Công ty Điện tử Samsung công bố dự báo lợi nhuận Quý III năm 2022

12/10/2022
Share open/close
Sao chép URL.

Công ty điện tử Samsung công bố dự báo lợi nhuận Quý III năm 2022.

 

  • Doanh thu hợp nhất: Khoảng 76 nghìn tỷ Won
  • Lợi nhuận hoạt động kinh doanh hợp nhất: Khoảng 10,8 nghìn tỷ Won

 

Ước tính này được dựa theo K-IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Hàn Quốc). Lưu ý: Các quy định về việc công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính trong một phạm vi thời gian xác định nào đó. Vì vậy, để đáp ứng quy định công bố thông tin này, những số liệu nêu trên chỉ mang tính chất đại diện cho giá trị trung bình trong phạm vi ước tính được cung cấp dưới đây:

 

  • Doanh thu: Khoảng 75 ~ 77 nghìn tỷ won
  • Lợi nhuận hoạt động: Khoảng 10,7 ~ 10,9 nghìn tỷ won

 

 Số liệu hợp nhất dựa trên K-IFRS của quý II/2022 và quý III/2021

 

(Nghìn tỷ won) Quý II/2022 Quý III/2021
Doanh thu 77,2 73,98
Lợi nhuận hoạt động 14,1 15,82

Thông tin báo chí > Thông cáo báo chí

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang