Doanh nghiệp > Khác

Thông tin báo chí > Thông cáo báo chí

Samsung Electronics công bố lợi nhuận quý 2, 2017

on 07/07/2017
Chia sẻ

http://bit.ly/2tnOFQi

Hôm nay, Samsung Electronics công bố lợi nhuận quý 2, 2017.

 

• Doanh thu : xấp xỉ 60 nghìn tỷ won, tương đương 52,21 tỷ USD
 
• Lợi nhuận : xấp xỉ 14 nghìn tỷ won, tương đương 12,18 tỷ USD

 

Những số liệu nêu trên là lợi nhuận ước tính theo K-IFRS. Xin lưu ý rằng quy định công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính trong một khoảng xác định nào đó. Vì vậy, để phù hợp với quy định công bố thông tin, những số liệu nêu trên chỉ mang tính chất đại diện cho trung bình phạm vi ước tính thu nhập như sau:

 

• Doanh thu: 59 ~ 61 nghìn tỷ won, tương đương 51,34 ~ 53,08 tỷ USD
 
• Lợi nhuận: 13.9 ~ 14.1 nghìn tỷ won, tương đương 12,09 ~ 12,27 tỷ USD

 
 

※ Số liệu của quý 1, 2017 và quý 2, 2016 dựa trên K-IFRS như sau:

 

http://bit.ly/2tnOFQi

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập http://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ vn.contact@samsung.com.

Danh mục

Trang đầu