Samsung Electronics công bố lợi nhuận Q1, 2017

07/04/2017
Share open/close
Sao chép URL.

Hôm nay, Samsung Electronics công bố lợi nhuận quý đầu tiên của năm 2017.

 

  • Doanh thu: gần 50 nghìn tỷ won, tương đương 44,48 tỷ USD
  • Lợi nhuận: gần 9.9 nghìn tỷ won, tương đương 8.81 tỷ USD

 

Những số liệu nêu trên là lợi nhuận ước tính theo K-IFRS. Xin lưu ý rằng quy định công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính trong một khoảng xác định nào đó. Vì vậy, để phù hợp với quy định công bố thông tin, những số liệu nêu trên chỉ mang tính chất đại diện cho trung bình phạm vi ước tính thu nhập như sau:

 

  • Doanh thu: 49 ~ 51 nghìn tỷ won, tương đương 36.48 ~ 45,37 tỷ USD
  • Lợi nhuận: 9.8 ~ 10.0 nghìn tỷ won, tương đương 8.72 ~ 8.9 tỷ USD

 

※  Số liệu của quý 4 năm 2016 và quý 1 năm 2017 dựa trên K-IFRS như sau:

 

(nghìn tỷ won) Q4, 2016 Q1, 2017
Doanh thu 53.33 49.78
Lợi nhuận 9.22 6.68

Doanh nghiệp > B2B

Thông tin báo chí > Thông cáo báo chí

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang