Công ty Điện tử Samsung công bố Dự Báo Lợi Nhuận Quý 1 năm 2018

13/04/2018
Share open/close
Sao chép URL.

Công ty Điện tử Samsung vừa công bố dự báo lợi nhuận của mình trong quý I năm 2018.

 

  • Doanh thu hợp nhất: Khoảng 60 nghìn tỷ won (56,2 tỷ USD)
  • Lợi nhuận hoạt động hợp nhất: Khoảng 15,6 nghìn tỷ won (14,6 tỷ USD)

 

Những số liệu nêu trên là lợi nhuận ước tính theo K-IFRS. Xin lưu ý rằng quy định công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính trong một khoảng xác định nào đó. Vì vậy, để phù hợp với quy định công bố thông tin, những số liệu nêu trên chỉ mang tính chất đại diện cho khoảng trung bình phạm vi ước tính thu nhập như sau:

 

  • Doanh thu: 59 ~ 61 nghìn tỷ won (55,2 ~ 57,1 tỷ USD)
  • Lợi nhuận hoạt động: 15,5 ~ 15,7 nghìn tỷ won (14,5 ~ 14,7 tỷ USD)

 

Các số liệu trên là ước tính các khoản thu nhập hợp nhất dựa trên K-IFRS.

 

  Số liệu của Quý 4 năm 2017 và Quý 1 năm 2017 dựa trên K-IFRS

 

(nghìn won) Quý 4 – 2017 Quý 1 – 2017
Doanh số
65.98 50.55
Lợi nhuận hoạt động 15.15 9.90

 

 

Doanh nghiệp > B2B

Thông tin báo chí > Thông cáo báo chí

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang