Samsung Electronics công bố lợi nhuận quý 4, 2017

09/01/2018
Share open/close
Sao chép URL.

Hôm nay, Samsung Electronics công bố lợi nhuận quý 4, 2017

 

  • Doanh thu : xấp xỉ 66 nghìn tỷ won, tương đương 62,14 tỷ USD
  • Lợi nhuận : xấp xỉ 15.1 nghìn tỷ won, tương đương 14,22 tỷ USD

 

Những số liệu nêu trên là lợi nhuận ước tính theo K-IFRS. Xin lưu ý rằng quy định công bố thông tin ở Hàn Quốc không cho phép cung cấp lợi nhuận ước tính trong một khoảng xác định nào đó. Vì vậy, để phù hợp với quy định công bố thông tin, những số liệu nêu trên chỉ mang tính chất đại diện cho trung bình phạm vi ước tính thu nhập như sau:

 

  • Doanh thu: 65 ~ 67 nghìn tỷ won, tương đương 61,2 ~ 63,08 tỷ USD
  • Lợi nhuận: 15,0 ~ 15,2 nghìn tỷ won, tương đương 14,12 ~ 14,31 tỷ USD

 

Nhìn chung, công ty ước tính doanh thu của cả năm 2017 xấp xỉ 239,60 nghìn tỷ Won, tương đương 225,59 tỷ USD và lợi nhuận đạt khoảng 53,60 nghìn tỷ Won, tương đương 50,47 tỷ USD.

 

Những số liệu bên trên là ước tính thu nhập hợp nhất dựa trên K-IFRS.

 

Số liệu của quý 3 năm 2017, quý 4 năm 2016 và cả năm 2016 dựa trên K-IFRS như sau:

 

(Nghìn tỷ won)

Quý 3 năm 2017 Quý 4 năm 2016 Cả năm 2016

Doanh thu

62.05 53.33

201.87

Lợi nhuận 14.53 9.22

29.24

Doanh nghiệp > B2B

Thông tin báo chí > Thông cáo báo chí

Nếu có thắc mắc liên quan đến dịch vụ khách hàng, xin truy cập https://www.samsung.com/vn/info/contactus để được trợ giúp.
Nếu có các câu hỏi liên quan đến báo chí, xin liên hệ qua địa chỉ xinchao.samsung@samsung.com.

Xem qua những câu chuyện mới nhất về Samsung

Tìm hiểu thêm
Lên đầu trang