Công ty Điện tử Samsung công bố Dự báo Lợi nhuận Quý 2 năm 2020

07/07/2020
Share open/close
Sao chép URL.

Công ty Điện tử Samsung vừa công bố dự báo lợi nhuận trong quý 2 năm 2020.

 

  • Doanh thu hợp nhất: Khoảng 52 nghìn tỷ won (~ 43 tỷ USD)
  • Lợi nhuận hoạt động hợp nhất: Khoảng 8,1 nghìn tỷ won (~ 6,7 tỷ USD)

Những số liệu nêu trên được ước tính dựa theo K-IFRS. Xin lưu ý rằng quy định công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính trong một phạm vi thời gian xác định nào đó. Vì vậy, để đáp ứng quy định công bố thông tin này, những số liệu nêu trên chỉ mang tính chất đại diện cho giá trị trung bình trong phạm vi ước tính thu nhập như sau.

 

  • Doanh thu: 51 ~ 53 nghìn tỷ won (42 ~ 44 tỷ USD)
  • Lợi nhuận hoạt động: 8,0 ~ 8,2 nghìn tỷ won (6,6 ~ 6,8 tỷ USD)

Lưu ý: giá trị ước tính bao gồm cả lợi nhuận đột biến của mảng kinh doanh màn hình hiển thị.

 

※  Số liệu của Quý 1 năm 2020 và Quý 2 năm 2019 dựa trên K-IFRS

(nghìn tỷ won) Q1 2020
Q2 2019
Doanh thu
55.33 56.13
Lợi nhuận hoạt động 6.45 6.60

 

Doanh nghiệp > B2B

Thông tin báo chí > Thông cáo báo chí

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang