Công ty Điện tử Samsung công bố Dự Báo Lợi Nhuận Quý 2 năm 2018

06/07/2018
Share open/close
Sao chép URL.

Công ty Điện tử Samsung vừa công bố dự báo lợi nhuận trong quý 2 năm 2018.

 

  • Doanh thu hợp nhất: Khoảng 58 nghìn tỷ won ( 52 tỷ USD)
  • Lợi nhuận hoạt động hợp nhất: Khoảng 14,8 nghìn tỷ won (13 tỷ USD)

 

Những số liệu nêu trên được ước tính dựa theo K-IFRS. Xin lưu ý rằng quy định công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính trong một phạm vi thời gian xác định nào đó. Vì vậy, để đáp ứng quy định công bố thông tin này, những số liệu nêu trên chỉ mang tính chất đại diện cho giá trị trung bình trong phạm vi ước tính thu nhập như sau:

 

  • Doanh thu: 57 ~ 59 nghìn tỷ won (51,1 ~ 52,9 tỷ USD)
  • Lợi nhuận hoạt động: 14,7 ~ 14,9 nghìn tỷ won (13 ~ 13,4 tỷ USD)

 

※  Số liệu của Quý 1 năm 2018 và Quý 2 năm 2017 dựa trên K-IFRS

 

(nghìn won) Quý 1 – 2018 Quý 2 – 2017
Doanh thu 60,56 61,00
Lợi nhuận hoạt động 15,64 14,07

Doanh nghiệp > B2B

Thông tin báo chí > Thông cáo báo chí

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang