Tổ chức công đoàn Samsung Việt Nam – Bạn đã biết…?

on 27/04/2019
Share open/close
Sao chép URL.

Cùng tìm hiểu về Tổ chức Công đoàn - tổ chức chính trị xã hội được thừa nhận tại Việt Nam và đang hoạt động rất mạnh tại nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) thông qua một số câu hỏi - giải đáp đơn giản sau đây:

1. Công đoàn là gì?

 

Năm 1927, trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ tính chất, nhiệm vụ của Công hội đỏ (tiền thân của Tổ chức công đoàn): “Tổ chức công hội trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; Hai là nghiên cứu với nhau; Ba là để sửa sang cách sinh hoạt của Công nhân cho khá hơn bây giờ; Bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân; Năm là giúp cho Quốc Dân, cho thế giới”.

 

Trải qua gần 100 năm hình thành, và vượt qua nhiều sóng gió, Công đoàn Việt Nam dưới kim chỉ nam của Bác Hồ vẫn giữ cơ bản những nhiệm vụ đó. Từ một tổ chức chỉ có vài chục thành viên, thì đến nay, trong tổng số trên 50 triệu người lao động thì có 12 triệu người là Công đoàn viên Tổ chức Công đoàn là một tổ chức chính trị xã hội được thừa nhận chính thức và tham gia vào mọi mặt xây dựng và phát triển của đất nước.

 

2. Công đoàn tại nhà máy sản xuất của Samsung Việt Nam: có hay không?

 

Công đoàn cơ sở SEV và Công đoàn cơ sở SEVT được thành lập dưới sự quản lý, phụ trách của Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Ninh và Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái Nguyên: Chủ tịch Công đoàn của SEV và SEVT đều là thành viên của Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn Lao động Tỉnh.

 

Thời gian đầu, để nhấn mạnh tính hòa đồng, thân thiện, kéo gần khoảng cách giữa quản lý và nhân viên, Công đoàn có tên gọi nội bộ là HỘI ĐỒNG MỘT GIA ĐÌNH. Bắt đầu từ năm 2016, chính thức thống nhất tên gọi CÔNG ĐOÀN SAMSUNG SEV/T. Như vậy HỘI ĐỒNG MỘT GIA ĐÌNH là TÊN CŨ (chỉ áp dụng nội bộ). Bây giờ, tên này không được sử dụng nữa và chuyển sang tên CHÍNH THỨC áp dụng cả Nội bộ và Bên ngoài: CÔNG ĐOÀN SAMSUNG.

 

Công đoàn SEV được thành lập từ năm 2012, và hai năm sau đó, Công đoàn SEVT cũng chính thức được thành lập.

 

Như vậy, nhà máy sản xuất của Samsung Việt Nam có Công đoàn!

 

Các thành viên Công đoàn SEV và SEVT nhận chứng chỉ đào tạo Thành viên công đoàn 2018

 

3. Ban Chấp Hành Công đoàn SEV/T là những ai và thành viên Ban Chấp hành có bao nhiêu người?

 

Thành viên BCH được lựa chọn từ bộ phận và thông qua Đại hội Công đoàn để lựa chọn ra những nhân viên năng nổ hoạt động, có uy tín trong bộ phận, đồng thời có trách nhiệm trong các hoạt động chung phong trào của Công ty. Theo Luật Công đoàn, thành viên tối đa tham gia BCH đối với Samsung là 17 người. Ban Chấp hành mỗi nhà máy gồm có Chủ tịch, 02 phó Chủ tịch và 14 Ủy viên.

 

Chủ tịch Công đoàn SEV là anh Lại Hoàng Dũng – kiêm Trưởng phòng Nhân sự phụ trách Đào tạo – Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Ninh. Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Chủ tịch Công đoàn SEVT là anh Lê Văn Thăng – kiêm Trưởng phòng Nhân sự phụ trách Đào tạo – Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

 

4. Cơ chế hoạt động Công đoàn tại Công ty SEV/T tiến hành thế nào?

 

Thông qua các kênh thông tin trực tuyến (online) và ngoại tuyến (offline), các thành viên BCH Công đoàn phối hợp với các bộ phận nắm tâm tư nguyện vọng của nhân viên phản ảnh thực tế các công việc hàng ngày đến các bộ phận liên quan.

 

Hàng tuần, BCH có họp với các bộ phận Hành chính, Quan hệ Lao động, Môi trường – Sức khỏe – An toàn (EHS), Đại diện người lao động (GWP Agent), Phụ trách nhân sự từng bộ phận  (Team HR)… nhằm chia sẻ các thông tin và giải quyết các vấn đề tồn đọng. Hàng quý, BCH Công đoàn, Đại diện người lao động đối thoại với Ban Lãnh đạo Công ty để cùng nhìn lại các công việc làm được và chưa làm được nhằm giải quyết dứt điểm các đề nghị của Nhân viên và đưa ra các kế hoạch cải thiện môi trường làm việc…

 

Một hoạt động của Công đoàn SEVT

 

Đó là một phần những kiến thức cơ bản dành cho các nhân viên của nhà máy Samsung Điện tử Việt Nam hiểu hơn về tổ chức Công đoàn tại đơn vị mình.

Doanh nghiệp > B2B

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang