Samsung Electronics công bố lợi nhuận quý 3, 2017

13/10/2017
Share open/close
Sao chép URL.

Hôm nay, Samsung Electronics công bố lợi nhuận quý 3, 2017

 

  • Doanh thu : xấp xỉ 62 nghìn tỷ won, tương đương 54,62 tỷ USD
  • Lợi nhuận : xấp xỉ 14,5 nghìn tỷ won, tương đương 12,77 tỷ USD

 

Những số liệu nêu trên là lợi nhuận ước tính theo K-IFRS. Xin lưu ý rằng quy định công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính trong một khoảng xác định nào đó. Vì vậy, để phù hợp với quy định công bố thông tin, những số liệu nêu trên chỉ mang tính chất đại diện cho trung bình phạm vi ước tính thu nhập như sau:

 

  • Doanh thu: 61 ~ 63 nghìn tỷ won, tương đương 53,74 ~ 55,5 tỷ USD
  • Lợi nhuận: 9,1 ~ 9,3 nghìn tỷ won, tương đương 8,02 ~ 8,19 tỷ USD

 

 Số liệu Q2, 2017 và Q3, 2016 dựa trên K-IFRS như sau:

 

(Nghìn tỷ Won)

Q2, 2017 Q3, 2016

Doanh thu

61.00

47.82

Lợi nhuận 14.07

5.20

Doanh nghiệp > B2B

Thông tin báo chí > Thông cáo báo chí

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang