Công ty Điện tử Samsung công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2021

11/10/2021
Share open/close
Sao chép URL.

Hôm nay, Công ty điện tử Samsung vừa công bố kết quả kinh doanh Quý III năm 2021.

 

  • Doanh thu hợp nhất: Khoảng 73 nghìn tỷ won
  • Lợi nhuận hợp nhất của hoạt động kinh doanh: Khoảng 15.8 nghìn tỷ won

 

Con số ước tính này được dựa theo tiêu chuẩn K-IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Hàn Quốc). Lưu ý: Các quy định về việc công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính trong một khoảng giao động. Vì vậy, để đáp ứng quy định công bố thông tin này, những số liệu nêu trên chỉ mang tính chất đại diện cho giá trị trung bình trong phạm vi ước tính được cung cấp dưới đây:

 

  • Doanh thu: Khoảng 72 ~ 74 nghìn tỷ won
  • Lợi nhuận hoạt động: Khoảng 15.7 ~ 15.9 nghìn tỷ won

 

 Số liệu hợp nhất dựa trên K-IFRS của quý 2/2021 và quý 3/2020

 

(Nghìn tỷ won) Quý 2/2021 Quý 3/2020
Doanh thu 63.67 66.96
Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh 12.57 12.35

 

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang