฒนาศักยภาพในการเขียนโค้ดและโปรแกรมได้หลากหลายขึ้น

 

ภาสกรเป็นเด็กที่มีความสามารถโดดเด่น และได้ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ในการทำแบบฝึกหัดของโครงการอยู่เสมอ ในกิจกรรม Ideathon ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกันนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ภาสกรและเพื่อนๆ ในกลุ่มได้นำเสนอ ‘Smart Home Solutions’ ซึ่งอาศัยการบูรณาการความรู้ระหว่างปัญญาประดิษฐ์  (AI) และการเขียนโปรแกรมเข้าไว้ด้วยกัน

 

 

หลังจากสำเร็จหลักสูตรโครงการ Samsung Innovation Campus ในปี 2019 ภาสกรได้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยพื้นฐานความรู้และความสามารถอันโดดเด่นประกอบกับความหลงใหลในด้านการเรียนโปรแกรมของภาสกร โครงการ Samsung Innovation Campus จึงได้ชวนเขามาร่วมเป็นทีมผู้ช่วยสอน เพื่อแบ่งปันทักษะพร้อมมอบแรงบันดาลใจให้แก่นวัตกรรุ่นเยาว์กว่าสองร้อยคนในกิจกรรม One-day Coding Camp ซึ่งจัดขึ้นในปี 2020

 

 

และในปีนี้ เขาได้เข้าร่วมทีมผู้ช่วยสอนของโครงการ Samsung Innovation Campus อีกครั้ง เพื่อช่วยตอบข้อสงสัยพร้อมให้คำแนะนำในการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนแก่ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Coding for Teachers

 

 

ภาสกร ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่สอง กล่าวว่า “การเข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม แต่ยังช่วยสร้างโอกาสให้ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ ในฐานะผู้ช่วยสอนของโครงการฯ ผมดีใจมากที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และช่วยเหลือนักเรียนและครูรุ่นใหม่ และภูมิใจที่ได้ใช้ความชอบส่วนตัวและความสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

 

“ผมจะยังคงค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย และผมก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้พัฒนานวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น” นายภาสกร กล่าวเพิ่มเติม

 

 

นี่คืออีกตัวอย่างของเยาวชนที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวกและสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงในการ “มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” (Together for Tomorrow! Enabling People) โดยซัมซุงจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนนักเรียนผ่านโครงการ Samsung Innovation Campus เพื่อช่วยจุดประกายความสนใจและสร้างพื้นฐานความรู้ด้านโค้ดดิ้งก่อนที่นักเรียนจะตั้งเป้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต ซึ่งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ซัมซุงจะจัดกิจกรรม Samsung Innovation Campus – One-day Coding Camp ในรูปแบบออนไลน์ขึ้นมาอีกครั้ง มีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 200 คน และภาสกรจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนเพื่อส่งต่อความรู้และช่วยซัมซุงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนวัตกรรุ่นเยาว์ร่วมกันอีกครั้ง

พบปัญหาด้านการบริการ ติดต่อ samsung.com/th/support
สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ nawanuch.s@samsung.com

แผนผังเว็บไซต์

กลับสู่ด้านบน