Trực tiếp: Sự kiện Samsung Unpacked ngày 10.08.2022

Trực tiếp: Sự kiện Samsung Unpacked ngày 10.08.2022 Đánh thức kỷ nguyên linh hoạt biến hoá với Sự kiện Samsung Unpacked và chờ đón những điều bất ngờ từ thế hệ Galaxy Gập Mới! #SamsungUnpacked

Lên đầu trang