[Cập nhật] Samsung Electronics công bố điều chỉnh lợi nhuận quý 3, 2016.

13/10/2016
Share open/close
Sao chép URL.

Hôm nay, Samsung Electronics công bố điều chỉnh lợi nhuận quý 3, 2016.
Sau những sự việc đáng tiếc xảy ra gần đây, vì lợi ích của khách hàng, Samsung Electronics quyết định dừng việc phân phối, đổi mới và sản xuất Galaxy Note 7. Lợi nhuận của Quý 3 đã được điều chỉnh, phản ánh mức độ ảnh hưởng của quyết định trên. Bản điều chỉnh lợi nhuận được công bố căn cứ trên quy định công bố thông tin của thị trường chứng khoán.

 

• Doanh thu : xấp xỉ 47 nghìn tỷ won , tương đương 42 tỷ USD
• Lợi nhuận : xấp xỉ 5,2 nghìn tỷ won, tương đương 4,7 tỷ USD

 

Những số liệu nêu trên là lợi nhuận ước tính theo K-IFRS. Xin lưu ý rằng quy định công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính trong một khoảng xác định nào đó. Vì vậy, để phù hợp với quy định công bố thông tin, những số liệu nêu trên chỉ mang tính chất đại diện cho trung bình phạm vi ước tính thu nhập như sau:

 

• Doanh thu: 46 ~ 48 nghìn tỷ won, tương đương 41~43 tỷ USD
• Lợi nhuận: 5,1 ~ 5,3 nghìn tỷ won, tương đương 4,6~4,7 tỷ USD

 

===============================================================

 

Ngày 7 tháng 10 năm 2016, Samsung Electronics công bố lợi nhuận quý 3, 2016.

 

• Ÿ Doanh thu : xấp xỉ 49 nghìn tỷ won, tương đương 44 tỷ USD
• Ÿ Lợi nhuận : xấp xỉ 7,8 nghìn tỷ won, tương đương 7 tỷ USD

 

Những số liệu nêu trên là lợi nhuận ước tính theo K-IFRS. Xin lưu ý rằng quy định công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính trong một khoảng xác định nào đó. Vì vậy, để phù hợp với quy định công bố thông tin, những số liệu nêu trên chỉ mang tính chất đại diện cho trung bình phạm vi ước tính thu nhập như sau:

 

• Ÿ Doanh thu: 48 ~ 50 nghìn tỷ won
• Ÿ Lợi nhuận: 7.7 ~ 7.9 nghìn tỷ won

 

※ Số liệu của quý 3 năm 2015 và quý 2 năm 2016 dựa trên K-IFRS như sau:

 

(nghìn tỷ won) 2016. 2Q 2015. 3Q
Sales 50.94 51.68
Operating profit 8.14 7.39

 

 

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang