Samsung Electronics công bố dự báo lợi nhuận Quý II năm 2023

10/07/2023
Share open/close
Sao chép URL.

SEOUL, Hàn Quốc – ngày 7 tháng 7 năm 2023 – Samsung Electronics vừa công bố dự báo lợi nhuận Quý II năm 2023.

 

  • Doanh thu hợp nhất: Khoảng 60 nghìn tỷ Won

 

  • Lợi nhuận hoạt động kinh doanh hợp nhất: Khoảng 0,6 nghìn tỷ Won

 

Ước tính này được dựa theo K-IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Hàn Quốc).

Lưu ý: Các quy định về việc công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính theo phạm vi dao động. Vì vậy, để đáp ứng quy định công bố thông tin này, những số liệu nêu trên mang tính chất đại diện cho giá trị trung bình trong phạm vi ước tính được cung cấp dưới đây:

 

  • Doanh thu: 59 nghìn tỷ ~ 61 nghìn tỷ won

 

  • Lợi nhuận hoạt động: 0,5 nghìn tỷ ~ 0,7 nghìn tỷ won

 

  Số liệu hợp nhất dựa trên K-IFRS của QI / 2023 và Quý II / 2022 như sau:

 

(Nghìn tỷ won) Quý I / 2023 Quý II / 2022
Doanh thu 63,75 77,2
Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh 0,64 14,1

 

Thông tin báo chí > Thông cáo báo chí

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang