Bảo Mật

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA SAMSUNG

Phạm vi

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với mọi thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Samsung tham chiếu đến hoặc liên kết đến Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân áp dụng bất kể bạn sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau có liên quan đến Dịch vụ, bao gồm:

 • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;
 • Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; và
 • Thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn của bên thứ ba.

Chúng tôi cũng có thể tìm kiếm sự đồng ý của bạn để thu thập thông tin không được mô tả trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng và chia sẻ thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp chúng với các thông tin khác về bạn), trong số những thứ khác, để:

 • Cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu;
 • Hiểu cách bạn sử dụng Dịch vụ để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn; và
 • Cung cấp nội dung và quảng cáo theo đối tượng khách hàng.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập theo các cách được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập hoặc với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

 • Các chi nhánh - toàn thể các công ty của Samsung.
 • Đối tác kinh doanh - những công ty được tin cậy có thể cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể cần.
 • Nhà cung cấp dịch vụ - những công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc đại diện của Samsung.
 • Thi hành luật - khi chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy để bảo vệ Samsung hoặc người dùng của Samsung.
Tìm hiểu thêm

Thông tin thêm về dịch vụ cụ thể

Tại thời điểm thích hợp, chúng tôi cũng có thể chỉ thông báo ngay trước khi thu thập dữ liệu nào đó.

Liên hệ với chúng tôi

Email: thông qua phần “Liên hệ với chúng tôi” trên trang https://help.content.samsung.com.
Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của Samsung

Có hiệu lực: [2015.02.10]

Samsung Electronics Co. Ltd. và các công ty liên kết của Samsung Electronics Co. Ltd. (“Samsung,” “chúng tôi”, “của chúng tôi”) hiểu rõ tầm quan trọng của sự bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và chúng tôi cố gắng minh bạch hóa về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này cung cấp tổng quan về các nguyên tắc thu thập thông tin của chúng tôi. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với các thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Samsung có tham chiếu đến hoặc liên kết đến Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (gọi chung là “Dịch vụ”).

Mặc dù Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với tất cả Dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng sẽ cung cấp các phần bổ sung về bảo mật thông tin cá nhân liên quan tới các Dịch vụ cụ thể. Những phần bổ sung này áp dụng đối với các Dịch vụ bạn sử dụng được điều chỉnh bởi phần bổ sung này.

Vui lòng lưu ý rằng Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng khi bạn sử dụng các thiết bị Samsung (bao gồm các Dịch vụ nằm trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, cùng với trang web và ứng dụng trực tuyến của chúng tôi). Chính sách này cũng áp dụng bất kể bạn sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Điều quan trọng là bạn cần đọc cẩn thận Chính sách bảo mật thông tin cá nhân bởi vì bất kỳ lúc nào bạn sử dụng Dịch vụ, tức là bạn đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi quy định trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các phần bổ sung của nó. Nếu không đồng ý với các điều khoản đó, thì bạn không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp

Một số Dịch vụ cho phép bạn cung cấp trực tiếp thông tin cho chúng tôi. Ví dụ:

 • Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép người sử dụng tạo tài khoản hoặc hồ sơ. Để kết nối với các Dịch vụ này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định về chính bản thân bạn để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ. Ví dụ: bạn có thể gửi thông tin cơ bản của mình, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn, khi tạo Samsung Account.
 • Nếu bạn đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ có tính phí từ chúng tôi, thì chúng tôi có thể yêu cầu tên, thông tin liên hệ, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán và thông tin thẻ tín dụng của bạn để xử lý đơn đặt hàng của bạn.
 • Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn liên lạc với người khác. Những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi.

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ

Ngoài thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua phần mềm trên thiết bị và các phương tiện khác của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập:

 • Thông tin thiết bị - chẳng hạn như kiểu phần cứng, số IMEI và các nhận dạng thiết bị duy nhất khác, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành và cài đặt của thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.
 • Thông tin đăng nhập - chẳng hạn như thời gian và thời lượng bạn sử dụng Dịch vụ, cụm từ truy vấn tìm kiếm bạn nhập thông qua các Dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ trong cookies mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn.
 • Thông tin địa điểm - chẳng hạn như tín hiệu GPS của thiết bị hoặc thông tin về điểm truy cập WiFi ở gần và tháp phát sóng di động có thể được truyền đến chúng tôi khi bạn sử dụng những Dịch vụ nhất định.
 • Thông tin giọng nói - chẳng hạn như bản ghi âm giọng nói của bạn mà chúng tôi thực hiện (và có thể lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi) khi bạn sử dụng lệnh thoại để điều khiển Dịch vụ. (Lưu ý rằng chúng tôi làm việc với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ trò chuyện chuyển giọng nói thành văn bản. Nhà cung cấp này có thể nhận và lưu trữ những lệnh thoại nhất định.)
 • Thông tin khác - về việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như các ứng dụng bạn sử dụng, trang web bạn truy cập và cách bạn tương tác với nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ.

Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn có sẵn công khai và thương mại (khi được luật pháp cho phép) mà chúng tôi có thể kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ hoặc về bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba khi bạn chọn kết nối với các dịch vụ đó.

Thông tin khác mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc sử dụng các dịch vụ theo các cách mà chúng tôi mô tả cho bạn vào thời điểm thu thập hoặc có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc sử dụng các dịch vụ theo các cách mà chúng tôi mô tả cho bạn vào thời điểm thu thập hoặc có sự đồng ý của bạn.

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi các loại thông tin nhất định (ví dụ: thông tin mà chúng tôi yêu cầu trong khi đăng ký Samsung Account), nhưng như vậy thì có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số Dịch vụ của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 • để đăng ký Dịch vụ cho bạn hoặc thiết bị của bạn;
 • để cung cấp một Dịch vụ hoặc tính năng mà bạn yêu cầu;
 • để cung cấp nội dung theo đối tượng khách hàng và khuyến nghị dựa vào các hoạt động trong quá khứ của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi;
 • để quảng cáo, chẳng hạn như cung cấp quảng cáo theo đối tượng khách hàng và nội dung được tài trợ và gửi cho bạn các thông tin khuyến mại;
 • để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (kể cả hỏi ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như thực hiện khảo sát về khách hàng);
 • để hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • để thực hiện chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi giành giải thưởng hoặc khuyến mãi, khi được pháp luật cho phép; và
 • cho mục đích khác theo sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập từ bạn và sử dụng thông tin đó cho mục đích phù hợp với Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này, tùy theo chấp thuận bổ sung của bạn. Sau khi đã chấp thuận kết hợp thông tin đó, bạn sẽ có cơ hội để vô hiệu sự kết hợp này qua menu cài đặt của thiết bị thích hợp nhất định hoặc truy cập tại đây [https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do].

Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn cho ai?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các pháp nhân sau:

 • Các công ty liên kết.

  Thông tin của bạn có thể được chia sẻ giữa các công ty liên kết của Samsung.
 • Đối tác kinh doanh.

  Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với đối tác kinh doanh tin cậy, kể cả các nhà mạng di động. Những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu (ví dụ: nội dung video được cung cấp bởi Netflix thông qua SmartTV), dự đoán sở thích của bạn và có thể cung cấp cho bạn tài liệu khuyến mại, quảng cáo và các tài liệu khác.
 • Nhà cung cấp dịch vụ.

  Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi thanh toán hoặc thay mặt chúng tôi gửi email. Những pháp nhân này bị hạn chế khả năng sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • Các bên khác khi được pháp luật yêu cầu hoặc khi cần thiết để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi.

  Có những trường hợp mà chúng tôi phải cung cấp thông tin của bạn cho các bên khác:
  • để tuân thủ pháp luật hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (chẳng hạn như lệnh khám xét hoặc lệnh khác của tòa);
  • để xác minh hoặc thi hành việc tuân thủ các chính sách điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi; và
  • để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của Samsung hoặc các công ty liên kết, đối tác kinh doanh hay khách hàng của chúng tôi.
 • Các bên khác có liên quan với giao dịch của công ty

  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba như là một phần của việc hợp nhất hay chuyển nhượng hoặc trong trường hợp phá sản.
 • Các bên khác khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của bạn.

  Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.

Lựa chọn của bạn

Chúng tôi đưa ra nhiều sự lựa chọn khác nhau về cách mà chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Bạn có thể lựa chọn việc có nhận các bản truyền thông quảng cáo từ chúng tôi hay không bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký có trong thông báo. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn trong phần cài đặt của mình, hoặc bằng cách truy cập các trang web liên quan được liệt kê dưới đây;

 • Liên quan đến các quảng cáo mục tiêu mà bạn có thể quan tâm,
 • Và bạn có thể được lựa chọn các Dịch vụ cụ thể hoặc khi chúng tôi gửi thông báo cho bạn.

Chúng tôi làm gì để bảo vệ thông tin của bạn an toàn?

Chúng tôi đã có các biện pháp thực tiễn và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập có liên quan đến Dịch vụ. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối.

Đồng ý chuyển dữ liệu ra nước ngoài

Bằng cách sử dụng hoặc tham gia bất kỳ Dịch vụ nào và/hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, tức là bạn đồng ý với việc thu thập, chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn ra bên ngoài quốc gia mà bạn cư trú (ví dụ: Hàn Quốc), phù hợp với Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này. Xin lưu ý rằng việc bảo vệ dữ liệu và các quy định bảo mật khác của các quốc gia nơi thông tin của bạn được chuyển giao có thể không toàn diện như ở quốc gia của bạn.

Truy cập thông tin của bạn

Theo luật của một số quốc gia và vùng lãnh thổ, bạn có thể có quyền yêu cầu chi tiết về thông tin mà chúng tôi thu thập và chỉnh sửa các điểm không chính xác trong thông tin đó. Bất kỳ quyền của người dùng theo yêu cầu của pháp luật nào nữa vẫn giữ nguyên không thay đổi. Nếu được luật pháp cho phép, chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ để cung cấp cho bạn khả năng này. Chúng tôi có thể từ chối xử lý những yêu cầu không hợp lý, đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không cân xứng, gây nguy hiểm đến sự bảo mật thông tin cá nhân của người khác, không thực tế hoặc truy cập như vậy không được luật pháp địa phương cho phép. Nếu bạn muốn yêu cầu truy cập thông tin của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo https://help.content.samsung.com

Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin về bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của hợp đồng hoặc theo luật pháp hiện hành.

Các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác. Bạn phải thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

Chúng tôi cũng có thể làm cho một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định khả dụng cho bạn (ví dụ: các ứng dụng khả dụng thông qua Samsung Apps) được phát triển bởi các bên thứ ba. Samsung không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba này.

Các bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc chức năng trên Dịch vụ của chúng tôi

Một số nội dung, quảng cáo và chức năng trên Dịch vụ của chúng tôi có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Ví dụ:

 • Chúng tôi cho phép bạn xem nội dung video được cung cấp bởi các công ty như Netflix thông qua SmartTV;
 • Các bên thứ ba phát triển ứng dụng và đưa lên Samsung App Store;
 • Các bên thứ ba có thể phân phát quảng cáo hoặc ghi nhận những quảng cáo mà người dùng xem, tần suất họ xem các quảng cáo đó và những hành động tương tác lại quảng áo đó; và
 • Chúng tôi cho phép bạn chia sẻ các tài liệu nhất định trên Dịch vụ với người khác thông qua mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, Twitter, Google + và LinkedIn.

Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận thông tin nhất định về việc bạn sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng cookie, beacon và các công nghệ tương tự và thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với thông tin được thu thập trên các trang web và dịch vụ trực tuyến khác nhau. Một số công ty này tham gia các chương trình phát triển công nghiệp được thiết kế để cung cấp cho người tiêu dùng các lựa chọn về việc có nhận quảng cáo không. Vui lòng truy cập vào các trang web được điều hành bởi the Network Advertising Initiative https://networkadvertising.org và Digital Advertising Alliance https://www.aboutads.info/ để tìm hiểu thêm.

Nếu bạn kết nối với dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi có thể nhận và lưu trữ thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép bạn đăng nhập, cũng như thông tin khác mà bạn cho phép chúng tôi nhận khi bạn kết nối với các dịch vụ đó.

Ngoài ra, lưu ý rằng nếu bạn chọn kết nối với dịch vụ mạng xã hội trên thiết bị được sử dụng bởi người khác ngoài bạn, thì những người dùng khác đó có thể xem thông tin được lưu trữ hoặc được hiển thị có liên quan tới tài khoản của bạn trên (các) dịch vụ mạng xã hội mà bạn kết nối.

Cookie, Beacon và các công nghệ tương tự

Chúng tôi, cũng như các bên thứ ba nào đó cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc chức năng khác trên Dịch vụ của chúng tôi, có thể sử dụng cookie, beacon và các công nghệ khác ở các lĩnh vực nhất định của Dịch vụ.

Cookies

Cookie là các tập tin nhỏ lưu trữ thông tin trên máy vi tính, TV, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn. Chúng cho phép pháp nhân đặt cookie trên thiết bị của bạn để nhận biết bạn trên các trang web, dịch vụ, thiết bị và/hoặc trình duyệt web khác nhau. Cookie phục vụ nhiều mục đích hữu ích. Ví dụ:

 • Cookie có thể nhớ ký tự đăng nhập của bạn để bạn không phải nhập các ký tự đó mỗi khi bạn đăng nhập vào dịch vụ.
 • Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba hiểu những phần nào của Dịch vụ phổ biến nhất bởi vì chúng giúp chúng tôi thấy khách hàng truy cập vào những trang và tính năng nào cũng như thời gian mà họ sử dụng trên các trang đó. Bằng cách nghiên cứu loại thông tin này, chúng tôi có thể điều chỉnh Dịch vụ cho phù hợp và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn.
 • Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba hiểu những quảng cáo nào bạn đã xem để bạn không phải nhận cùng quảng cáo đó mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ.
 • Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo có liên quan bằng cách thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các trang web và ứng dụng khác.

Khi sử dụng trình duyệt web để truy cập Dịch vụ, bạn có thể định cấu hình để trình duyệt chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi nào cookie được gửi. Mỗi trình duyệt là khác nhau, vì vậy, hãy kiểm tra menu “Trợ giúp” của trình duyệt để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn. Hệ điều hành trên thiết bị của bạn có thể chứa các kiểm soát bổ sung cho cookie.

Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng một số Dịch vụ có thể được thiết kế để sử dụng cookie và rằng việc vô hiệu cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn sử dụng các Dịch vụ đó hoặc các phần nhất định của các Dịch vụ đó.

Lưu trữ cục bộ khác

Chúng tôi, cùng với các bên thứ ba nhất định, có thể sử dụng các loại công nghệ lưu trữ cục bộ khác, chẳng hạn như Đối tượng chia sẻ cục bộ (còn được đề cập đến như là “Flash cookie”) và lưu trữ cục bộ HTML5, có liên quan với Dịch vụ của chúng tôi. Những công nghệ này tương tự với cookie được thảo luận ở trên là chúng được lưu trữ trên thiết bị của bạn và có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin nhất định về các hoạt động và tùy chọn của bạn. Tuy nhiên, các công nghệ này có thể sử dụng các phần khác nhau của thiết bị từ cookie chuẩn và vì vậy, bạn không thể kiểm soát chúng bằng công cụ và cài đặt chuẩn của trình duyệt. Để biết thông tin về việc vô hiệu hoặc xóa thông tin chứa trong Flash cookie, vui lòng nhấp vào đây.

Beacons

Chúng tôi, cùng với các bên thứ ba nhất định, cũng có thể sử dụng các công nghệ được gọi là Beacon (hoặc “pixel”) truyền thông tin từ thiết bị của bạn đến máy chủ. Beacon có thể được gắn vào nội dung trực tuyến, video và email và có thể cho phép máy chủ đọc các loại thông tin nhất định từ thiết bị của bạn, biết thời điểm bạn đã xem nội dung cụ thể hoặc tin nhắn email cụ thể, xác định ngày và giờ bạn xem beacon cũng như địa chỉ IP trên thiết bị của bạn. Chúng tôi và các bên thứ ba nhất định sử dụng beacon cho các mục đích khác nhau, kể cả phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và (cùng với cookie) để cung cấp nội dung và quảng cáo có liên quan nhiều hơn cho bạn.

Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý lưu trữ cookie, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác, beacon và thông tin khác trên thiết bị của bạn. Bạn cũng đồng ý truy cập cookie, công nghệ lưu trữ cục bộ, beacon và thông tin như vậy của chúng tôi và các bên thứ ba được đề cập ở trên.

Thông tin thêm

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc cụ thể nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Người dùng tại Việt Nam:

Công ty TNHH Điện Tử Samsung Vina

Tòa nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: thông qua phần “Liên hệ với chúng tôi” trên trang https://help.content.samsung.com.

Các điều khoản Chính của Hyperlink

 • [Cung cấp nội dung theo đối tượng khách hàng và khuyến nghị]: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn nội dung theo đối tượng khách hàng và đề nghị dựa vào một phần hoạt động trong quá khứ của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: Samsung Hub cung cấp cho bạn đề nghị về video, nhạc, ứng dụng và nội dung bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ là bạn quan tâm. SmartTV cung cấp đề nghị về nội dung video mà bạn có thể thích. Vui lòng truy cập vào [cài đặt thiết bị của bạn] để biết thông tin về các lựa chọn riêng có thể có cho bạn có liên quan đến các dịch vụ này.
 • [Cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới]: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để hiểu cách bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để chúng tôi có thể cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để đưa ra các quyết định sáng suốt hơn về thiết kế của thiết bị và lựa chọn nội dung của Samsung và bên thứ ba có thể truy cập thông qua các thiết bị và dịch vụ của chúng tôi.
 • [Các công ty liên kết]: Cụm từ ‘các công ty liên kết’ là đề cập đến các công ty liên kết của Samsung Electronics Co. Ltd. theo quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung. Các chi nhánh của chúng tôi bao gồm các công ty có tên Samsung Electronics, chẳng hạn như Samsung Electronics (UK) Limited. Các chi nhánh cũng có thể bao gồm các công ty khác có liên quan đến quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung, chẳng hạn như Samsung Information Systems America.

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của Samsung - Phần bổ sung SmartTV

Samsung cho phép kết nối Internet cho TV và đầu đọc đĩa Blu-Ray và các công nghệ tương tự khác vào TV của bạn (gọi chung là “dịch vụ SmartTV” hoặc “SmartTV”). Dịch vụ SmartTV của Samsung cung cấp tập hợp các tính năng cung cấp nội dung video nâng cao, TV theo đối tượng người dùng, phim và các đề xuất nội dung khác, kết nối đến các dịch vụ mạng xã hội và khả năng điều khiển và tương tác với SmartTV bằng cử chỉ và lệnh thoại. Chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin thông qua SmartTV theo quy định của Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Samsung. Phần bổ sung này cung cấp chi tiết bổ sung về nguyên tắc bảo mật thông tin của một số tính năng SmartTV.

Đề xuất và nội dung theo đối tượng người dùng

SmartTV được thiết kế để cho phép bạn dễ dàng tìm thấy và truy cập chương trình video và nội dung khác. Ví dụ: bạn có thể truy cập thông tin về chương trình truyền hình trực tiếp được phân phối cho bạn bởi nhà điều hành cáp hoặc vệ tinh và nội dung video theo nhu cầu được phân phối bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba thông qua hướng dẫn có thể tìm kiếm được hiển thị trên SmartTV.

Trong trường hợp chương trình truyền hình trực tiếp, chúng tôi xác định nội dung có sẵn cho bạn dựa vào phần mã zip của bạn. Ngoài ra, SmartTV giúp đưa ra hướng dẫn và các nội dung khác trên SmartTV có liên quan hơn đến bạn bằng cách làm nổi bật chương trình và nội dung mà bạn có khả năng quan tâm, chẳng hạn như các phần chương trình mà bạn có thể đã bỏ lỡ cũng như chương trình, ứng dụng mới và nội dung khác mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ thấy thú vị. Chúng tôi giới thiệu các nội dung này dựa trên:

 • Thông tin về nội dung mà bạn đã xem, mua, tải xuống hoặc truyền thông qua các ứng dụng của Samsung trên SmartTV hoặc các thiết bị khác của bạn;
 • Thông tin về các ứng dụng mà bạn đã truy cập thông qua các bảng điều khiển SmartTV;
 • Thông tin về hoạt động nhấp chuột của bạn vào “Thích,” “Không thích”, “Xem ngay” và các nút khác trên SmartTV;
 • Các cụm từ truy vấn mà bạn đã nhập vào các tính năng tìm kiếm của SmartTV, kể cả khi bạn tìm kiếm nội dung video cụ thể; và
 • Thông tin về việc sử dụng và thông tin thiết bị khác trên SmartTV, kể cả, nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, thông tin được lưu trữ trong cookie và các công nghệ tương tự, thông tin nhận dạng cấu hình phần cứng hoặc phần mềm, thông tin trình duyệt và (các) trang mà bạn yêu cầu.

Ngoài ra, nếu bạn cho phép thu thập thông tin về luồng video được xem trên SmartTV, chúng tôi có thể thu thập thông tin đó và thông tin bổ sung về mạng, các kênh và chương trình mà bạn xem thông qua SmartTV. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn trên SmartTV.

Vui lòng truy cập vào menu “cài đặt” của SmartTV để biết các lựa chọn có thể có sẵn nếu bạn không muốn tiếp tục nhận giới thiệu được cá nhân hóa trên SmartTV. Nếu bạn vô hiệu giới thiệu được cá nhân hóa, khi đó thông tin và nội dung được hiển thị trên SmartTV có thể không có liên quan đến bạn. Samsung vẫn có thể thu thập thông tin về việc sử dụng SmartTV của bạn cho mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin này của Samsung.

Nhận dạng giọng nói

Bạn có thể điều khiển và sử dụng nhiều tính năng Smart TV của bạn bằng các khẩu lệnh.

Nếu bạn cài đặt chức năng Nhận Dạng Giọng Nói, bạn có thể tương tác với Smart TV của bạn bằng giọng nói của chính mình. Để cung cấp cho bạn chức năng Nhận Dạng Giọng Nói, một số khẩu lệnh tương tác có thể được truyền tải (cùng với các thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm cả các thiết bị nhận dạng) cho một bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ (hiện tại là Nuance Communications, Inc.) để chuyển đổi các khẩu lệnh tương tác của bạn thành dạng bản văn và tới mức độ cần thiết để cung cấp tính năng Nhận Dạng Giọng Nói cho bạn. Ngoài ra, Samsung có thể thu thập và thiết bị của bạn có thể thu các khẩu lệnh và kết hợp với các bản văn để cung cấp các tính năng Nhận Dạng Giọng Nói, cũng như đánh giá và cải tiến các tính năng đó. Samsung sẽ chỉ thu thập các khẩu lệnh tương tác của bạn khi bạn thực hiện việc yêu cầu tìm kiếm cụ thể trên Smart TV bằng việc nhấn vào nút kích hoạt trên thiết bị điều khiển từ xa hoặc trên màn hình Smart TV của bạn sau đó nói vào micro trên thiết bị điều khiển từ xa.

Nếu bạn không cài đặt Nhận Dạng Giọng Nói, bạn sẽ không thể sử dụng các tính năng nhận dạng giọng nói tương tác, mặc dù có thể bạn có khả năng điều khiển TV của bạn bằng việc sử dụng các khẩu lệnh nào đó đã được xác định trước.

Bạn có thể hủy bỏ việc thu thập dữ liệu Nhận Dạng Giọng Nói bất cứ lúc nào bằng cách bấm vào nút “Cài Đặt” trong menu. Tuy nhiên, việc hủy bỏ này có thể ngăn chặn việc bạn sử dụng một số tính năng Nhận Giạng Giọng Nói

Điều khiển cử chỉ và Nhận dạng mặt

SmartTV được trang bị camera cho phép các tính năng nâng cao nhất định hoạt động, bao gồm khả năng điều khiển và tương tác với TV bằng cử chỉ và để sử dụng công nghệ nhận dạng mặt để xác thực Samsung Account của bạn trên TV. Camera có thể được kiểm soát và vô hiệu bất kỳ lúc nào, nhưng lưu ý rằng các dịch vụ nâng cao này sẽ không khả dụng nếu camera bị vô hiệu.

 • Điều khiển cử chỉ. Để cung cấp cho bạn khả năng điều khiển SmartTV thông qua các cử chỉ, camera được gắn vào đầu SmartTV có thể nhận dạng các chuyển động của bạn. Điều này cho phép bạn, ví dụ như, di chuyển giữa các bảng điều khiển và phóng to hoặc thu nhỏ. Chúng tôi ghi lại thông tin về thời điểm và cách người dùng sử dụng điều khiển bằng cử chỉ để chúng tôi có thể đánh giá hiệu năng của các điều khiển này và cải tiến chúng.
 • Nhận dạng mặt. Camera được đặt trên SmartTV cũng cho phép bạn xác thực Samsung Account hoặc đăng nhập vào các dịch vụ nhất định sử dụng công nghệ nhận dạng mặt. Bạn có thể sử dụng nhận dạng mặt thay vì hoặc như là biện pháp bảo mật bổ sung, nhập mật khẩu theo cách thủ công. Khi bạn đã hoàn tất các bước bắt buộc để thiết lập nhận dạng mặt, thì hình ảnh mặt bạn sẽ được lưu trữ cục bộ trên TV; hình ảnh không được truyền đến Samsung. Nếu bạn hủy Samsung Account hoặc không còn muốn sử dụng tính năng nhận dạng mặt nữa, vui lòng truy cập vào menu cài đặt có thể áp dụng để xóa hình ảnh đã lưu. Mặc dù hình ảnh của bạn sẽ được lưu trữ cục bộ, Samsung có thể ghi chú rằng bạn đã thiết lập tính năng và thu thập thông tin về thời điểm và cách bạn sử dụng tính năng này để chúng tôi có thể đánh giá hiệu năng hoạt động và cải tiến tính năng này.

Dịch vụ thể hình

Để cung cấp cho bạn giới thiệu về thể hình phù hợp với bạn, các dịch vụ SmartTV cho phép bạn tạo hồ sơ chứa thông tin cơ bản nhất định về bạn, bao gồm chiều cao, cân nặng và ngày sinh. Bạn có thể xóa hồ sơ đó bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trong màn hình tùy chọn [hoặc cài đặt] của dịch vụ.

Dịch vụ trẻ em

Dịch vụ SmartTV có thể tạo sẵn video giáo dục và các nội dung khác thích hợp cho trẻ em, nhưng chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em [dưới mười ba (13)] tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, trừ khi được luật pháp cho phép. Nếu chúng tôi tìm hiểu thấy trẻ em [dưới mười ba (13)] tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xóa thông tin đó phù hợp với pháp luật hiện hành.

Bên thứ ba

Vui lòng lưu ý rằng khi bạn xem video hoặc truy cập các ứng dụng hoặc nội dung được bên thứ ba cung cấp, thì nhà cung cấp đó có thể thu thập hoặc nhận thông tin về SmartTV của bạn (ví dụ: địa chỉ IP và nhận dạng thiết bị), giao dịch được yêu cầu (ví dụ: yêu cầu mua hoặc thuê video của bạn) và việc sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn. Samsung không chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân hoặc bảo mật của các nhà cung cấp đó. Bạn phải thận trọng và xem xét chính sách bảo mật áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

"Tính năng cụ thể cho từng quốc gia

Vui lòng lưu ý rằng một hoặc một số tính năng được mô tả trong Phần bổ sung SmartTV này có thể không tồn tại đối với bạn phụ thuộc vào nơi bạn sống”

"Thông báo về thay đổi chính sách”

Vui lòng tham khảo tại đường link: https://account.samsung.com/membership/notice/getBoardListInfo.do

Lên đầu trang