Nhà nghiên cứu của Samsung được bầu làm Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn ITU-R 6G

24/03/2021
Share open/close
Sao chép URL.

p>Công ty Điện tử Samsung đã đưa ra thông báo rằng ông Choi Hyoungjin, Kỹ sư chính của Samsung Research đã được bổ nhiệm làm chức Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn về IMT đến năm 2030 và xa hơn (6G) tại Ban công tác 5D, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU-R), Hội đồng WP 5D, được tổ chức trực tuyến từ ngày 1 đến 12 tháng Ba.

 

Nhóm Tầm nhìn 6G mới được thành lập tại cuộc họp ITU-R gần đây. Nhóm phụ trách thiết lập Tầm nhìn 6G, bao gồm xác định các khả năng chính, làm việc về phát triển công nghệ và đưa ra các mốc thời gian về tiêu chuẩn hóa và thương mại hóa 6G.

 

Tại ITU-R, Samsung đã được công nhận về công nghệ tiên tiến và đóng góp vào việc tiêu chuẩn hóa 5G với tư cách là lãnh đạo Nhóm Tầm nhìn 5G. Samsung sẽ tiếp tục thể hiện sự dẫn đầu của mình trong nỗ lực tiêu chuẩn hóa 6G của ITU-R.

 

Samsung Research, trung tâm nghiên cứu & phát triển của Samsung, đang từng bước dẫn đầu trong việc phát triển các công nghệ tương lai cho mảng Kinh doanh SET (sản phẩm tiêu dùng) của mình, bao gồm các khía cạnh khác nhau liên quan đến nghiên cứu 6G như đã nêu trong Sách trắng 6G. Chúng bao gồm các xu hướng lớn về kỹ thuật và xã hội, dịch vụ mới, những yêu cầu, công nghệ tiềm năng và tiến trình tiêu chuẩn hóa dự kiến. Để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu cho 6G, Samsung Research cũng đã thành lập lập Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Nâng cao vào năm 2019.

 

Seung Sebastian, Tông giám đốc kiêm Giám đốc bộ phận Nghiên cứu của Samsung cho biết: “Samsung đã dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu về nghiên cứu 6G thông qua các hoạt động của chúng tôi, bao gồm xuất bản Sách trắng 6G vào tháng 7 năm 2020. Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục tham gia tích cực và đóng góp vào việc phát triển các tiêu chuẩn cho Tầm nhìn ITU-R 6G cũng như đặc tả kỹ thuật 3GPP.”

 

ITU-R là cơ quan quốc tế phụ trách các quy định về thông tin vô tuyến với 193 quốc gia thành viên. ITU-R cũng là cơ quan quản lý các tiêu chuẩn viễn thông di động toàn cầu và đã cung cấp hướng dẫn và lộ trình cho R&D về truyền thông thế hệ kế tiếp bằng cách xác định tầm nhìn cho viễn thông di động thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như 4G và 5G. Bắt đầu với việc hoàn thành Tầm nhìn 6G vào năm 2023, ITU-R có kế hoạch phát triển các yêu cầu kỹ thuật và khuyến nghị cho 6G thông qua các tổ chức tiêu chuẩn ngành như 3GPP. Trong số các công nghệ tiềm năng đó cho 6G, các công nghệ vượt qua đánh giá của ITU-R sẽ được phê duyệt làm tiêu chuẩn toàn cầu cho 6G vào khoảng năm 2030.

Doanh nghiệp > Công nghệ

Thông tin báo chí > Thông cáo báo chí

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang